"kaján" English translation

HU

"kaján" in English

HU kaján
volume_up
{adjective}

A lány elmosolyodott - mosolya kaján volt, csupa gonosz ártatlanság.
The girl smiled — a malicious smile full of evil innocence.
Egy kis kaján káröröm volt a hangjában.
There was a faint malicious pleasure in his voice.
Az asztaloknál kórusban hangzott fel a kaján kuncogás.
There was a chorus of giggles from behind, most of them malicious.
kaján (also: cinikus, keserűen gúnyos)
So, the pathologist asked with a sardonic grin, were they killed by the militia?
The sardonic eyes were staring piercingly.
Gordon kaján vigyora lassan töprengő homlokráncolássá csendesült, miközben egymás után fordítgatta fel a borítékokat.
Gordon s sardonic smile faded into a frown as he turned over one letter after another.

Context sentences for "kaján" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMás körülmények között Lori kaján örömmel figyelte volna, milyen kellemetlenül érzik magukat.
In any other circumstances she would have taken some delight in their discomfiture.
HungarianCsodálkozott rajta, hogyan nőhettem ekkorára, ha ilyen kaján élek.
Couldn't understand how I managed to grow so tall if I ate food like this.
HungarianA druida rávillantotta kaján mosolyát, majd intett, hogy kövesse.
The mocking smile flashed briefly, and the Druid motioned for him to come.
HungarianKaján vigyor ült ki az arcára, mint akinek beigazolódik a gyanúja.
From the smug smile on his face, he seemed to think he had made a point.
HungarianRég így döntött a távoli, kaján végzet, és azóta nincs helye vitáknak.
It had been prophesied by a distant, perverse fate that had long ago laid the matter to rest.
HungarianSúgva folytatta, kaján kis mosollyal: Te vagy a táltos!
And then under his breath he said, with a wicked little smile: You are the Taltos.
HungarianKét gyereket csináltam azon a szőnyegen jegyezte meg kaján vigyorral az Atlantic Richfield elnöke.
I've made two kids on that rug, the president of Atlantic Richfield observed, with a sly smile.
HungarianCsakhogy ezt olyan kaján gyönyörűséggel mondta, hogy ridegen fürkésző pillantással voltam kénytelen reagálni rá.
Only he said this with an impish delight that caused me to study him with a hard eye.
HungarianÉs még oda sem adtam a fehérneműket, gondolta kaján elégedettséggel.
Wait'll you see the drawers I just got you, honey.
Hungarian- dicsérte kaján félmosollyal.
Excellent attitude, David said, with a little mischievous smile.
HungarianErre is megtanított a rabszolgák kaján kuncogása.
And the cunning laughter of the slaves had taught me this too.
HungarianDurin üres tekintettel bámult utána, azon tűnődve, miféle kaján sors ítélte őket arra, hogy ilyen igazságtalan végük legyen.
Durin stared blankly after him, wondering what perverse fate had brought them to this unjust end.
HungarianA sörön meg a grillezett kaján kívül az is volt.
Except for all the beer cans and barbecues, it was.
HungarianAztán megjelent az arcán az a hihetetlenül kaján rosszindulat, amit volt szerencsém eleget látni az évek során.
There crept into his expression something utterly hostile and mischievous which I had certainly seen in years past.
HungarianKaján kis fintorral hajolt közelebb.
He leaned forward with a mischievous little frown.
HungarianA sofőrje nyilván mindent tudott ajtónyitás, meghajlás, aztán az arcára kiült kaján vigyor, miközben megkerülte az autót.
Certainly his driver knew-the open door, a bow, then the mischievous grin on his face as he came around to his own door.
HungarianKaján mosoly volt az inkább.
Hungariankáján tartott csipesszel megfogta a borítékot az egyik sarkánál, aztán gyorsan kiemelte a postafiókból, és beletette egy kis bőrtárcába.
With a pair of tweezers he kept on his key ring, he clamped the end of the envelope, slid it quickly from the box, and dropped it in a small leather briefcase.
HungarianValamikor hírhedt volt ez a név; most azonban senkit sem láttam, aki felismerné, aki akár csak kaján gyanúval megemelintené a szemöldökét.
It had been such a notorious name at one time; but I could not now catch sight of anyone who seemed to recognize it, who raised his or her eyebrows in lewd surmise.
HungarianA különös repülő szerkezet szemrevételezése közben ezt a tervet egy másik ütötte ki a nyeregből megfellebbezhetetlenül; az asszony kaján mosollyal ölelte magához aranymajmát.
But now, as they looked at that strange flying machine, another idea struck even more forcibly, and she hugged the golden monkey with glee.