"kedvesen" English translation

HU

"kedvesen" in English

HU kedvesen
volume_up
{adverb}

kedvesen (also: barátságosan)
Petrofsky shrugged amiably.
Poirot smiled at him amiably.
- Túlságosan nagy és kemény falatnak találnának, húgom - mondta kedvesen Morgaine.
They would find you too big and tough a mouthful, I am afraid, sister, Morgaine said amiably.
kedvesen (also: kellemesen, szívélyesen)
volume_up
kindly {adv.}
Az amerikaiak most kedvesen meghívnak bennünket, hogy fizessünk velük együtt.
We are now being kindly invited by the Americans to pay a share.
Miért menjünk szállodába, ha Helen ilyen kedvesen meghív bennünket Enderbybe?
Why go to an hotel when Helen has very kindly suggested that we should go to Enderby?
Úgy gondolta, nagyon kedvesen, hogy esetleg túlságosan melegem van a tűznél.
You thought--very kindly--that it was too hot for me by the fire.
kedvesen (also: pontosan, udvariasan, jól, szépen)
volume_up
nicely {adv.}
Köszönd meg neki kedvesen és küldd el őt a picsába!
Thank him nicely and tell him he can fuck off!
Aztán meg kijött, kezében a táskája, és nagyon barátságosan és kedvesen szólt hozzám, ahogyan mindig is szokott, és jókedvűen lement a lépcsőn, mint máskor.
And presently he came out too with his bag, and he spoke to me very nicely and cheerily as he always did and he went down the stairs quite cheerful and gay and his usual self.
kedvesen (also: csinosan, bájosan, kecsesen)
She smiled prettily.
Tökéletesen higgadtnak látszott, karba font kezével, kedvesen borzas hajával, a gőzölgő kávé mellett.
She seemed quite composed now, her arms folded, her hair prettily mussed, the coffee steaming in front of her.

Context sentences for "kedvesen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKedvesen intett, aztán sarkon fordult, és egy pillanat alatt eltűnt a tömegben.
Let the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life.
HungarianMégis olyan barátságosan, kedvesen viselkedett, hogy Jesse azonnal megkedvelte.
And yet he'd been so cheerful, so glad to see her, and she'd liked him immediately.
HungarianMegcirógatta, mire Elizabeth kedvesen dorombolni kezdett, és még jobban hozzábújt.
He felt her relaxed breath on his chest, and the way her left arm wrapped around him.
HungarianLégy türelemmel hozzám kérlelt, olyan kedvesen, hogy nem volt lelkem tovább szurkálni.
It was spoken with such charm that I couldn't bring myself to say more to him.
HungarianOdaadóan, az idejét nem kímélve, végtelenül kedvesen és bátorítóan bánt velük.
It took time and devotion, painstaking kindness and delicate reassurance.
HungarianKedvesen megpaskolja a nő karját, és bizonyos kérdésekben néha elmondja a véleményét.
He pats her arm, occasionally gives his opinion about a particular answer.
HungarianÕ volt a három nő közül a legfiatalabb és szinte kedvesen csinos is volt.
She was by far the youngest of the three women, and almost winsomely pretty.
HungarianAz üzlettárs a nadrágzsebébe süllyesztette a kezét, és kedvesen elmosolyodott.
The partner slid his hands into his trouser pockets and smiled warmly.
HungarianDe meg kellene barátkoznod a vidéki körülményekkel, Hattie tette hozzá kedvesen.
She added gently, But you must try and enjoy country things, Hattie.
HungarianAaron nem hallotta ezt a furcsa részletet, és ugyancsak meghökkent, ám azt mondta kedvesen:
Aaron had not heard this strange recounting, and he'd seemed quite taken, amazed.
HungarianHa jól tűri a fegyelmezést, akkor és csak akkor fogunk vele kedvesen bánni.
It he reacts favourably to discipline, we shall treat him with the kindness he deserves.
Hungarian- Nem fontos, hogy bent maradjatok - szólt oda kedvesen Hardcastle a fiúknak.
No need for you two to remain, said Hardcastle to the boys pleasantly.
HungarianNagykövet úr, mint tudja, megváltozott a helyzet mondta kedvesen Adler.
Mr. Ambassador, the situation has changed, as you know, Adler said gently.
HungarianA pincér kihozta az étlapokat, és a pszichiáter kedvesen mosolyogva megvárta, amíg távozik.
The waiter delivered the menus, and she waited pleasantly for him to depart.
HungarianMajd elmosolyodott, kedvesen és olyan elbájolóan, mint egy szemtelen gyerek.
Then she smiled - an agreeable, engaging smile rather like that of an impudent small child.
HungarianA szája körüli ráncok megenyhülnek, és Miss Birdie ismét kedvesen néz rám.
The mass of wrinkles around her mouth relax and her eyes soften again.
HungarianAz idősebb emberekkel is jól boldogult; kedvesen tudott fecsegni.
She got on well with the older people, too; had a kind of prattling way with her.
HungarianEzért arra kérném Önöket, hogy legyenek kedvesen támogatni a módosításokat a holnapi szavazáson.
I would therefore ask you to please support the amendments in the vote tomorrow.
HungarianMilyen tökéletesnek látszott, ahogy ott állt és várt, kedvesen, türelmesen.
How perfect he seemed to me as he stood there waiting with such kindness and such patience.
HungarianÉn meg vagyok győződve róla, hogy remekül fogja csinálni mondta Richard kedvesen.
I think you're doing very well indeed, said Richard pleasantly.