"központ" English translation

HU

"központ" in English

HU központ
volume_up
{noun}

központ (also: centrum, középcsatár)
volume_up
center {noun}
Önmagunk a működési központ, öntudatunk a morális iránytűnk.
The self is just our operation center, our consciousness, our moral compass.
És ez egy központ, egy fókuszpont, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez.
And it's a center, a focal point for economic and social development.
A Kommandorszkij irányító-központ radarmegfigyelése alatt állt.
It was under radar control from Kommandorskiye Center.
központ (also: centrum, középcsatár)
volume_up
centre {noun}
2009. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) (
2009 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (
2006. évi mentesítés: Európai Szakképzés Fejlesztési Központ (
2006 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (
Egy ilyen központ technológiailag fellendítené Európát, beleértve a szénipart.
Such a centre would enhance Europe technologically, including the coal industry.
központ (also: telefonközpont)
A Központi Kommunikációs osztályon, a moszkvai Központ pincéjében.
I work in Central Communications in basement of Moscow Centre.
Zajcev százados, kommunikációs központ.
Captain Zaitzev in Communications Central.
Central, open South Sally port.
központ (also: főhadiszállás)
Az egyik döntés persze az adminisztratív központ székházához kapcsolódik.
One decision, of course, relates to the headquarters of the administrative office.
Mindkét központ egy harmadikat használt arra, hogy kicseréljék képeiket.
Both headquarters offices used a third link to swap their own pictures.
A központ átkerült Chicagóba, és őt is áthelyezték.
Then corporate headquarters was moved to Chicago, and he was transferred.
volume_up
ganglion {noun} (ganglia)
központ
Mindkét központ egy harmadikat használt arra, hogy kicseréljék képeiket.
Both headquarters offices used a third link to swap their own pictures.
A központ átkerült Chicagóba, és őt is áthelyezték.
Then corporate headquarters was moved to Chicago, and he was transferred.
Gus vezeti a központ új terror-elhárítási ügyosztályát.
Gus runs the new Counter-Terrorism Division at Headquarters.
volume_up
seat {noun}

Context sentences for "központ" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTekintve a Központ méreteit, nem lesz túl nehéz feladat rátalálnia a helyre.
Given the size of the Mall, it wouldn't be too difficult to locate her work place.
HungarianNéhány perc múlva a Központ halandóira, mint amilyen ő is, ráveti sugárzó tekintetét.
In a few minutes it would break through on the mortals in the Mall, like himself.
HungarianMások is voltak, akik a Központ felé tartottak, mintha valami búcsúra mennének.
There were others, converging on the Mall as though heading to a Carnival.
HungarianAz alatt már csak az atomechanikai központ volt, legalul pedig a biokémiai agy.
Below lay an atomechanical complex and beneath that a bio­chemical brain.
HungarianEgy perccel később az irányító központ csendesen közölte a kért adatokat.
Within a moment, the space traffic controller calmly gave Kyp the data he needed.
HungarianLáthatólag nem volt ínyükre, hogy a Központ egyik avatárja vezényelte le a próbát.
They were troubled that one of Hub's avatars had conducted the rehearsal.
HungarianTudomásom szerint a Masaq' Központ sosem volt depressziós vagy zavart felelte Kabe.
'Masaq' Hub has never been either depressed or disturbed to my knowledge,' Kabe said.
HungarianKilenc kilométer jelentette Lubu a harcirányító központ adatai. alapján.
Nine kilometers, Lubu reported, relaying the information from the Combat section.
HungarianMi van akkor, ha van errefelé valahol egy RK-s drón, vagy mondjuk, ha a Központ figyel.
What if there is an SC drone around here somewhere, or the Hub is watching?'
HungarianKabe Zillerre pillantott, akit a jelek szerint a Központ szintén bevont a beszélgetésbe.
Kabe looked at Ziller, who was obviously being included in the conversation.
HungarianA kapott információ egyezik azzal, amit a központ adatbázisában találtunk.
The information that came in matched what we got from Division's database.
HungarianRáadásul nem tudom, mit szóljak a vizuális körítéshez, amit a Központ tervez.
Plus I'm still not sure about all the extraneous stuff Hub wants to add around the music.'
HungarianVan már elég történelmi intézet és központ, amely ezzel foglalkozik.
There are already enough historical institutes and centres dealing with that.
HungarianA hatóságok azonban kezdettől fogva a központ bezárására törekedtek.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
HungarianAzok a lelkek, amelyeket a Központ a saját oldatában tárol, szintén elvesznek.
Those souls stored in the Hub's own substrates will be lost, too.
HungarianA terraformálást irányító központ megkért bennünket, hogy nézzük meg, hogy vannak.
Terraform Command has asked us to see how you were getting along.
HungarianEgy tompa puffanás hallatszott valahol a ház felett, ahogy a Központ dróncsapata megérkezett.
There was a distant thump somewhere above the house as the Hub's drone team arrived.
HungarianMég a központ is egy fél mérföldre van, és visszafelé végig hegynek felfelé kell jönni.
Even downtown's half a mile away and the walk back is all uphill.
HungarianAz est eljöttével, ahogy a Központ kiürült, ő is elhagyta a helyet, és elindult az utcákon.
As evening came, and the Mall emptied, he too left it, wandering through the empty streets.
HungarianTony a szobaszerviztől rendelt valami harapnivalót, amit a központ fél órán belülre ígért.
Tony ordered from room service, and the operator said service would take about half an hour.