"kategória" English translation

HU

"kategória" in English

HU

kategória {noun}

volume_up
kategória (also: osztály, fogalomkör)
Válassza ki a felirat kategóriáját, vagy írjon be egy nevet új kategória létrehozásához.
Select the caption category, or type a name to create a new category.
Egy kategória kiválasztásakor a megfelelő függvények megjelennek az alábbi listamezőben.
Select a category to view the appropriate functions in the list field below.
Ha visszatekintünk, egyértelműen látszik a IV. kategória folyamatos alulfinanszírozottsága.
In retrospect, the continued underfunding of category IV is clear.
- Útburkolat karbantartásával kapcsolatos kiadások (B20 kategória)
- Expenditure in respect of the upkeep of road surfaces (heading B20)
- Rendőrség vízi rendészeti szerve (C3 kategória)
- Waterway police (heading C3)
- Közlekedés-rendészet (B3 kategória)
- Traffic police (heading B3)
kategória (also: előadás, fokozat, fajta, osztály)
A folyamatot Reilly nem ismerte a bűncselekmény kategória az állami rendőrségre tartozott , és a művelőiről sem sokat tudott, de a tekintetük gyakran elborzasztotta.
He hadn't worked that particular class of crime very often--- it was mainly a violation for local cops--- and not enough, he supposed, to understand its practitioners.
kategória (also: értékelés, rend, sebesség, szint)
Pozitívum, hogy csak egyetlen minősítési kategória létezhet.
One good thing is that there is to be only one rating category.
Ezért mondtam el már több ízben is, hogy véleményem szerint az átalánydíjas rendszer - tehát a valamennyi kategória esetében egységes hektáronkénti összeg - nem megfelelő megoldás.
That is why I have said on several occasions that I think a flat-rate system - that is to say, a uniform amount per hectare for all these categories - is not an appropriate solution.
Pozitívum, hogy csak egyetlen minősítési kategória létezhet.
One good thing is that there is to be only one rating category.

Context sentences for "kategória" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz 1. és a 2. kategória, amely szabályozási és egyéb célokat szolgál, már a múlté.
Categories 1 and 2 for regulatory and other purposes will be a thing of the past.
HungarianA hamis gyógyszer márpedig messze nem ugyanaz a kategória, mint a hamis parfüm.
Taking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.
HungarianDe legalább nem volt NOFORN, azaz ne beszélj róla idegennek kategória.
But at least it wasn't going to be NoForn-not for distribution to foreigners.
Hungarian- Útburkolat karbantartásával kapcsolatos kiadások (B20 kategória)
- Expenditure in respect of the upkeep of road surfaces (heading B20)
HungarianEz számos, az Európai Unió területén létező munkavállalói kategória létét hivatalossá tenné.
It would make the existence of several categories of workers in the European Union official.
HungarianDe még a többi kategória között is túl széles a szakadék.
But even between those three categories, it's too wide a gulf.
HungarianA bolognai és tojás nem hiszem hogy főzés kategória.
Burnt fried bologna and eggs hardly qualifies as cooking.
HungarianA kategória létrehozásával megőrizzük ezt a költségvetést.
By creating it, we will preserve this budget.
HungarianE A 'konyhakertek' kategória nem kerül részletes bemutatásra, hanem 'Egyéb földterület' (H) alá van sorolva.
(b) Denmark E The characteristic kitchen gardens is not described in detail, but included under Other land (H).
HungarianAz eurókötvényeket illetően három kategória van.
With regard to Eurobonds, there are three categories.
HungarianÉs van két kategória, amely Moszkvában folyamatosan növekszik: a fagyhalál (telente) és az öngyilkosság.
Moscow had two more cate-gories that had grown massively over the years: freezing to death (in winter) and suicides.
HungarianA három kategória valamelyikében van a megoldás.
In one of those three categories lies the solution.
HungarianA heroin és a sonka teljesen más kategória.
Heroine and ham are in completely different categories.
Hungarian- Beruházási kiadások (A1, B1, C1 kategória)
- Investment expenditure (headings A1, B1, C1)
HungarianMindkét kategória igen lazán definiált.
Both of these categories are very loosely defined.
Hungarian- Általános költségek (A3, B4, C4 kategória)
- General expenses (headings A3, B4, C4)
Hungarian- Folyó kiadások (A2, B2, C2 kategória)
- Current expenditure (headings A2, B2, C2)
HungarianNincs itt pehelysúlyú kategória, törpike.
There's no featherweight division here.
Hungarian- Rendőrség vízi rendészeti szerve (C3 kategória)
Hungarian- Közlekedés-rendészet (B3 kategória)