"kóbor" English translation

HU

"kóbor" in English

HU kóbor
volume_up
{adjective}

Ha Kóbor kegyes hozzánk, az edur seregek már össze is gyűltek ezekben a falvakban.
If the Errant wills it, thats where the Edur armies will have already gathered.
A Kóbor visszatér, s elveti a magot a véráztatta földbe.
The Errant returns, and casts the seed into blood-soaked earth.
Kóbor vigyázzon ránk, nincs is válasz, mert képtelenség szavakba önteni ezt a borzalmas mészárlást.
Errant save us, I have no answer, no way to describe the magnitude of this slaughter.
Ha egy kiálló bordájú kóbor kutya meg tudta mozdítani a férjedet, akkor rajtad talán az ágy sem fog ki.
If a stray dog with its ribs sticking out can move your husband, maybe you can move this bed.
A kóbor kutyák a marakodást abbahagyva, csodálkozva néztek utána.
Stray dogs paused in their scavenging to watch him pass.
Az ilyen kóbor kutya mind retteg az embertől, meg a lakott helyektől.
I mean, it's got to be afraid of people and houses, a stray like that.

Context sentences for "kóbor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz volt Hull-lal is.Ó, anyám, Kóbor kegyes volt, nem engedte, hogy így lásd fiaidat.
Oh, Mother, it is the Errants blessing that you are not alive to see your sons now.
Hungarian- Véleményem szerint egy kóbor őrült került a szigetre, és az ölte meg Arlenát.
In my opinion a wandering maniac got onto the island and killed Arlena.
HungarianA Kóbor szerelmére! csattant fel nézd már meg, hogy nem tehetsz-e valamit Uruthékért!
For Errants sake, he snapped, see what you can do for Uruth and the others!
HungarianEgy kóbor hullám tudod, hogy az egymást keresztező hullámok képesek valóságos heggyé nőni?
A rogue wave-you know how waves crossing can build into a mountain of water?
HungarianA legtöbb kóbor eb barátságtalan, és agresszíven morog, ha valaki evés közben zavarja őket.
Most strays would squabble over food, and growl if they were disturbed while eating.
HungarianAlig egy tőrhajításnyival előtte, egy kóbor macska rohant át az utcán.
A dagger toss ahead of him, a gray alley cat sprinted across Sarn Street, screeching.
HungarianNyugtalanul, mint a kóbor macska járkált a csarnokban, rohamokban tört rá a Látás.
. Restlessly, like a prowling cat, she paced the hall, flickers of the Sight coming and going.
HungarianKóbor átka, hogy ő olyan Ösvényeken jár, melyeket már korábban is taposott.
Its the Errants curse, that he walks down paths hes walked before.
HungarianHa ezt meg kellett kérdezniük, hát tényleg csak valami Kóbor háta mögötti faluból jöhettek!
If they needed to ask that, they are from some toad-squelching village.
HungarianLehet, hogy nem egy darab, lehet, hogy rengeteg ezeknek a kóbor daraboknak az összessége.
Perhaps not one piece, perhaps many-a sum of these wandering parts.
HungarianKülönben mindenfelé pusztaság, nem is lakja senki, csak néhány kóbor cigány.
In every other direction the moor is a complete wilderness, inhabited only be a few roaming gypsies.
HungarianNe bízd el magad csak azért, mert Kóbor eddig kegyes volt hozzád.
Dont get overconfident just because the Errants nudged our way so far.
HungarianAzt hittem, már begyűjtötték a kóbor macskákat, és mindannyiótokat megszabadítottak a lét nyűgétől.
I thought theyd rounded up all you strays and put you out of your misery.
HungarianElég ránézni a jó öreg Princre, máris látszik, micsoda nyughatatlan, kóbor lélek.
Old Prince had the heart of a happy wanderer - you only had to take a good close look at him to see that.
HungarianDe Kim már tovalejtett, félrelökve kóbor kutyákat és éhes ismerősöket.
But Kim had danced off ere the end of the sentence, dodging pariah dogs and hungry acquaintances.
Hungarian- Egy kóbor gyógyszerárus vetődött ide, a sahibának egy lógósa.
'There came a strolling seller of drugs - a hanger-on of the Sahiba's.
HungarianHa Kóbor félrenéz, talán csak a csontjait találjuk meg.
If the Errants looking away, we might be spared finding much more than bones.
HungarianElképzelni is lehetetlen, hány kóbor lélek róhatja a metropolisz utcáit.
I can only imagine how many lingering dead people haunt the streets of that metropolis or any other.
HungarianA levegőben csak néhány kóbor porszem szállingózott; a szellem szétfoszlott.
There were a few vagrant motes in the air; he was gone.
HungarianPoloska, Kóbor szerelmére, egy darabig most ne hozz fügét, rendben?
Bugg, for Errants sake, no more figs for a while, all right?