"kör" English translation


Did you mean: kor, kór, kőr
HU

"kör" in English

EN
EN

HU kör
volume_up
{noun}

1. general

Kör szerkesztése a megadott szakasz hosszával megegyező hosszúságú sugárral
Construct a circle with the radius given by the length of this segment
A kör tíz mérföld sugarú, s a ház valahol a kör szélén helyezkedik el.
That circle is drawn at a radius of ten miles from the village.
Corbell szkafanderének övtáskájában matatott, egy kör alakú tárgyat talált.
Corbell fumbled in the belt pouch of his pressure suit, found a circle shape.
A legkisebb kör egy ilyen chipen, egy emberi hajszál vastagságának századrésze volt.
The smallest circuit on the chip was one hundredth as wide as a human hair.'
Az elemző kör teljes megfelelési idejének egy perc alatt kell lennie.
The overall response time of the analysing circuit shall be less than one minute.
Dawkins az első kör végénél járt, amikor a Minnesota megszerezte a második touchdownt.
Dawkins finished his first circuit of the stadium just as Minnesota made its second touchdown.
kör (also: kor, ciklus, körforgás, időszak)
volume_up
cycle {noun}
Ebben az eseményben csúcsosodik ki a hat éve tartó Nagy Kör, amit a Tűz Bolygón tartanak.
It is the culmination of the full six-year Grand Cycle, on the Fire Planet itself.
Reméljük, hogy nem ez a kör kezdődik újra, és Otunbajeva asszony más szemlélettel rendelkezik.
We hope that this cycle is not beginning again and that Mrs Otunbayeva has a different approach.
És ebből aztán egy ördögi kör lesz.
And it becomes this dangerous cycle.
volume_up
loop {noun}
A kör széles kerületén haladva Chris nem szédülhetett el olyan gyorsan, mint a férfi, aki a kör középpontjában folyamatosan forgott.
On the perimeter's wide loop, Chris wouldn't get dizzy as fast as the man who turned constantly at the center.
Dan leparkolt a mészkő szökőkút mellé, amelyet kör alakban futott körül az út.
He parked beside a limestone fountain that was centred in the looped circular turnaround.
Néhány évvel ezelőtt még képes volt erekciót elérni és ejakulálni pusztán az akarat erejével, de a kor és a Hurok nem múltak el nyom nélkül felette.
Years ago he'd been able to achieve erection and ejaculation by will alone, but age, and the Loop, had taken its toll.
volume_up
range {noun}
- Ez a kör a felderítőradarok hatósugarát mutatja, a számítógép elemzése alapján... a gép bőven benne van a radar hatósugarában.
The circle represents the computer's estimate of the range of the surveillance radar scanning the RC-135the plane is well within that range.
volume_up
ring {noun}
A sötét kör tágulni kezdett, akár hullámgyűrű a vízen.
The dark ring began to expand, like a circular wave sweeping outward.
Egy kör alapú, gyűrű alakkal bíró objektumot rajzol a diába a lenyomott egérgombbal történő húzás helyén.
Draws a ring-shaped object that is based on a circle where you drag in the slide.
A kör alakú karám és a gyakorlópályák is üresek voltak.
The riding ring and the exercise yards were deserted.
Az október 31-i első kör viszonylag rendben zajlott, nem volt csalás és erőszak.
The first round passed off quite well on 31 October. There was no fraud or violence.
Kör alakú szobában találta magát, a falakat és a mennyezetet ébenfekete bársony borította.
He was in a small round room, walled and ceilinged in midnight velvet.
Egy új tárgyalási kör célja e két dolog közti kompromisszum kialakítása kell, hogy legyen.
The objective of a new round of negotiations must be to find a compromise between these two things.
Érvényességi kör létrehozásaÚj QMake-es érvényességi kört hoz létre a kiválasztott alprojekt projektfájljában.
Create scopeCreates QMake scope in the project file of the currently selected subproject.
A fontos az, hogy az irányvonal, az információ, a tevékenységi kör világos legyen.
The important thing is that the compass, the information, the scope is clear.
A fő problémát az alkalmazási kör meghatározása jelentette.
The main problems were primarily encountered in defining the scope of application.
kör (also: terület, golyó, gömb, szféra)
volume_up
sphere {noun}
Egy gömb felszínén pedig, egy egyenes vonal a rárajzolható legnagyobb kör.
And on the surface of a sphere, a straight line is the biggest possible circle you can draw.

