"jelenés" English translation

HU

"jelenés" in English

HU jelenés
volume_up
{noun}

jelenés (also: kísértet)
Shea egy pillanatig habozott, lenyűgözte a terem túlsó végében sötétlő, óriás jelenés.
For a moment Shea hesitated in awe of the huge, dark apparition across the room.
A jelenés, a halott szemgödrökben vörösen égő szempár világított.
An apparition, the dull red eyes burning from those deep sockets dead.
A jelenés olyan megdöbbentő volt, hogy a csapat földbe gyökerezett lábbal, dermedten bámulta.
The apparition was so appalling that the crew stopped dead and stared.
jelenés (also: látszat, kísértet, rémkép, agyrém)
jelenés (also: testalkat, fajta, minta, alak)
volume_up
shape {noun}

Context sentences for "jelenés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA jelenés továbbra is a motorháztetőbe kapaszkodott, vigyorgott és vicsorgott.
The Princess's normally sedate diesel engine gave a low scream and shot forward.
Hungariankérdezte szomorúan a szálas jelenés.
The Lonely Spirit, how many times have you called me? said the tall being sadly.
HungarianCsak egy kép volt, anyagtalan jelenés, amely nem gondolkodott azon, amit csinál.
An image only, a wraith without substance, he gave no thought to what he did.
HungarianA kísértetek zöme olyan jelenés, ami még azzal sincs tisztában, hogy látják.
Most ghosts seem to be mere apparitions without knowledge that they are being watched.
HungarianKinyújtotta a kezét, mint akkor a konyhában, és megérintette a jelenés arcát.
She reached out as she had that night in the kitchen and felt his face.
HungarianJesse utánarohant, de a jelenés úgy eltűnt, mintha sohasem lett volna ott.
She'd run after him trying to catch up with him; but he was gone as if he'd never been there.
HungarianA belvárosból észak felé tartva ott masírozott a legkülönösebb jelenés.
From downtown, heading north, marched the most magnificent of sights.
HungarianRamszesz valóságos jelenés volt Lawrence kikeményített ingmellében és pompás szabású frakkjában.
Ramses was a vision in her father's white boiled shirt and beautifully cut tailcoat.
Hungariankérdezte a jelenés, alig mozgó ajakkal.
`You fear me, Rowan?' he said, lips barely moving as she focused on them.
HungarianAz előtte álló magas jelenés azonban szinte élőnek, kézzel foghatónak tűnt.
But there was a palpability in the tall conjuration standing before her, an assertion of physical insistence.
HungarianVeletek is, válaszolt elméjükben a hang elhalóan, ahogy a kékesfehér jelenés visszasüppedt a földbe.
Until next, the voice replied faintly, as blue-white wisps sank into the ground and were gone.
Hungarian- Pusztán halovány másolata az eredetinek, Byr - felelte a váratlan jelenés.
'Just a pretend version, Byr,' the voice rumbled.
Hungarianfelelte a jelenés, valamivel zsírosabb skót kiejtéssel.
`Ah, that would be a. very long time in the telling,' he answered, the Scottish accent thickened.
HungarianA jelenés mellett szavaztam, amennyiben erős, integrált uniós politikák létrehozását kívánja.
I voted in favour of this report insofar as it launches an appeal to set up strong, integrated EU policies.
Hungarian- Várj, még nem fejeztem be - emelte fel az ujját a jelenés.
'All very-' 'Hold on,' Tishlin said, holding up one finger.
HungarianÉs e pillanatnyi jelenés alatt a betolakodó szeme még mindig Martyra szegeződött: tisztán és hidegen.
And in the center of these momentary phenomena the intruder's eyes stared on at Marty: clear and cold.
HungarianNem ő volt az egyetlen, aki meggörnyedt a Jelenés súlya alatt.
He wasn't the only one reeling before this revelation.
HungarianA meglévő szabályokat két jelenés javította és egészítette ki: Savary úr és Fernandes úr jelentései.
The existing rules are improved and supplemented by two reports, one by Mr Savary and one by Mr Fernandes.
HungarianMegálltak tőle néhány lépésnyire, mint két jelenés a ködben.
They stopped, side by side, apparitions in the mist.
HungarianAhogy parancsolod, Rowan mondta a jelenés, és a szavai úgy fuvoláztak, telve csendes erővel, mint a szomorú muzsika.
`As you say, Rowan,' he said, the words flowing like music, full of sorrow and quiet strength.