"környezet" English translation

HU

"környezet" in English

EN

HU környezet
volume_up
{noun}

környezet
Az iskolai környezet és a tanítás minősége nélkülözhetetlen a hatékonysághoz.
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Természetesen a kikötők fejlesztése nem valósulhat meg a környezet kárára.
Naturally, the development of ports should not be at the expense of the environment.
Támogatója vagyok a környezet gondozásának és a természetvédelmi intézkedéseknek.
I am a supporter of care for the environment and of action to protect nature.
környezet (also: légkör)
volume_up
ambience {noun} [elev.]
Az étel hétköznapinak volt mondható, ám a környezet és a kilátás miatt kellemes volt a hely, ideális egy könnyű ebédhez vagy vacsorához.
The food at Yamashiro was uninspiring, even ordinary, but the ambience and the stunning view made it a fine place for an occasional light lunch or dinner.
környezet
környezet (also: közeg, kulturális környezet, miliő)
volume_up
milieu {noun}
És váratlanul már egyáltalán nem olyan kellemes a környezet és a kép, mint amilyennek látszott.
And suddenly the setting and the picture are not as pleasant as they seem at all.
A környezet csodálatos lesz, mint mindig.
The setting will be marvellous, as always.
Egy ideje megtanulta, hogy figyelmen kívül kell hagynia az emberi környezet pompáját, a ragyogást, a szolgák hadát.
By now Hari had learned to look through the pomp and glory of rich settings, the crowds of servants, the finery.
környezet
Az emberek éppen olyan mesésen néztek ki, mint a környezet, melyben mozogtak.
The people were as fabulous as their surroundings.
Rickynek szüksége van az ismerős hálószoba, az ismerős környezet nyújtotta biztonságra.
He needs the safety and familiarity of his bedroom and surroundings.
A ma esti légkör, a környezet kikezdte az éberségünket, ezt ön a saját bőrén tapasztalhatta.
This evening, the atmosphere, the surroundings lulled our vigilance.

Context sentences for "környezet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz ismétlődések megszépítették a jelent, érzékelhetővé tették a környezet realitását.
Her repetitious movements gave color to the present and a feeling of actuality.
HungarianVégignézték, hogyan borul föl visszafordíthatatlanul a környezet egyensúlya.
They watched as its ecological balance was utterly and irreversibly disrupted.
HungarianMég az excentrikusok és a polgárok is a környezet részének tartanak bennünket.
Even eccentrics and citizens dismiss us as if we are part of the background.
HungarianNe tekintsük a mezőgazdaságot a környezet ellenségének és környezetvédelmi problémának!
Let us not see agriculture as an environmental villain and environmental problem.
Hungarian. - (BG) Az üzleti környezet javítása is a kohéziós politika része.
in writing. - (BG) Improving the business climate is also part of cohesion policy.
HungarianA párbeszéd a szakszervezeti tagok és a munkahelyi környezet érdekében áll.
A dialogue is in the interests of trade unionists and workplace environments.
HungarianSosem fogunk új dinamizmust létrehozni, ha kkv-ink számára sincs meg a megfelelő környezet.
We will never create a new dynamism without the right climate also for our SMEs.
HungarianAz erre a területre vonatkozó politikai és szabályozási környezet mára megváltozott.
The political and regulatory context in this area is different nowadays.
HungarianLassítaniuk kellett volna az iramot, de a környezet elég veszélyesnek mutatkozott.
It was impossible to drive the horse farther, hard-put as he had been on the road to Ivrel.
HungarianA problémát az a politikai és társadalmi környezet okozza, amelyben az eszközöket használják.
The issue that arises is the political and social context in which they are used.
HungarianAzt mondják, hogy az álom-otthonnal szemben az álom-környezet kerül előtérbe.
People are saying that it's moving from the idea of the dream home to the dream neighborhood.
HungarianÍgy a döntésnek semmi köze a környezet vagy az egészségügy logikájához.
Thus the reason has nothing to do with any kind of environmental logic or health logic.
HungarianA millenniumi fejlesztési célok közül a hetedik a környezet fenntarthatóságának biztosítása.
Goal 7 of the Millennium Development Goals is to ensure environmental sustainability.
HungarianA jelenlegi politikai és gazdasági környezet tovább erősíti a jó áradatok iránti igényt.
The current political and economic climate further reinforces the need for good price data.
HungarianA multinacionális cégeknek azonban szabad környezet-ellenesen cselekednie.
Multinationals are nonetheless allowed to act anti-environmentally.
HungarianAz eltökéltséged a környezet iránt, valóban tiszteletreméltó.
Your profound environmental concerns, your obvious commitment to the planet.
HungarianTagállamainkban más-más a környezet, és ezért eltérő védelemre van szükség.
Our Member States have different environments and therefore require different kinds of protection.
HungarianEnnek persze mind a környezet, mind a gazdaság szempontjából rendkívül negatív hatásai lesznek.
This will, of course, have an extremely negative impact environmentally and economically.
HungarianAmit viszont elveszítünk vele, az az égbolt, azaz a környezet érzékelése, a vele való kapcsolat.
But what we lose, I think, is an accurate -- a felt sense of the sky, a sense of context.
HungarianKörnyezet tanulmány, ballisztika, ujjlenyomat elemzés, a 911 hangfelvétele.
CSS reports, ballistics, fingerprint analysis, the 911 tape.