2. "vmi körül"

kör (also: takarás, fedés, öl)
volume_up
lap {noun}
Egy újabb kör, és Buster már szökdécselni szeretett volna.
Another lap, and Buster wanted to sprint.
Mind a három kör megtételekor elhaladt a mosókonyha tárva-nyitva álló ajtaja előtt.
On each of three laps he passed the open doorway of the laundry room.
Még két kör felelte Joe Roy, még csak nem is lassított.
Two more laps, Joe Roy said without breaking stride.

Context sentences for "kör" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA Cătălin Sorin Ivan úr jelentéséről való szavazásra holnap 12:00-kor kerül sor.
The vote on the report by Mr Cătălin Sorin Ivan will take place tomorrow at 12:00.
HungarianJack a földön térdelt, és mutatóujjával egy kör alakú mintát rajzolt a homokba.
Jack was kneeling and drawing a circular pattern in the sand with his forefinger.
HungarianElfogadta a természetes öregedést, arcát sűrűn hálózták be a gond és a kor redői.
He'd accepted natural aging; his face was networked with lines of care and years.
HungarianA kocsit egy őrjáratozó rendőr találta meg 7.30-kor egy tulle-i mellékutcában.
The car was found in a back street in Tulle at 7.30 by a policeman on the beat.
HungarianA kör felbomlott, a táncosok párokra szakadva szökelltek és pörögtek a tűznél.
The dancers broke apart, pairing off now, spinning and leaping before the flames.
Hungarian7:45-kor Avril Tannerton és Gary Olmstead is megérkezett a hullaszállító kocsival.
At 7:45, Avril Tannerton and Gary Olmstead arrived in the Forever View hearse.
HungarianHátát meggörnyesztette a kor, hatalmas koponyáján vastag ráncokba gyűrődött a bőr.
He was old with a bent back and a massive head, loaded with skin and wrinkles.
HungarianEz a parkoló Elkoban, Nevadában a 80-as út mellett, augusztus 19-én, este 8:01-kor.
This is a parking lot in Elko, Nevada off of Route 80 at 8:01 p.m. on August 19th.
HungarianA századost is a Trantor-kór gyötörte: szinte porrá zúzta a nyílt tér látványa.
The captain suffered from a common Trantorian malady: squashed perspectives.
Hungarian(Az ülést 11.40-kor a szavazás idejére felfüggesztik, és délben újból megnyitják.)
(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)
Hungarian(Az ülést délben a szavazás idejére felfüggesztik, és 12.05-kor újból megnyitják.)
(The sitting was suspended at 12 noon pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
HungarianA Churstonból 9.57-kor induló vonat, ha azzal jött, 10.20-kor ér Torre-ba.
Wed have had him before now, said the inspector, if he wasnt so ordinary-looking.
Hungarian6:45-kor felveszi a polgármestert és a feleségét... és elhozza az emelvényhez.
The mayor and his wife are to be picked up at 6:45... and brought to the mayor's box.
HungarianEz volt a pre-bürokratikus kor, egy olyan kor, amikor mindent helyben kellett intézni.
This was the pre-bureaucratic age, an age in which everything had to be local.
Hungarian23.20-kor az egyikük nagyot ütött Levy fejére egy vasrúddal és Levy meghalt.
At 11:20 one of them hit him hard on the head with an iron bar, and he died.
HungarianSok országban a Parkinson-kór gyógyszerei többe kerülnek, mint a rák elleni gyógyszerek.
Drugs for Parkinson's disease in many countries cost more than drugs for cancer.
Hungarian(Az ülést a 11.15-kor sorra kerülő szavazásig felfüggesztik, és 11.30-kor folytatják.)
(The sitting was suspended until the vote at 11.15 a.m. and resumed at 11.30 a.m.)
Hungarian- A nagyapám építész volt, ő tervezte a kis tanácstermet - magyarázta Kor.
My grandfather was the architect who designed the small council chamber, said Kor.
HungarianEz a kor azonban nem egyetlen ország vagy földrész jegyeit viseli majd magán.
This global age, however, will not bear the stamp of one single country or continent.
HungarianA kutyám elkezdett ugatni 12:00-kor múl éjjel... és hajnali hatig nem hagyta abba.
My dog started to bark at 12:00 last night... and didn't stop until 6:00 this morning.