"katonatiszt" English translation

HU

"katonatiszt" in English

EN
HU

katonatiszt {noun}

volume_up
szólalt meg a nyugállományba helyezett katonatiszt.
the retired Army officer asked.
Az én házamba katonatiszt többé be nem teszi a lábát - még a falun sem mehet keresztül.
No officer is ever to enter into my house again, nor even to pass through the village.
the officer asked on the way in.

Context sentences for "katonatiszt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHiszen tudja: nyugalmazott katonatiszt, afféle karót nyelt, keménykedő fickó, aki...
He's retired military, you know, rather stiff and hard about- I'm an ex-Marine.
HungarianAkkor talán megtudhatjuk tőle, hogy Easterbrook ezredes igazi katonatiszt-e, vagy sem.
She may be able to tell us if Colonel Easterbrook's a pukka Colonel or not.
HungarianAz apja lelkész, két nagybátyja katonatiszt, elég magas rangot értek el.
Father was a clergyman--two uncles in the Army--both quite distinguished.
HungarianSzegény Dorothy azt hitte, hogy egy felnőtt, atyai, leszerelt katonatiszt úriemberhez megy feleségül.
Poor Dorothy thought she was marrying a mature, fatherly retired military gentleman.
HungarianKözvetetten igen mondta Japp, A többiek fizettek, mint a katonatiszt, ugye?
Indirectly, said Japp, it made the others pay up, eh?
HungarianBarry őrnagy valóban nyugalmazott katonatiszt, amint állítja.
Major Barry's a retired Army man, as he says.
HungarianSir Alistair Ravenscroft katonatiszt volt, ezredes vagy tábornok, és együtt bejárták az egész világot.
A very happy couple and he was a colonel or a general and she'd been with him and they'd been all over the world.
HungarianAfféle megcsontosodott, öreg katonatiszt.
I think he's just the ordinary pukka old school tie.
HungarianKét brit katonatiszt ült velük szemben.
HungarianItt egy korosodó házaspárról volt szó, a férfi katonatiszt, ráadásul tábornoki rangban, a nő kellemes, szeretetreméltó jelenség; boldogan éltek.
This was a couple, aging, the husband with a good record, a wife affectionate, pleasant, on good terms together.
HungarianNyugalmazott katonatiszt?
HungarianBiztos úr, ezzel összefüggés a segítség elutasítását követő politika Than Shwe, és katonatiszt partnerei részéről, az őrültséggel egyenértékű.
Commissioner, in this context, the policy of refusing aid adopted by the regime of Than Shwe and his military coadjutants is madness.
HungarianAzt hiszem, nagyon akarta, hogy bekerüljön az esküdtszékbe, nyugalmazott katonatiszt vagy efféle, és alighanem halálra unja magát.
I think he wanted to serve; he's retired military or something, probably bored to death, but he is very pro-defense and, well, he just worries me.
HungarianEgyébként egyetlen általam ismert katonatiszt sem képzeli, hogy az olyan konfliktusok, mint az afganisztáni, kizárólag katonai eszközökkel megoldható.
By the way, no military officers that I know imagine that conflicts such as Afghanistan can be tackled by military means alone.
HungarianDanny az ablakon át figyelte, amint egy férfi, szürke egyenruhában és sapkában, akár egy katonatiszt, a hosszú, ezüstszínű kocsit az ajtóhoz hozza és kiszáll.
Danny watched through the window as a man in a gray uniform and a hat like a captain in the Army brought her long silver car around to the door and got out.
HungarianClarise és Bob (a férfi katonatiszt, vadászpilóta volt, a San Diegótól északra lévő Miramar légitámaszponton szolgált) két pilóta és a feleségeik társaságában vacsoráztak.
Clarise and Bob, a fighter pilot assigned to Miramar Naval Air Station north of San Diego, had been out to dinner with two other pilots and their wives.
HungarianÉs a sarokban az a jóvágású idős katonatiszt is igazi valahol egyszer már találkozott is vele, bár a nevére nem emlékszik, de a püspök (kedves Robbie!)
And that rather handsome old military man in the corner was real--she had met him once, although she did not recall his name--and the Bishop (dear Robbie!) was dead.
HungarianAz orosz katonatiszt egyre jobban leittasodott, s miután meggyőződött róla, hogy egyetlen honfitársa sem hallja, hevesen szidalmazni kezdte országa vezetőit.
The Russian, becoming increasingly more drunk and out of earshot of any of his fellow countrymen, launched into a violent denunciation of the leadership of his own country.