"kívánság" English translation

HU

"kívánság" in English

HU kívánság
volume_up
{noun}

kívánság (also: vágy, óhaj)
volume_up
desire {noun}
Érthető, hogy ez a kívánság különösen erős az új tagállamok körében.
It is understandable that this desire is particularly strong among the new Member States.
Ez pedig olyan emberi vágy és kívánság, amelyet teljes mértékben tiszteletben kell tartanunk.
This is a human desire and wish that we must fully respect.
És ez a kívánság, illetve vágy az, amivel a munkám során foglalkozom.
And it's that wish, or that desire, that I suppose I'm dealing with in my work.
kívánság (also: vágy, kapzsiság, sóvárgás)
kívánság (also: kérés, igény, követelés)
volume_up
demand {noun}
kívánság (also: kérés, kereslet, kérelem)
Teljesen jogos kívánság felelte Holmes.
Your request is a very reasonable one, Holmes answered.
Úgy vélte, ez igen egyszerű kívánság.
He thought it a very simple request.
Különleges kívánság volt ez a Bizottság felé, amely ma ennek figyelembevétele helyett meghajlik a multinacionális vállalatok akarata előtt.
This was a specific request to the Commission, which today is instead bowing to the will of the multinationals.
kívánság (also: rendelkezés, szándék, végrendelet, akarat)
volume_up
will {noun}
Azt mondani, hogy ebben az évtizedek óta zajló konfliktusban hamarosan "pozitív eredmények” várhatók, nem több mint őszinte kívánság.
To say here that the conflict that has been going on for decades will shortly bring 'positive results' is nothing more than a pious wish.
Különleges kívánság volt ez a Bizottság felé, amely ma ennek figyelembevétele helyett meghajlik a multinacionális vállalatok akarata előtt.
This was a specific request to the Commission, which today is instead bowing to the will of the multinationals.
Határozottan hiszem, hogy az Európai Megfigyelőközpont múlt novemberi létrehozásának eredményeképpen ez a kívánság a közeljövőben valóra is válik majd.
I firmly believe that, as a result of setting up the European Observatory last November, this wish will come true in the near future.
kívánság (also: vágy, óhaj)
volume_up
wish {noun}
És ez a kívánság, illetve vágy az, amivel a munkám során foglalkozom.
And it's that wish, or that desire, that I suppose I'm dealing with in my work.
Azt már nem tudom, hogy a nagy ötlet kezdettől ott rejlett-e a kívánság mögött.
But I can't say that in the very beginning there was great thought behind my wish.
Ez fontos kívánság, de úgy gondolom, hogy meg tudjuk valósítani.
This is an important wish, but it is one I think we can achieve.

Context sentences for "kívánság" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianLátott persze olyanokat is, akik gyereket kívántak, s ezekről ráragadt a kívánság.
She saw people who wanted to have babies, too, and they made her want to have one.
HungarianDe kevesebb, mint egy éve mondta Ryan, s máris arra gondolt, vajon mi lesz a következő kívánság.
Fewer than a year ago, Ryan observed, wondering what the next re- quest would be.
HungarianÉs minden bizonnyal emlékezne a megrendelésre is ilyen furcsa kívánság minden nyomdász számára emlékezetes marad.
And he'd certainly remember the instructions - instructions so queer any printer would remember them.
HungarianAnnának hívják a Különleges kívánság-kitűzője szerint.
Anna, her special-access name tag read.
HungarianDe ez hiábavaló kívánság volt, legfeljebb arra jó, hogy a következő óra lázas sietségében gondolatait foglalkoztassa.
But wishes were vain, or at least could only serve to amuse her in the hurry and confusion of the following hour.
HungarianDe ez rút önzés és ocsmány kívánság lenne.
But it is very egotistical and an ugly process.
Hungarian- Micsoda kegyetlen kívánság! - kiáltott fel Lulie.
That is a cruel ambition! cried Lulie.
HungarianAndré már meg is tette, Annára a tolószékben ülő, Különleges kívánság-jelvényt viselő holland kislányra mutatott.
He'd already done that, and pointed to the little Dutch girl, Anna, in her wheelchair, wearing her special-access button.
HungarianMegengedem, egy kissé túlzott kívánság mondta.
HungarianHa pedig nappal kell aludnia, ráadásul ilyen átforrósodott homokkráterben, úgy egészen természetes kívánság: meztelenre vetkőzni.
Her nakedness was perfectly normal seeing that she had to sleep during the day and, what was more, in a bowl of burning sand.
HungarianNagyon szokatlan kívánság.
HungarianEzt itt nem a Három Kívánság....
HungarianValami egyéb kívánság, Mr. Munro?
HungarianVagy a kívánság teljesítése...
Hungarian- Kívánság parancs - cirpelte.
HungarianValami különleges kívánság?
HungarianMég több rettentő kívánság?
HungarianGyerekes kívánság volt.
HungarianUtolsó kívánság?
HungarianA duplikációk elkerülése érdekében kérjük, hogy javaslatait a bugs.kde.org lapon vagy a hibabejelentő programokon keresztül tegye meg ('kívánság' minősítéssel).
To avoid duplicates and improve productivity please do it via bugs.kde.org or the bug reporting tools and us wishlist as severity.