HU

kedves {noun}

volume_up
1. general
kedves (also: szerető)
Talán Az Új Kedves Érkeztére Várván paranoiája ragályos...
Mayhap the paranoia of The Anticipation Of A New Lover's Arrival is contagious...
Végigolvasta a Kalandorok Kíméljenek, Az Új Kedves Érkeztére Várván és az Elször Tölts üzenetváltásait.
It read the exchanges between the Serious Callers Only, The Anticipation Of A New Lover's Arrival and the Shoot Them Later.
Desmei Tamurello szenvedélyének lanyhulását eleinte egy szerető ingerkedésével magyarázta, amely nem más, mint egy elkényeztetett kedves pajkossága.
At first she chose to interpret his waning ardor as a lover's teasing: the naughtiness, so to speak, of a pampered darling.
It's the information age, sweetheart.
I love you, sweetheart.
Roppant kedves embernek ismertem, de időnként szörnyen maga alatt volt.
He was a sweetie, but sometimes he could get so down, just totally bummed out.
2. colloquial
kedves (also: aranyom, drágicám, édes, galambom)
volume_up
ducky {noun} [Brit.] [coll.]

Context sentences for "kedves" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMég sose láttam olyan kedves és megható lényeket, mint azok az apró sinkoránok.
I have never seen anything as tender and endearing as these little mastiff pups.
HungarianEj, ej, kedves Dr. Mortimer, hogyhogy nem gondolt rá, hogy rögtön értem küldjön?
Oh, Dr. Mortimer, Dr. Mortimer, to think that you should not have called me in!
HungarianA kedves jelenti Monát, jelenti Rowant, vagy Mary Jane-t, esetleg minden nőneműt,
Honey, honey, honey means Mona, Rowan, or Mary Jane, or any female being perhaps.
HungarianFelemelkedtek a hátsó lábukra, és rám kiáltottak: "Állj, ha kedves az életed!"
They rose up on their hind legs and called out: 'Halt, as you value your life!'
Hungarian. - (HU) Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim!
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to begin with a word of thanks.
HungarianMindenesetre úgy sejtem, kedves hölgyem, hogy egészen szép summával tartozol nekem.
In any case, Delisp, I believe you owe me a rather substantial Payment right now.
HungarianÚgy hiszed, nagyon kedves lesz neked később? kérdezte Merrick vigasztaló hangon.
You think you'll cherish it afterwards? asked Merrick in a consoling voice.
HungarianA szívélyes mosoly és a kedves tekintet elpárolgott, mint gőz a hideg levegőben.
The genial smile and gentle disposition evaporated like steam in cold air.
HungarianÉdes, kedves kishúgom, tájékoztatlak, hogy jelen pillanatban karrierem a spiccen van!
I'll have you... know... that at this precise moment my career is on a high note.
HungarianNos, elnök úr, kedves kollégák, hadd mondjam el, hogy egyetértek Wallis asszonnyal.
Well, Mr President, colleagues, let me tell you that I agree with Mrs Wallis.
HungarianAthenodorus kedves titokká tette, hogy egyébként oly jól tudok szónokolni.
He made it a pleasant secret between himself and me that I could declaim so well.
HungarianKedves munkatársaim! A Lex Citizens kezdeményezés aláírásával kezdjük meg a munkát.
Colleagues, we shall start with the signing of the Lex Citizens' initiative.
HungarianNémi nehézség árán kihámozta magát a ragacsból, ami valaha kedves ölebe volt.
With some difficulty he extricated himself from the blob that had once been his pet.
HungarianLodovik Trema mosolya kedves és szomorú volt; az arca Marira emlékeztette Dorst.
He smiled, this time with a warmth-and sadness that reminded her of Hari.
HungarianMindezt tulajdonképpen már ilin esküddel is megfogadtad mondta kedves hangon az asszony.
All these things, she said softly, I have of the oath you Have already given me.
HungarianMindkettőjük kedves, vonzó teremtés volt, egyikük ráadásul rendkívül csinos is.
They were both interesting-looking girls, and one of uncommon loveliness.
Hungarian- Azt hiszem, kedves doktor úr, ekkora nyilvánosságra mégsem szorul az ügy.
Listen, Dr. Van Allen, we've got no business talking about this on the radio.
HungarianLegyen olyan kedves, mondja meg neki, hogy ünnepélyesen bocsánatot kérek tőle.
He was silent for a minute, then he said: Tell her from me, will you, that I eat dirt?
HungarianEgy-két perc múlva megszólalt Bill Chess: Hát az a kedves kis ringyó meglógott?
Bill Chess said after a minute or two: That straight goods little roundheels lammed off?
HungarianÉs megóvni Kida-t hogy ne essen hasonló hibába... mint a kedves feleségem.
KING: And to prevent Kida from suffering the same fate... as my beloved wife.