"kísér" English translation

HU

"kísér" in English

HU kísér
volume_up
{verb}

A nemek közötti egyenlőség szempontjának alkalmazása azt jelentené, hogy minden szabályozási aktust előzetes nemi egyenlőségi szempontú hatástanulmány kísér.
The application of gender mainstreaming would mean that every piece of legislation is accompanied by a preliminary gender-specific impact study.
(SL) Örömmel és büszkeséggel osztom meg önökkel ünnepi érzéseimet, amelyeket természetesen a felelősség és a nagy lehetőségek erős érzete kísér.
(SL) It is with joy and pride that I am sharing with you festive feelings accompanied, of course, by a strong feeling of responsibility and great opportunities.
A jelenlegi helyzet főként a nemzetközi repülés erőteljes fejlődéséből ered, amelyet a repülési vállalatok erős versenye kísér az 1990-es évek eleje óta.
The origins of the current situation lie primarily in the massive increase in international aviation, accompanied by strong competition between aviation companies, since the early 1990s.
kísér (also: gardíroz)
kísér (also: gardíroz)
kísér (also: elkísér, kísérget)
Muscovy királya egy, hat fehér medve vontatta hintóval szándékozik megajándékozni, amelyet tizenkét perzsa páva kísér mindenhová.
The king of Muscovy intends to reward him with a carriage drawn by six white bears, with a flanking escort of twelve Persian peacocks.
A városi őrség, amint egy elfszerzetet kísér egy pszionikus hegyi macskával az oldalán, még a nyomornegyedben is furcsa dolognak számított.
Even for the warrens, a squad of city guards escorting an elfling with a psionic mountain cat by his side made an unusual procession.
kísér (also: udvarol)

Context sentences for "kísér" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianDe ha titeket az ő kegye kísér, akkor ti afféle cselszövők és garabonciások vagytok.
But if you have her favour, then you also are net-weavers and sorcerers, maybe.'
Hungarian...legendás ember, aki utolsó kísér- letével halhatatlanságra pályázik.
...a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.
HungarianMa este egy floridai agárversenyt kísér figyelemmel, és mindegyik futamra fogadásokat köt.
Tonight he's watching greyhound racing from a track in Florida, and betting on every race.
HungarianLevette a nézkét, és a villanásokat kísér hangot figyelte.
He took the visor off again and listened for the noise produced by those flashes.
HungarianHát az Átlagember vajon idemerészkedik, ha Dávid kísér?
And the Ordinary Man, would he have dared to come up if David had been here?
HungarianAkaratok és vágyak összecsapása, melyet egy sor kétes feltevés és gyanús érzelem kísér.
A collision of wills and desires, and beneath it a host of dubious assumptions and suspect sentiments.
HungarianHát akkor majd máskor kísér el felelte Mrs. Oliver.!
Oh, well, some other time, said Mrs. Oliver.
HungarianMost csak én mehetek, és egyedül Joe kísér el.
Joe and I must do this alone - and quickly.
HungarianLidérc kísér el a vasárnapi misére.
Goblin comes to Mass with me every Sunday.'
HungarianA béke az érzékek eltompulása, a kultúrát érintő dekadencia, melyet az alantas szórakozás növekvő népszerűsége kísér.
A pervasive dulling of the senses, a decadence afflicting the culture, evinced by a growing obsession with low entertainment.
Hungarian2008-ban meghatározták a csatlakozási elveket, prioritásokat és feltételeket, amelyeket a Bizottság figyelemmel kísér.
In 2008, the principles, priorities and conditions for accession were set out, and these are being monitored by the Commission.
HungarianEz az érzés a mai napig kísér.
Hungarian- Engem majd Aragorn kísér.
HungarianA tiszafa-allé komor hangulatú, hosszú sétány, két sor magas, nyírt sövény szegélyezi, amelyet belülről, mindkét oldalon, keskeny gyepsáv kísér.
It is a long, dismal walk, the yew alley, between two high walls of clipped hedge, with a narrow band of grass upon either side.
HungarianA városi őrség, amint egy elfszerzetet kísér egy pszionikus hegyi macskával az oldalán, még a nyomornegyedben is furcsa dolognak számított.
Even for the warrens, a squad of city guards escorting an elfling with a psionic mountain cat by his side made an unusual procession.
Hungarianutolsó útjára kísér vkit
Hungarianfigyelemmel kísér vmit
Hungarianajtóig kísér vkit
HungarianNapjainkban kettős válsággal szembesülünk: a fiatalok nagyarányú munkanélküliségével, amelyet a nyugdíjrendszerek finanszírozásának kétségessé válása kísér.
We are now facing a twofold crisis - a high unemployment rate among young people coupled with a question mark over retirement pension funding.
HungarianA nemek közötti egyenlőség szempontjának alkalmazása azt jelentené, hogy minden szabályozási aktust előzetes nemi egyenlőségi szempontú hatástanulmány kísér.
The application of gender mainstreaming would mean that every piece of legislation is accompanied by a preliminary gender-specific impact study.