HU kanyarodik
volume_up
{verb}

Körülbelül száz lépésnyit egyenesen halad, aztán balra kanyarodik.
'Let's go up to that corner,' Sparhawk decided.
kanyarodik (also: hajlít, hajlik, görbít, görbül)
A vasútvonal nagyot kanyarodik, mielőtt Brackhamptonba ér, egy magas töltésen végig.
The railway line makes a big curve before getting into Brackhampton, on the edge of a high embankment.
kanyarodik (also: kanyarulatot tesz)
kanyarodik
Tíz-tizenöt lépés után jobbra kanyarodik.
'It seems to turn right about ten or fifteen paces further on.'
And now you would take a different turn.
Turning right, his driver said into his radio.
kanyarodik (also: összefon, kígyózik, kieszel, leng)

Context sentences for "kanyarodik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianJön egy U-Haul teherautó jobban mondva furgon épp most kanyarodik le a főútról.
We got a U-Haul truck—make that a small van—coming in off the main road.
HungarianDe ekkor észrevette, hogy a négy vadász ismét eléje kanyarodik, s megdermedt ültében.
But when Davin saw the fighter craft swoop up again in front of him, he sat frozen in his seat.
HungarianAz út ott kanyarodik el a fal árnyékában, ész elmegy a kapu előtt.
The road climbs right under the shadow of the walls and passes the gate.
HungarianHát ez meredek volt jegyezte meg Chavez, látva, hogy egy rendőrautó kanyarodik a 18-as számú ház elé.
That was close, Chavez observed as the police car pulled up to Num- ber 18.
Hungarian- A csapás egyenes, s ameddig ellátok, se jobbra, se balra el nem kanyarodik - mondta Legolas.
'The trail is straight, and turns neither right nor left, as far as my eyes can see,' said Legolas.
HungarianAhol kiszélesedik a mező, és kanyarodik a víz...
You see down there where the field spreads out and the water turns....
HungarianÉreztem, hogy a furgon a járda felé kanyarodik, aztán a döccenést, ahogy nem kis sebességgel megpuszilta a padkát.
I felt the van careen over to the pavement, and then the jolt as it took the curb at speed.
HungarianA hátunk mögött vagy egy mérföldre mondta hüvelykujjával a válla fölé bökve keskeny, kis erdei út kanyarodik nyugat felé.
Back about a mile, he said, pointing over his shoulder with a thumb, theres a little narrow wood road turns over west.
HungarianJobbra kanyarodik mondta a rádióba.
Turning right, his driver said into his radio.
HungarianHarmadik bandita kilenc óránál, szintben, hat mérföldre, sebesség kilenc-nulla és gyorsul, dél felé kanyarodik.
Bandit three is at your nine o'clock position, same altitude, range six miles, airspeed niner-zero and accelerating, turning south.
HungarianAz autó eléje kanyarodik.
HungarianOdament, ahogy egy autóbaleset helyszíne felé kanyarodik az ember, inkább a kíváncsiságtól, mint a segíteni akarástól vezérelve.
He walked over, as one might to see what had happened after an auto­mobile accident, more with curiosity than any particular de­sire to intervene.
Hungariancsillogás maradt, de ennyi is elegendő volt, hogy lássa, amint a nyom - már ami maradt belőle - hirtelen jobbra kanyarodik, és befordul az erdőbe.
There was little more than a glimmer of light left in the day now, but enough to see that the track — what was left of it — veered abruptly to the right and went into the woods.