"készít" English translation

HU

"készít" in English

HU

készít {verb}

volume_up
1. general
Will the Commission do an assessment?
A Dél-Amerikába vetődött Mekare barlangfestményeket készít, megörökítve az Ikrek Legendáját.
I might go simply mad if I don't speak to someone from time to time who can use four-syllable words.
Itt van tehát egy hatalmas közösség, ami olyan eszközöket készít, amivel hatékonyabban tudunk együtt dolgozni.
Now there's a very large community of people that are building the tools that we need to do things together effectively.
Ha kerethivatkozást készít, az aktuális keretnek és a célkeretnek üresnek kell lenni.
If you are linking frames, the current frame and the target frame must be empty.
Ha kerethivatkozást készít, a célkeretnek üresnek kell lenni.
If you are a linking frames, the target frame must be empty.
Szabványos HTML-oldalt készít keretekkel.
Creates standard HTML pages with frames.
Trooper barátnője készít egy új bájitalt, amit összezsugorítja.
Trooper's girlfriend makes this new potion which is supposed to make him shrink.
Te a könyvet írd, s lesz, aki polcot készít hozzá.
You should be writing the books and letting other people make the shelves.
Ha valaki rengeteg jó minőségű másolatot készít, és eladja azokat, az nincs rendben.
If you make lots and lots of high quality copies and you sell them, that's not okay.
Hogyha továbbképzésről van szó, akkor az valóban a piacra készít-e fel, a munkaerőpiacra készít-e fel.
If we are speaking of further education, does it really prepare people for the market; for the labour market?
A Bizottság megígérte, hogy jelentést készít a szociális helyzetről, a társadalmi folyamatok elemzésével.
The Commission has promised to prepare a report based on the social realities, with an analysis of social trends.
A Bizottság a 2,91%-os növekedési szám alapján új tervezetet készít.
The Commission is preparing a new draft based on the 2.91% growth figure.
2. "teát"
Bugg is brewing tea.

Context sentences for "készít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÓ mondta Simmons főesperes elragadtatásal , borjúsült, amit olyan kiválóan készít!
Ah, said Archdeacon Simmons, with appreciation, one of your excellent veal cutlets!
Hungarian- Tudja, van egy világjáró barátom, aki fotográfiákat készít néhány londoni újságnak.
I will tell you a little story, madame, he announced, taking out a pocketbook.
HungarianFigyelte, ahogy Camilla gyors jegyzeteket készít a számítógép bonyolult gyorsírásával.
He watched her making swift notations in the elaborate shorthand of the computer.
HungarianLényegében 3D-s objektumot készít a munkaasztal tartalmából, a színintenzitás alapján.
Basically, it 3D-izes a roaming section of your desktop, based on color intensity.
HungarianIde csak akkor írhatja be a nevet, ha új irodalomjegyzék-bejegyzést készít.
You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.
HungarianBrian Valaminek híjják, az apja faburkolatokat meg ajtókat készít itt a környéken.
His dad installs siding and doors over in Oxford or South Paris, I think.
HungarianA dokumentum előző változatából minden mentésnél biztonsági másolatot készít.
Saves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document.
HungarianA munkakönyvtárba naplófájlt készít az átalakított dokumentumok listájából.
Creates a log file in your work directory showing which documents have been converted.
HungarianJelenleg a Bizottság egy ilyen jelentést készít Ciprussal kapcsolatban.
Currently, the Commission is in the process of preparing such a report for Cyprus.
HungarianWilliam Albert Allard képe egy Texasi birtokosról, remek portrékat készít.
This is a rancher in Texas, by William Albert Allard, a great portraitist.
HungarianPercenként kilencven másolatot készít, és van benne válogató meg automatikus adagoló.
We're talking ninety copies a minute with a collator and automatic feed.
HungarianAlakzatokat készít, majd azokat két rajzobjektum között elrendezi egyenletes kihagyásokkal.
Ceates shapes and distributes them by uniform increments between two drawing objects.
HungarianMeghatározott növekménnyel számsorozatot készít a megadott végértékig.
Creates a linear number series using the defined increment and end value.
HungarianEz azt jelenti, hogy a program nem törődik a tartalommal, pontos másolatot készít az adatokról.
That means it does not care about the content but simply copies the CD bit by bit.
HungarianA Bizottság a 2,91%-os növekedési szám alapján új tervezetet készít.
The Commission is preparing a new draft based on the 2.91% growth figure.
HungarianEzért 2010 júniusában a Bizottság magára vállalta, hogy részletes elemzést készít e tárgyban.
For this reason, the Commission undertook in June 2010 to analyse the topics in depth.
HungarianHa bejelöli ezt, akkor a program listát készít a hálózaton elérhető lapolvasó eszközökről.
Check this if you want to query for configured network scan stations.
HungarianLétezik ugyanis irányító ember, gondolkodó ember, aki gépnek készít kérdéseket.
There has to be Man the Controller, Man the Thinker, who works out the questions to ask the machines.
HungarianSzeretném tudni, hogy Ashton asszony megerősíti-e ezt, és készít-e elemzést a helyzetről?
I wonder whether Mrs Ashton can confirm this and also carry out an analysis of the situation?
HungarianValamelyik iszonyú minisztériumnak dolgozik, kimutatásokat készít, három példányban, naphosszat.
In one of those dreadful Ministries where they file papers in triplicate all day long.