"közben" English translation

HU

"közben" in English

EN
EN
EN
HU

közben {noun}

volume_up

Context sentences for "közben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
I didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
HungarianDe ezzel a kettővel nem mentem semmire, ők meg közben túl sokat tudtak meg rólam.
But I failed with both of them, and in failing let them learn too much about me.
HungarianMenet közben vizsgálódott, kóstolgatta az Öregtorony ízeit, illatait, hangjait.
He explored as he went, attuned to the tastes and smells and sounds of the Keep.
HungarianA cikk további részét Jack csak átugrotta, és közben egyre a száj át törölgette.
There was more but Jack only skimmed it, constantly wiping his lips with his hand.
HungarianEric közben a másik oldalára fordult, egyik keze a feje alatt, a másik a szemén.
Eric had rolled over and had one hand under his head, the other over his eyes.
HungarianFel-felugrott a levegőbe, visszaesett, és közben morgott, mint egy igazi kutya.
He occasionally leaped off the rug and came down making dog grunts in his throat.
HungarianFeltápászkodott, közben sem engedve el Jerle kezét, és barátját is felállította.
Still maintaining the grip, he rose to his feet and pulled his friend up with him.
HungarianSenki sem beszélt menetelés közben, a körülöttük elterülő néma erdőt vizslatták.
No one spoke as they marched, all eyes searching the silent forest about them.
HungarianLassan megkerülte az ágyat, közben egyetlen percre sem engedte el az ágy végét.
She moved creakily around the bottom of her bed, hold-ing on to it as she went.
HungarianOnnan származik az aletiométer, vagy csavargásod közben emelted el valahonnan?
Is that where the alethiometer comes from, or did you steal it on your travels?
HungarianEzért próbáljon meg görgetés közben is könnyen olvasható betűtípust kiválasztani.
You should probably choose a font which can be easily read while it is moving.
HungarianAzon tűnődött, vajon mit jelenthet az irányított alkalmazások, de közben elaludt.
He was wondering what directional applications meant when he drifted off to sleep.
HungarianBeszéd közben ezek az egymástól független elemek hol szinkronban voltak, hol nem.
In speech, these separate contributions were sometimes in phase and sometimes not.
HungarianOlyan hanyag volt a tartása, amelyet csakis csavargásai közben sajátíthatott el.
His whole posture was casual; he'd learned, beating about the world, I guess.
HungarianKözben újabb lövések találták el az acéllemezt, amely mély, kongó hangot adott.
More blaster bolts struck the door, making the musty corridors echo and thrum.
HungarianSean közben elérte az ajtót, és hangosan káromkodni kezdett, mert zárva volt.
Sean reached the door, tugged at it, and cursed when he discovered it was locked.
HungarianAz utolsó szót már sikoltotta és közben támadott, pengéje ezüstösen villant fel.
As he screamed these last words, Ivran charged, hurling his blade in a silvery blur.
HungarianAz üzletember a salátáját fogyasztotta, közben a bankot bámulta az ablakon át.
While the businessman ate his salad, he stared through the window toward the bank.
HungarianTurján megdermedt mozdulat közben, és Kandive vöröses aranyszínű arcára meredt.
Turjan halted in mid-motion, fixed his eyes upon Kandive's red and gold face.
HungarianVan ennek a munkának egy csodálatos örömteli része, mondta magában futás közben.
There was a delightfully joyous aspect to this job, he told himself as he ran along.