"jogar" English translation

HU

"jogar" in English

HU jogar
volume_up
{noun}

Mosolyogva felemelte egyik üres kezét - és hirtelen egy fém jogar jelent meg benne.
She smiled and raised an empty handand suddenly, she held a metal scepter.
Hálás volt, hogy mégsem kell még egyszer felébresztenie a jogar hatalmát és varázserőt vonnia ki belőle.
Thankfully, he did not have to awaken the scepter again to drain power from it.
Valamit csinált az elméjével és a kezében a jogar lágy, zöldes fénnyel világítani kezdett.
He did something with his mind, and the scepter in his hand blossomed into a soft green radiance.

Context sentences for "jogar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA jogar tőrré változott a nő kezében, és a férfi bordái felé vágott vele.
Her hawk-nosed, bearded foe kicked her hard in the crotch, hurling her upward.
HungarianIsmét fellángolt a démon-jogar, a tűz belehasított a sebesült griffbe.
Again the Staff of Power flared, and again the fire burned into the broken Roc.
HungarianHatan voltak, mindegyikük kezében egy-egy jogar volt és őrá mutattak vele.
Six of them there were, all holding scepters trained at him.
HungarianA Dagda Mor nyugalmat parancsolt magára, és a jogar kihűlt.
With an effort he calmed himself and the Staff grew cool again.
HungarianEgy karhosszúságú, tökéletes kidolgozású fekete jogar: Netherese, Telamont Tanthul Árnyékmester alkotta meg réges-régen.
Netherese-crafted, in fact, by Shadow Master Telamont Tanthul long, long ago.
HungarianMár állt volna fel, mikor eszébe jutott, hogy az Ellcrys-jogar a földön hever az apja ágya mellett.
He started to his feet, then remembered the Ellcrys staff which lay on the floor next to his father's bed.
HungarianFőként, hogy az a jogar egy elf sírból származik.
Elminster hoped such magics were specific in their triggerings .
HungarianTalizmánunk lesz e jogar, az Ellcrys jobbkeze, amelyet felmutatunk, mielőtt összecsap a két sereg.
This staff shall be our talisman-the right hand of the Ellcrys, carried forth when the armies meet to do battle.
HungarianA Dagda Mor egy lépést hátrált, a jogar lehanyatlott.
The Dagda Mor stepped back a pace, the Staff lowering.
Hungarianemét és a jogar fejét, majd egy újabb fényvillanás pörögve a levegőbe emelte Elminster flaskáját.
He pressed the dragon's other eye and the butt-gem in unison-and a beam leapt across the taproom and sent Elminster's tankard spinning.
HungarianElminster ekkor vette észre, hogy a padlón két varázslói jogar fekszik egy bottal és egy pálcával egyetemben.
For the first time Elminster noticed that it was strewn with what looked to be wizards' scepters of power, and even a staff.
HungarianA jogar fémes tapintása megnyugvással töltötte el.
HungarianValóban megvédi a jogar az elfeket?
Would the staff truly protect the Elves?
HungarianKezében kihűlt az ezüst jogar.
In his hands, the silver staff had gone cold.
HungarianA démon fölvetette a fejét; a jogar csúcsából tűz vágódott a pirkadati égboltra, vékony, vakító ívben.
The Demon's head came up and fire shot skyward from the Staff in a thin, brilliant arc that flew into the dawn like some frightened, living thing.
HungarianAllanon, hol a jogar?
HungarianEgy pillanattal később újra elkerekedtek a szemei - és ezúttal az egyik kezében tartott jogar kicsit megugrott, ahogy kiszabadult belőle a mágia.
Her eyes widened again an instant later-and this time one of the scepters in her hands leapt slightly as it hurled forth magic.
HungarianAhogy Allanon ígérte, az Ellcrys-jogar meggyöngítette annyira az elfeknek rontó démonokat, hogy végezzen velük az elf vas éle és hegye.
As Allanon had promised, the Ellcrys staff weakened the Demons who came at the Elves so that they died under the thrust and cut of Elven iron.