"kíváncsian" English translation

HU

"kíváncsian" in English

HU kíváncsian
volume_up
{adverb}

kíváncsian
Laurouss kíváncsian szaglászta, az orra hideg volt és nedves.
Laurousse sniffed them inquisitively; his nose was damp and cold.
Jött ugyan néhány helikopter, és kíváncsian körüllebegte a tornyot.
A few helicopters came and hovered inquisitively round the tower.
Először csak bizonytalanul sejlettek az agyában, azután mintha fojtott kiáltások is átszivárogtak volna a párán, és kíváncsian körülvették.
They came first as a vague awareness in his mind, then as soft cries that seemed to seep through the haze and cling inquisitively about him.
kíváncsian (also: izgatottan, izgalomban, lábujjhegyen)
kíváncsian (also: izgatottan, izgalomban, lábujjhegyen)
volume_up
tiptoe {adv.}

Context sentences for "kíváncsian" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Úgy látszik, hogy hamar győzte meg magát - mondta Anthony, kíváncsian nézve rá.
'You don't seem to take much convincing?' said Anthony, looking curiously at him.
HungarianBámultunk egymásra, félig kíváncsian, félig ellenségesen, mint az új szomszédok.
We just stared at each other, half curious, half hostile, like new neighbors.
HungarianHari kelletlenül ugyan, de kíváncsian közelebb lépett, és a monitorra pillantott.
With some reluctance, but driven by curiosity, Hari followed to get a better look.
Hungariankérdezte kíváncsian.
'is that roan horse of yours always so restive in the morning?' he asked curiously.
HungarianMegállt az ajtóban, és kíváncsian figyelt bennünket, amíg összeszedtük a holminkat.
He stood in the doorway watching us curiously as we gathered our things together.
HungarianMég rongyaiban is méltóságteljesnek tűnt, és kíváncsian várta, mi következik.
Calm yourself, said Avicus softly, so that your words truly speak for your heart.
HungarianFelsegítette Lyrát, és kíváncsian figyelte, amint a két kis alak felpattan mire is?
So he helped her up and watched curiously as the two small figures leapt on--what?
HungarianShea kíváncsian nézett rájuk, és fogalma sem volt róla, mire akarnak kilyukadni.
Shea looked at both curiously, unable to follow exactly what was happening.
HungarianChris egyik férfiról a másikra tekintett, kíváncsian várta, mit mondanak ezután.
Chris kept turning his head from one man to another, waiting for what they'd say next.
HungarianMiután visszaért a Tioba, felrohant a szobájába és kíváncsian nyitotta ki a borítékot.
On her return to the Tio, she ran up to her room and eagerly opened the envelope.
HungarianMaxi megjelent, letelepedett, mosakodott, és kíváncsian nézte, mit művel a gazdája.
Moxie came to see what he was doing and sat and cleaned herself nearby, for company.
HungarianKíváncsian nézegette a nehéz darócszövetet, amiből a távol Észak illata áradt.
He looked curiously at the heavy duffle-stuff loaded with the scents of the far North.
HungarianMegálltak a fal mentén, az ajtó közelében, és kíváncsian figyelték a vigadalmat.
They stood quietly along the walls near the doors, watchful and curious.
HungarianKíváncsian nézett Furulyára, aki közben ámulattal szemlélte a szoba szőnyegeit.
He looked curiously at Flute, who was walking about the room examining the furnishings.
HungarianTuckerton egészen odáig lesz, és valószínűleg kíváncsian várja a találkozást.
Mrs Tuckerton will be impressed, and probably tickled to death to see you.
HungarianRosamund volt az egyetlen kivétel, aki kíváncsian kérdezte: Mi a csuda ez?
An exception had been Rosamund, who had asked him wonderingly: But what is it?
HungarianPoirot nem válaszolt, s Fournier kíváncsian kérdezte tőle: Támadt erről egy ötlete, ugye?
Poirot did not answer, and Fournier asked curiously: It gives you an idea, that?
HungarianA csapat tagjai kíváncsian, oldalra döntött fejjel nézték ügyetlenkedését.
Hari liked the FOUNDATION'S FEAR 387 morsels, filtered through pan tastebuds.
HungarianAz ork egy darabig kíváncsian nézett Nekóra, szemöldökét enyhén összevonva.
The ork stared curiously at Neko for a moment, a slight frown on his face.
HungarianFloyt és Alacrity ráakadtak valami lófélékre, és kíváncsian vizsgálgatták őket.
Floyt and Alacrity came upon some horses and inspected them curiously.