"jelöl" English translation

HU

"jelöl" in English

HU jelöl
volume_up
{verb}

'He must place a name in nomination or stand mute.
jelöl (also: ajánl, javasol, kinevez)
Azt szeretném, ha a következő alkalommal olyan eljárásunk lenne, amelyben minden tagállam egy nőt és egy férfit jelöl, hogy ne legyen kapkodás az utolsó pillanatban.
Next time, please can we have a process where all Member States nominate a woman and a man as candidates, so that we do not have the last-minute rush.
jelöl (also: szignál, megjelöl, jelez, aláír)

Context sentences for "jelöl" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNamost a laborban daganat angiogenezist szimuláltunk amit a fekete oszlop jelöl.
Now, in the lab, we can simulate tumor angiogenesis represented here in a black bar.
HungarianMilyen egyéb tények vannak, amik azt mutatják, hogy az írás valóban egy nyelvet jelöl?
What other evidence is there that the script could actually encode language?
HungarianSzerintem olyan embert jelöl, aki megteremti a szerepét, aztán kitart mellette.
I suppose it is a man who will make his play and then backs it up.
HungarianHacsak nem egy ajtót jelöl a tizenhármas, és így van valami jelentése.
Unless the number thirteen is on a doorway, and that has some meaning.
HungarianAz anarchista jelző különféle álláspontot valló embereket és csoportokat jelöl.
In any case the loose term Anarchists is used to cover a multitude of people of very varying opinions.
HungarianAz nem egy tett, bár az angol nyelvben cselekedetet is jelöl.
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
HungarianA második csoport azt hiszi, hogy az Indus-völgyi írás egy indo-európai nyelvet jelöl.
There's a second group of people who believe that the Indus script represents an Indo-European language.
HungarianÁm a szublimálás mintha éppen az ellentéte volna annak, amit a világ ezzel a szóval jelöl: célravezet.
Instead Subliming seemed to be the opposite of useful as the word was normally understood.
HungarianA katasztrófaelhárítás és a sürgősségi segítségnyújtás – nevének megfelelően – rövid távú tevékenységeket jelöl.
Disaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
HungarianHa semmit sem jelöl ki, akkor az egész üzenet lesz az idézett szöveg.
If nothing is selected, the full message is quoted.
HungarianEz a kifejezés - és erre nincs más szó - nem kormányközi helyzetet, hanem uniót jelöl.
That word - there is no substitute for it - is a word denoting not an intergovernmental situation, but rather union.
Hungarian- A mai nap fontos eseményt jelöl az életünkben, ugyanis ma ünnepeljük egyik társunk újjászületését.
Today marks a significant epoch in our lives, in that it celebrates the regeneration of one of our ilk!
HungarianEzért nagyon fontos, hogy az Unió milyen irányokat jelöl ki, többek között Magyarország számára is.
The nature of the guidelines set out by the European Union will therefore be crucial, not least for Hungary.
HungarianEltérő természetünk, eltérő sorsot jelöl ki mindannyiunknak.
Differing natures decree different fates for us all.
Hungarianúj megközelítés a CE-jelölés tekintetében, amely olyan biztonságos terméket jelöl, amely megfelel az EU követelményeinek.
a new approach to the CE mark which symbolises a safe product that meets EU requirements.
HungarianA római equites után adtam nekik ezt a nevet: olyan nemesembert jelöl, akinek telik lóra és a ló felszerelésére.
I have called them after the old Roman equites-noblemen who could own and fit out their own horse.
HungarianEz a határozat minden bizonnyal fontos szakaszt jelöl az egyszerűsítés és az intelligens szabályozás területén.
This decision certainly marks an important stage in the area of simplification and smart regulation.
HungarianCsak egy eredeti származási bizonyítvány lehet, melyet az okmány címe mellé írt "eredeti" szó jelöl.
There should be only one original certificate of origin, identified by the word original adjacent to the document title.
HungarianÍgy néhényan azt gondolják, hogy az Indus-völgyi írás egy ősi indo-európai nyelvet jelöl, mint mondjuk a szanszkrit.
So some people believe that the Indus script represents an ancient Indo-European language such as Sanskrit.
HungarianMa a puha jogszabályra koncentrálunk, amely egy speciális megközelítést jelöl, de amely nem kötelező érvényű jogi aktus.
Today we are focusing on soft law, which identifies a particular approach, but is not a legally binding act.