"katona" English translation

HU

"katona" in English

HU katona
volume_up
{noun}

1. general

katona (also: inas, férfi, játékos, ember)
volume_up
man {noun} (men)
Magas, izmos alak, katona lehetett valamikor, állapította meg Szergej.
He was tall and ruggedly built, perhaps an old military man.
Az egyik katona egy gallyal piszkálta a trágyát az udvarban.
One man doodled* with a twig in the dirt of the farmyard.
Egy magas, ősz sörényű katona bíborszín kabátban, és egy második, aki nyilvánvalóan az ősz katona mágusa volt.
A tall, grey-maned man in a crimson surcoat, and a second man who was clearly a mage of some sort.
volume_up
serviceman {noun} (servicemen)
A brave American serviceman is left behind.
Tegnap három cseh katona megsebesült egy afganisztáni rakétatámadásban.
Yesterday, three Czech servicemen were wounded in a rocket attack in Afghanistan.
katona (also: közlegény)
Gennagyij Joszifovics katona volt, méghozzá orosz katona.
Gennady Iosifovich was a soldier, and a Russian soldier.
...a szerb katona bicegve, akit a bosnyák katona követ.
...the Serbian soldier, limping, closely followed by the Bosnian soldier.
Katona volt, és amikor egy katona országát megtámadják, a katona harcbaszáll, hogy elűzze az ellenséget.
He'd been a soldier, and when a soldier's country is invaded, the soldier fights to repel the enemy.
katona (also: harcos)
Nézetkülönbség alakult ki az ösztönös harcos és a képzett katona között.
Here was the difference between an instinctive warrior and a trained soldier, the Archer admitted to himself.
Nyilvánvalóan nem volt sem katona, sem pap.
He was obviously neither a warrior nor Churchman.
És Gwenhwyfar rájött, hogy új Lancelet-t lát: ez nem a szerelmese, hanem a harcedzett katona.
And Gwenhwyfar realized she was seeing a new Lancelet-not her lover, but the hardened warrior.

2. military

Context sentences for "katona" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianUtánuk sietett egy sor katona mellett, akik a fal tövében aludtak a szalmazsákon.
He hurried after them, past rows of men sleeping on mattresses along the wall.
HungarianEgy olyan hatalmas városban egy katona, akinek pénze van, könnyedén elrejtőzhet.
In so large a city a blank shield with money in his purse could lose himself.
HungarianCsak egy katona kísérte el idáig, a többiek ott maradtak, feszülten figyeltek.
The others stayed behind, watching closely, as though under orders not to be too .
HungarianAz egyik katona ellökte magát a karosszériától, s lassú léptekkel odament hozzá.
One of the soldiers next to the vehicle peeled himself away and sauntered toward him.
HungarianMacskagyíkok, akartad mondani javította ki az egyik katona, s véreset köpött a kőre.
Lizard cats, you mean, one of the Guardsmen said, spitting blood onto the street.
Hungariankérdezte az egyik katona, aki nem volt ismerős a palotában.
Who's this old gentleman? asked one of the soldiers who was new at the Palace.
HungarianJelenleg 1800 EUFOR-katona állomásozik Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban.
At this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
HungarianNem tűntek feszültnek, de a jó katona mindent megtesz, hogy leplezze az érzéseit.
They didn't look overtly tense, but good soldiers did their best to hide such feelings.
HungarianKét jobbágy egy hordagyat cipelt, két khakiruhás kontinuista katona pedig kísérte őket.
Two serfs labored with a stretcher, guarded by khaki-clad survivalist soldiers.
HungarianPont mielőtt eljöttem, egy zászlóaljnyi egyházi katona érkezett a falak elé.
Just before I left, a battalion of church soldiers arrived outside the city.
HungarianAz összetekert szőnyeg úgy állt a sarokban, mint szolgálatos katona az őrhelyén.
The rug, now rolled up for the season, stood in one corner like a sentinel on guard duty.
HungarianPrice bármilyen jó katona volt is, nem sokat tudott még az amerikai hadseregről.
Good as he was, Price didn't know much about the American military yet.
HungarianMint egy szakasz katona őrjáratban; az a kutya, kicsit távolabb, balra, a felderítő.
They were like an army platoon on patrol, the dog, still off to their left, the scout.
HungarianEmelkedett a hőmérséklet, és mindkét katona izzadt az álcázó festék alatt.
The temperature was rising, and both soldiers were sweating under their camo makeup.
HungarianTegnap három cseh katona megsebesült egy afganisztáni rakétatámadásban.
Yesterday, three Czech servicemen were wounded in a rocket attack in Afghanistan.
HungarianMinden ajtónál két katona őrködik, kivéve a trón mögötti, ajtó nélküli alagutat.
There are two guards at each of the doors - except for the archway right behind the throne.
HungarianElőször csak néhány, aztán egyre több, végül pedig az összes katona térdre ereszkedett.
First a few, then more, and finally all of the soldiers sank to their knees.
HungarianVérbeli katona senkinek el nem mondja, milyenek a halottai, magyarázta az arcképnek.
Real soldiers never tell any one what their own dead looked like, he told the portrait.
HungarianJobban teszi, ha ebben nem is reménykedik, káplár szólt közbe egy másik katona.
'You'd better hope she doesn't, corporal,' one of the other men said.
HungarianAmíg a megígért 8000 katona oda nem ér, az etiópok nem fognak kivonulni.
Until the promised figure of 8 000 troops is reached, the Ethiopians will not leave.