"javító" English translation

HU

"javító" in English

HU javító
volume_up
{noun}

volume_up
repairman {noun} (repairmen)

Context sentences for "javító" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzenkívül figyelmet kell fordítani a környezeti levegő minőségét javító módszerekre is.
Attention also needs to be paid to techniques which improve ambient air quality.
HungarianA javaslat tehát, tartalmazni fogja az erre vonatkozó javító intézkedéseket is.
The proposal will also therefore contain the relevant improvements.
HungarianMégis erre van szükség: a védelem szintjét javító harmonizációra.
Yet that is what we need: harmonisation which increases the level of protection.
HungarianHa nem ismerjük fel ezt a kapcsolatot, az mindkét területen alááshatja javító célú erőfeszítéseinket.
A failure to recognise this relationship may undermine our efforts for improvements in both areas.
HungarianA dokumentum lehetővé teszi, hogy a felek használják és elismerjék egymás javító- és karbantartó-létesítményeit.
It provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.
HungarianKülönösen fontosak a jogi eljárásokat javító és a parlamenti ellenőrzést erősítő módosítások.
Particularly important are the amendments improving legal procedures and strengthening parliamentary scrutiny.
HungarianSzükségünk van a kis- és középvállalkozások növekedését és versenyképességét javító, átfogó és EU-szintű megközelítésre.
WE need a comprehensive approach at the EU level to the growth and competitiveness of small and medioum-sized enterprises.
HungarianPangborn csöppet sem bánta, amikor a bíró hat évre fölfüggesztett hathavi javító-nevelő munkára ítélte a nőt.
Pangborn hadn't been a bit sorry when the judge let her off with six months in Women's Correctional followed by six years' probation.
HungarianA korszerű, innovatív, a mindennapi életet javító, akadálymentesítést és a hozzáférést is támogató beruházásokat kell elősegíteni.
Up-to-date, innovative investments improving everyday life and supporting adaptation and access must be facilitated.
HungarianA légitársaságok is profitálnak belőle, mivel használhatják majd egymás jóváhagyott javító- és karbantartó-létesítményeit.
It will also benefit airlines, as it will be possible for them to use each other's approved repair and maintenance facilities.
Hungarian- a minőséget javító intézkedések,
HungarianA Jogi Bizottságban elsőbbséget adunk ennek a témának, és egészen biztos, hogy sok javító jellegű módosítást fogunk benyújtani.
We will give priority to this issue in the Committee on Legal Affairs and will definitely table amendments with a large number of improvements.
HungarianMost bízunk benne, hogy a mai plenáris ülés során a Parlament követi majd a bizottság példáját, és e javító módosítás mellett teszi le voksát.
We now hope that, during this plenary sitting, Parliament will follow the Committee's lead and vote in favour of this improvement.
HungarianMost pedig szeretnék áttérni a tartalom és a szerzői jog kérdésére, ami mintha beárnyékolta volna a szövegben található többi javító intézkedést.
I should now like to turn to the question of content and copyright which has tended to overshadow the rest of the improvements in the text.
HungarianA legmeglepőbb üzletek bukkantak fel szemem előtt: régiségboltok, egy játékbaba-javító és készítő, balettcipőgyártó és külföldi csemegéket árusító kereskedés.
All sorts of unsuspected shops did business there, antique shops, a dolls' hospital, ballet shoes, foreign delicatessen shops.
Hungarian. - A közúti árufuvarozáshoz viszonyított környezeti előnyei miatt támogatok minden, a vasúti árufuvarozás hatékonyságát javító erőfeszítést.
in writing. - I support all efforts to make rail freight more effective, because of its environmental advantages compared to road freight.
HungarianA megállapodás a légitársaságoknak is javára válik majd, mivel lehetővé teszi, hogy felek használhassák egymás jóváhagyott javító- és karbantartó-létesítményeit.
Airlines will also benefit from the Agreement, since it provides for the use of each other's approved repair and maintenance facilities.
HungarianAz Európai Parlament főtitkárának ma újabb megtakarítások és hatékonyság-javító intézkedések állnak rendelkezésére, és nem csak erre az évre vonatkozóan.
The Secretary-General of the European Parliament now has further savings and efficiency improvements at his disposal, and not just for this year.
HungarianA megállapodásból a légitársaságok is profitálnak, mivel a dokumentum lehetővé teszi, hogy egymás javító- és karbantartó-létesítményeit használják.
Aviation companies will also reap the benefits of the Agreement in so much as it provides for the use of each other's repair and maintenance facilities.
HungarianTámogatjuk továbbá a kormányközi munkacsoportnak a WHO-val végzett munkáját, amely a gyógyszerekhez való hozzájutást javító új intézkedések vizsgálatát végzi..
We also support the work of the intergovernmental working group with the WHO to explore other measures to further improve access to medicines.