"jeles" English translation

HU

"jeles" in English

HU jeles
volume_up
{adjective}

jeles (also: kiváló, előkelő, híres)
Gran Maestro kérdezte , jeles honfitársam megkereste a bárót a bédekkerben?
Gran Maestro, he asked, did my illustrious compatriot look up the Barone in Baedeker?
Ékes bölcső, jeles haza az emberek ítéletében!
A rich cradle, an illustrious country, in the judgment of men!
Váratlan vendégünk a jeles Paphnutius, aki csodálatos életet él a pusztaságban.
The illustrious Paphnutius, who leads such an extraordinary life of solitude, is our unexpected guest.
Egy jeles állami vezető támogatásáról biztosít egy erőszakos csoportot, amely egy demokratikus államban megrohamozta a parlament épületét és békeszerződések felülvizsgálatát kéri.
An outstanding public leader expresses support for the violent groups which stormed the parliament building of a democratic state and asked for the revision of the peace treaties.

Context sentences for "jeles" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGarp - folytatódott a fülszöveg - a jeles feminista Jenny Fields egyetlen fia.""
T. S. Garp, the jacket flap went on, is the only child of the noted feminist Jenny Fields.
HungarianA múltban David az Oxfordi Egyetemi Színjátszó Kör jeles tagja volt.
David had been a prominent member of the Oxford University Dramatic Society in the past.
HungarianE jeles napon alakult meg a Családügyi és Gyermekvédelmi Frakcióközi Bizottság.
The anniversary also marks the creation of the Intergroup on Family and the Protection of Childhood.
HungarianMindenek előtt azonban, gondoljunk vissza e jeles eseményre.
But first, I would like to take you back to this event: the collapse of communism.
HungarianNem jeles eredménnyel, kitüntetéssel fejezem be az egyetemet, bár az évfolyam jobbik feléhez tartozom.
I will not graduate with honors, though I'm somewhere in the top half of my class.
Hungarian- A nő ismét mosolygott, olyan ragyogóan, mintha ez egy jeles ok lenne a boldogságra.
Once again she smiled, brightly, almost brilliantly, as if this was a reason to be supremely happy.
HungarianPoirot odalépett a karosszékhez, és szemügyre vette a jeles tudós mozdulatlan testét.
Poirot moved slowly to the arm-chair and stood looking down at the motionless body of the scientist.
HungarianA vízözöntől fogva múlt-e kor, Csupán egy s nem több férfival jeles?
When went there by an Age, since the great Flood, But it was fam'd with more then with one man?
HungarianAzonkívül jeles védelmezőid vannak, akiket kedvel Germanicus.
And you have protectors of high character who are beloved of Germanicus.
HungarianIsmét az alagsorba került tehát jeles családunk egy tagja.
So there was a member of our distinguished family down in a basement again.
Hungarian- Mert régi jeles mosogató vagyok - próbálkozott tréfával.
I'm good at washing dishes, Garp said, trying to introduce some levity.
Hungarian- Hatalmas sereget vezettek, és mindketten jeles hadvezérek vagytok.
You command large armies, and you are both great generals.
HungarianA svéd elnökség jeles osztályzatot érdemel szervezési készségeiért.
(SV) Mr President, I would also like to give the Swedish Presidency top marks for its organisational skills.
HungarianTörténhetett bármi, ők mindig azokat a legjobb évjáratokat fogyasztották, melyeket mások jeles alkalmakra tartogattak.
Day in and day out, they drank vintages that others saved for momentous occasions.
HungarianA Jogi Bizottság jeles képviselőivel szövetségesként többször is beszéltünk erről.
We have talked about this to the eminent representatives of the Committee on Legal Affairs as allies on several occasions.
HungarianIhletett pillanatai, amelyek a jó rendőrt jeles detektívvé teszik, csak ritkán voltak.
Just occasionally he had shown the flash of inspiration that is needed to turn a good cop into a remarkable detective.
Hungariante pedig megosztottad véle, adá az uraság fia az uraság hitvesének a jeles kincset, a Sötét Ajándokot.
. . and you shared it with her, the lord's son giveth to the lord's wife his great gift, the Dark Gift.
HungarianA jeles eseményekre és ünnepekre mindkettejüket meghívta.
Special events and feasts had often brought them together.
HungarianTimothy Riley atya, a Jézus Társaságának jeles képviselője, már korábban megérkezett.
Father Timothy Riley, S.J., was waiting for them, a briar pipe clamped in his teeth as he paged through the morning's Post.
HungarianIsmerhette valamelyest családunk jeles históriáját, bár nem hiszem, hogy már találkoztunk volna.
He evidently knew something of our family's distinguished history, although I don't think we had ever met before.