"jegyzék" English translation

HU

"jegyzék" in English

HU

jegyzék {noun}

volume_up
1. general
jegyzék (also: névsor, sáv, szegély, lajstrom)
A különös jegyzék következő adatát nehezebb volt kisilabizálni.
The next item in this curious list was more difficult to make out.
Előreláthatólag néhány napon belül készen lesz a jegyzék.
I am expecting the list to be ready within the next few days.
Az új jegyzék hozzáadódik a felhasználható jegyzékek és táblák listájához.
The new index is added to the list of available indexes and tables.
Scott, legyen a jegyzék a kezükben még ebéd előtt.
Scott, that note has to be in their hands before lunch.
Nem hiszem, hogy az a jegyzék bármit is érni fog.
It's not likely that any note will work.
A legutóbbi jegyzék, amit a követségük kézbesített, sértő beavatkozás volt az országunk belügyeibe.
The last note delivered from your embassy was an insulting inter­ference with our internal affairs.
íme a heti jegyzék, amely a város nyugati és északi részén a temetkezések csökkenését bizonyítja:
The weekly bill, which makes out this decrease of the burials in the west and north side of the city, stands thus - -
A következő jegyzék a május 23-ától május 30-áig terjedő hétre vonatkozott, amikor is a pestisben elhunytak száma tizenhét volt.
The next bill was from the 23rd of May to the 30th, when the number of the plague was seventeen.
Az előbbiek közül mintegy nyolcszázötven halhatott meg pestisben, az utóbbiak közül a jegyzék maga száznegyvenötöt jelölt meg a döghalál áldozataként.
Of the first, 850 might well be reckoned to die of the plague; and of the last, the bill itself said 145 were of the plague.
jegyzék (also: lajstrom)
jegyzék (also: katalógus)
jegyzék (also: katalógus)
Ilyen körülmények esetén arra az álláspontra helyezkedünk, hogy a választási szabadság nem lehet annyira nagy, mivel gondoskodnunk kell arról, hogy legyen egy jegyzék.
In these circumstances, we take the view that there cannot be such great freedom of choice, as we need to ensure that there is a catalogue.
Meglátásom szerint már régóta esedékes egy, a lobbistákat nyilvántartó jegyzék.
In my view, a register of lobbyists is long overdue.
Az új jegyzék hozzáadódik a felhasználható jegyzékek és táblák listájához.
The new index is added to the list of available indexes and tables.

Context sentences for "jegyzék" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA Bizottság ennek megfelelő nyilatkozatot fog benyújtani a Tanácsnak a jegyzék számára.
It will also give a corresponding statement to the Council for its records.
HungarianMegnyitja az Új egyéni jegyzék létrehozása párbeszédablakot, amelyen egyéni jegyzék hozható létre.
Opens the Create New User-defined Index dialog where you can create a custom index.
Hungarian(2) Minden egyes időszakos jegyzék a következő adatokat tartalmazza minden egyes hajóra vonatkozóan:
2. Each of the periodic lists shall provide the following information on each vessel:
HungarianVisszaállítja az aktuális jegyzék beállításait a párbeszédablak indításakor érvényben lévő beállításokra.
Resets the current index to the setting that it had when the dialog was started.
Hungarian(3) Minden egyes időszakos jegyzék a következő adatokat tartalmazza minden egyes hajóra vonatkozóan:
3. Each of the periodic lists shall provide the following information on each vessel:
HungarianHa a kijelölés jegyzék, akkor a jegyzékhez tartozó párbeszédpanel nyílik meg.
If the selection is an index, the index dialog is opened.
HungarianA jegyzék tartalmazza ezeknek az erőforrásoknak jellemzőivel és hollétével kapcsolatos adatokat.
The inventory will contain data on the caracteristics of these resources and where they are located.
HungarianA jegyzék tartalmazza ezeknek az erőforrásoknak jellemzőivel és hollétével kapcsolatos adatokat.
The inventory will contain data on the characterisics of these resources and where they are located.
HungarianE jegyzék elkészítéséhez nagyon erős személyes érdekem fűződik.
I have a very particular personal interest in this inventory.
HungarianA Bizottság elkészíti a jegyzék előzetes változatát és ennek másolatát megküldi a tagállamoknak.
The Commission will prepare a preliminary version of the inventory and send copies to the Member States.
Hungarian(3) Az (1) bekezdésben említett jegyzék a következő adatokat tartalmazza minden egyes hajóra vonatkozóan:
3. The lists referred to in paragraph 1 shall provide the following information on each vessel:
Hungarian+ eljuttatják a Bizottság számára a jegyzék napra kész kiegészítéséhez szükséges elérhető információkat.
- supply the Commission with the information available to them required to update the compendium.
HungarianBiztosítja, hogy a továbbított információk összhangban állnak a jegyzék céljaival és tartalmával.
It will ensure that the information forwarded to it is in line with the aims and content of the inventory.
Hungarian+ eljuttatják a Bizottságnak a jegyzék napra kész kiegészítéséhez szükséges elérhető információkat.
- supply the Commission with the information available to them that is required for updating the inventory.
HungarianMegteszi a szükséges lépéseket a jegyzék alkalmazásához.
It will take any action necessary to apply the inventory.
HungarianMinél gyorsabban akarunk haladni a jegyzék elkészítésével, és továbbra is minél nagyobb nyomást akarunk gyakorolni.
We want to get on with this as quickly as possible and to keep the pressure on as much as possible.
HungarianA jegyzék tartalmát óvja meg a változtatástól.
Prevents the contents of the index from being changed.
HungarianChichester úr, a felszólalásából annyit jegyzek meg, hogy úgy veszem, hogy helyesli szokatlan megoldásaimat.
Mr Chichester, what I will retain from this intervention is what I assume is your approval of my unorthodox ways.
HungarianVálassza ki a beszúrni kívánt jegyzék típusát.
Select the type of index that you want to insert.
HungarianJEGYZÉK A NEM SZÉNHIDROGÉN JELLEGÛ KÁROS ANYAGOK TENGERBE KERÜLÉSE ESETÉN ALKALMAZHATÓ BEAVATKOZÁSOK ERÕFORRÁSAIRÓL
INVENTORY OF RESOURCES FOR INTERVENTION IN THE EVENT OF A SPILLAGE OF HARMFUL SUBSTANCES OTHER THAN HYDROCARBONS