"jó úton halad" English translation

HU

"jó úton halad" in English

HU jó úton halad
volume_up

jó úton halad

Context sentences for "jó úton halad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian(DE) Elnök úr, Horvátország általánosságban nézve úton halad.
(DE) Mr President, overall, developments in Croatia are going in the right direction.
HungarianA kiigazítási program úton halad és a kormány elkötelezett a további konszolidáció mellett.
The adjustment programme is on track and the government is committed to further consolidation.
HungarianÍgy is sok még a tennivaló, de úgy vélem, az ügy úton halad.
A lot still needs to be done, but I think the way has been paved.
HungarianMára számos tagállam elfogadta ezeket a törvényeket, számos tagállam pedig úton halad ebbe az irányba.
Many EU Member States have now adopted such laws, and several are on the way to doing so.
HungarianJó és rossz is van a Tanácsban, de folyamatosan, tehát a úton halad.
There is both good and bad in the Council, but it is making progress and is, therefore, on the right path.
HungarianSzerencsére úgy tűnik, hogy Ashton asszony úton halad.
Fortunately, Lady Ashton seems to be on the right track.
HungarianSzerbia úton halad afelé, hogy megkapja az Európai Bizottság hozzájárulását az ilyen tárgyalások megkezdéséhez.
Serbia is on course to receive an endorsement from the European Commission to start such negotiations.
HungarianEzzel szemben Kína nagyon úton halad afelé, hogy lehagyjon bennünket az energia- és erőforrás-hatékonyság terén.
By contrast, China is well on course to beat us when it comes to energy efficiency and resource efficiency.
HungarianLegalább Clark akciója úton halad.
That was one thing, and one thing was better than nothing.
HungarianMeggyőződésem, hogy az Unió úton halad 2008 felé.
The Union, I believe, is on track for 2008.
HungarianElmondható, hogy a GMES úton halad.
It is true to say that GMES is on the right track.
HungarianSzerencsére a folyamat úton halad.
HungarianAz Európai Parlament néhány héttel ezelőtt megfogalmazott figyelmeztetéseit követően a tárgyalási folyamat immár úton halad.
Following the warnings issued by the European Parliament a few weeks ago, the negotiation process is now on the right track.
HungarianEzért amikor egyesek kijelentik, hogy Izland úton halad annak irányába, hogy jövőre csatlakozzon az EU-hoz, akkor azt gondolom, hogy ez "áprilisi tréfa!”.
So when some report that Iceland is on course to join the EU next year, I think: 'April Fool!'
Hungarian úton halad a Hágai Nemzetközi Törvényszékkel való teljes együttműködés, amelyre vonatkozóan megismételték a felszólítást.
Full cooperation with the International Criminal Tribunal in The Hague, the call for which was reiterated, is on the right path.
HungarianA 7%-os csökkentés helyett 16,4%-os növekedés történt 2005-ben, míg az EU úton halad, hogy teljesítse a 8%-os csökkentésre vonatkozó célkitűzést.
Instead of the -7% target, emissions were +16.4% in 2005, while the EU is on its way to meeting its target of -8%.
HungarianVéleményünk szerint a Bizottság úton halad az ilyenfajta elemzést lehetővé tevő mutatók tekintetében, és ezt mi támogatjuk.
In our view the Commission seems to be taking the correct line, which we support, on the indicators that make this type of analysis possible.
Hungarian úton halad a fickó.
HungarianSzóval úton halad a dolog.
HungarianMondhatnám nekik azt, hogy a művelet úton halad, de a szibériai események lehetetlenné tették, hogy időben végrehajtsam.
I can tell them that the operation they propose is going forward, but that the situation in Siberia wrecked my chance to execute it in a timely fashion.