"kel" English translation

HU

"kel" in English

EN

HU kel
volume_up
{verb}

Tudná, hogy hánykor kel a nap és hánykor nyugszik.
He would know what time the sun would rise, and what time it would set.
Igen, a latin-amerikai munkásosztály általában valami ellen kel fel.
Yes, the working class in Latin America in general rise up in opposition.
A Királyné holtan hever, s tán sosem kel már fel többé.
The Queen lies dead and may never again rise.

Context sentences for "kel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHárom gépesített gyalogoshadosztály ezekben a pillanatokban kel át az Urálon.
We have three motor-rifle divisions on trains at this moment crossing the Urals.
HungarianMa délután beszéltem Jonathan Lake-kel, és nem hagyja jóvá az alkalmazásodat.
I met with Jonathan Lake late this afternoon, and he's not going to approve you.
HungarianA legtöbb ügyvédnő olyan arckifejezéssel jár-kel, mintha csak a veszekedést keresné.
Most women lawyers walk around with chips on their shoulders looking for fights.
HungarianNos, amikor a jobb oldali srác nem kel fel, tudjuk, hogy agyrázkódás érte.
Now, when the kid on the right doesn't get up, we know they've had a concussion.
HungarianHűségesnek kel maradnunk a demokratikus és emberi fogadtatás európai hagyományához.
We must remain faithful to Europe's tradition of a democratic and humanist welcome.
HungarianAhogyan már korábban említettem, a tagállamoknak egyhangúan kel dönteniük a javaslatról.
As mentioned previously, the Member States must be in agreement on the proposal.
HungarianTudunk Rickyről közölte ridegen Teddy, és farkasszemet nézett Lake-kel.
We know about Ricky; Teddy said, very coolly, with his eyes penetrating Lake's.
HungarianA Lake-kel kapcsolatos bajok eltörpültek az ország megvédésének sürgető gondjai mellett.
The problems with Lake were small when compared to the urgency of national defense.
HungarianÉs ott van Vin... jár-kel, mint egy hercegnő... és a medencék csobognak.
And there's Vin... going around like a princess... and the pool's all going.
HungarianValami nagyon gyorsan történhetett a Drake-kel, különben Rice megint bejelentkezett volna.
What happened to the Drake happened quickly, or Rice would've reported again.
HungarianKi gondolta volna, hogy ez a fiatal nő egy szép napon rakétaútra kel a Marsba?
Who could have guessed that that young woman would take a rocket-ship trip to Mars someday?
Hungarian- Õ még ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelyik korán kel - bólintott Poirot.
She is of the generation that rises early, said Poirot nodding his head.
HungarianLátod, milyen magasra nő a másik oldalon, ahol birokra kel a bougainvilleával?
`See how they've grown up the other side, fighting the bougainvillea?
HungarianÉrezte, hogy arcán életre kel a bőr, és mocorog körülötte a levegő.
She could feel the skin of her face come alive, and the air stirring around her.
Hungarian- kel a bemutató után is.
I'm sure there's a lot of work to do on a show like Magyck! even after it opens.
Hungarian-Jaj, uram, biztosan itt lesz már, minden reggel ő kel fel legelsőnek.
Bless you, sir, if any one is about he will be, for he is always the first stirring.
HungarianÚgy látszik, neki valamikor tényleg alaposan bebeszélték, hogy "ki korán kel, aranyat lel".
'He really took that early-bird business to heart at some point, didn't he?'
Hungarian'A világ' elmondja számunkra, miképpen működik a világ, hogyan kel fel a nap, hogyan születünk.
'The world' tells us how the world functions, how the sun rises, how we are born.
HungarianAmint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel.
And as in Adam all die, so also in Christ all shall be made alive.
Hungarian- Már nagyon régóta az a szokása, hogy jár-kel, és senkinek sem mondja el, miben mesterkedik.
He's long had the habit of coming and going without telling anyone what he's up to.