"képviselőház" English translation

HU

"képviselőház" in English

HU képviselőház
volume_up
{noun}

képviselőház (also: lakóhely, előadás, hallgatóság, közönség)
volume_up
house {noun}
A képviselőház egyik bizottsági terméből.
From a committee room in the House of Representatives.
(A Képviselőház feláll és az előadót tapssal köszönti)
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation)
A legutóbb, a képviselőház 785 képviselőjéből csupán 58 szavazott.
Last time 58 out of 785 Members voted in this House.
képviselőház
Szeretném üdvözölni a hivatalos galérián helyet foglaló, a mexikói képviselőház és szenátus tagjaiból álló mexikói küldöttséget.
I would like to welcome the delegation from Mexico comprising members of Mexico's Chamber of Deputies and Senate, who are present in the official gallery.
Már figyelmeztettük Önt a Képviselőház elnökével kapcsolatban, aki meghamisította a szavazás eredményét a rendkívül fontos nyugdíjtörvény esetében.
We have already alerted you regarding the President of the Chamber of Deputies, who falsified the vote for the all-important pensions law.
Remélem, hogy Angelilli asszony meg tudja győzni pártja vezetőjét - aki egyben az olasz képviselőház elnöke is - arról, nyilvános kijelentésével ellentétben integrálhatók a romák.
I hope that Mrs Angelilli can convince the leader of her party, who is also President of the Italian Chamber of Deputies, that Roma can be integrated, contrary to what he has said in public.
képviselőház
A képviselőház egyik bizottsági terméből.
From a committee room in the House of Representatives.
Elnök asszony, az ír képviselőház, a Dáil, ma szavaz az EU-IMF pénzügyi támogatási csomagról.
Madam President, today the Irish House of Representatives, the Dáil, will vote on the EU-IMF financial assistance package.
Az amerikai képviselőház az Alapot is bevonta az USA tengerentúli költségvetésének átfogó csökkentésébe.
The US House of Representatives recently included the Fund in part of an overall reduction to the US overseas budget.
képviselőház (also: országház)

Context sentences for "képviselőház" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAzt hiszem, e képviselőház választott képviselői csodálatos módon gyakorolják a demokráciát.
I believe that democracy is borne here admirably by its elected representatives.
HungarianA képviselőház és a szenátus tagjainak irodáiban már rendületlenül csörögtek a telefonok.
Already the phones were ringing in the offices of nearly every member of both houses of Congress.
HungarianPontosan így jártam el az imént a másik számláláskor, a képviselőház másik oldala esetében.
I proceeded in exactly the same way with the other count a moment ago, for the other side of the Chamber.
HungarianAmi pedig e képviselőház konzervatívjait illeti, számukra a szavazás mindössze azt jelenti, hogy újra és újra megnyomják a zöld gombot.
As for the Conservatives in this Chamber, the way that they vote is to press green, green, green.
HungarianBár igaz, hogy nagy ez a Képviselőház.
It is true, though, that the Chamber is large.
HungarianAz Olasz Nemzeti Bank, az olasz képviselőház és az olasz szenátus is ügyfele, emellett részt vesz a schengeni projektben is, tehát igen bizalmas adatokat kezel.
Furthermore, it is involved with the Schengen project, so it manages some very confidential data.
HungarianEz a képviselőház az, ahol dolgozom.
HungarianMég e Képviselőház tagjai között is vannak olyanok, akik nem látták az egységes szerkezetbe foglalt szöveget, hogy a tagállamok polgárairól nem is beszélve.
Even Members of this Parliament have not seen a consolidated text, let alone citizens of the Member States.
HungarianAzért is szavaztam a jelentés ellen, mert ez a Képviselőház elvetette azt a lehetőséget, hogy a demokrácia legfelsőbb formájához, a népszavazáshoz forduljon.
I also voted against the report because this Parliament has rejected the potential to appeal to the supreme form of democracy: a referendum.
HungarianEzzel épp ellentétben az egyetlen dolog, amit ez a Képviselőház kért, az volt, hogy a néhai Alkotmánynak ez az ikertestvére a lehető leghamarabb lépjen hatályba.
On the contrary, the only thing this Parliament has required is that this duplicate of the late Constitution enter into force as quickly as possible.
HungarianVéleményem szerint kifejezetten negatív és érthetetlen jelzést adnánk, ha egy eljárási ok aláásná azt, amit én a képviselőház alapvető és egyhangú véleményének tekintek.
In my view, we would be giving a really negative and incomprehensible signal if a procedural reason were to undermine what I consider to be the underlying unanimity of this Chamber.
HungarianSzeretném felhívni a figyelmüket, hogy a vitánkhoz csatlakozott a Lengyelországban közismert Krzysztof Hołowczyc úr, aki éppen tegnap vált a képviselőház teljes jogú tagjává.
May I point out that we have been joined in our discussion by a Member who just yesterday became a full Member of the Chamber, Mr Krzysztof Hołowczyc, a very well-known figure in Poland.