"keletkező" English translation

HU

"keletkező" in English

volume_up
keletkező {adj.}
EN

HU keletkező
volume_up
{adjective}

keletkező

Context sentences for "keletkező" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA keletkező porfobilinogén mennyisége mutatja az ALAD- aktivitás mértékét.
The quantity of porphobilinogen produced constitutes a measurement of ALAD activity.
HungarianMelynek tünetei pedig szörnyű, bőr alatt keletkező folyadékkal telt duzzanatok.
The symptoms are this horrible swelling up of fluids under the skin.
HungarianAz esetleg keletkező kalcium-szulfát csapadéknak nincs jelentősége.
The precipitation of calcium sulphate, which sometimes occurs, does not interfere.
HungarianAz így keletkező bevételt a külső költségek csökkentésére kell használni.
The revenues thus generated must be used to reduce the external costs.
HungarianA katona eltűnt a keletkező tűzgömbben, és többé nem került elő...
The Spetsnaz soldier dis­appeared in the fireball he'd caused, and would not be seen again-
HungarianAz a bizonyos hajó belekerült az anyag átalakulásakor keletkező sugárzásba.
The ship was caught in the emerging jet of converted mass.
HungarianNéhány sirály nagyon kevesen voltak vitorlázgatott a sziklákon keletkező feláramlásban.
A very few seagulls were working the updrafts on the cliffs.
HungarianA fejlődő világban keletkező kibocsátások már kezdik meghaladni a fejlett világ kibocsátásait.
Emissions from the developing world are already starting to exceed those from the developed world.
HungarianA keletkező füst majd hátraszorítja őket, legalábbis egy időre.
The flame will force them to withdraw, temporarily at least.
HungarianA Bizottság hatásvizsgálata szerint a jelenleg keletkező elektronikus hulladékoknak már 85%-át begyűjtik.
According to the Commission's impact assessment, 85% of electronic waste is already being collected.
HungarianAz Unióban keletkező elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak immár 85%-át begyűjtik.
Approximately 85% of the waste electrical and electronic equipment produced is already collected in the EU.
HungarianAz elektromos és elektronikus berendezések keletkező hulladékainak mennyisége 2020-ig évente 12,3 millió tonnával nő.
WEEE arisings are estimated to grow to 12.3 million tonnes by 2020.
HungarianElemek és akkumulátorok, valamint a belőlük keletkező hulladék (
Batteries and accumulators and their waste (
HungarianA második kérdés a felügyelők testületében keletkező viták vagy nézeteltérések rendezésének módjához kapcsolódik.
And the second matter is the way of settling disputes or disagreements in the colleges of supervisors.
HungarianA kitörés nyomán keletkező válság több mint tízmillió utast érintett, és súlyos gazdasági következményekkel járt.
The crisis that ensued affected more than 10 million travellers and had serious economic repercussions.
HungarianAz uránbányászat óriási mennyiségű CO2-t termel, és senki sem tudja, hogy mihez kezdjünk a keletkező hulladékkal.
Uranium mining produces huge amounts of CO2 and nobody knows what to do with the waste we are producing.
HungarianMindenesetre hiszünk abban, hogy a keletkező hulladék csökkentését, újrafeldolgozását és hasznosítását kell prioritásnak tekinteni.
In any event, we believe that waste reduction, recycling and recovery must be the priorities.
HungarianA becslések szerint az elektromos és elektronikus berendezések keletkező hulladékainak mennyisége 2020-ig évente 12,3 millió tonnával nő.
It is estimated that WEEE will increase to 12.3 million tonnes by 2020.
HungarianMeggondolatlan égetjük a fosszilis üzemanyagokat, és a keletkező üvegházhatású gázok hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz.
We have the reckless burning of fossil fuels along with other greenhouse gasses, so called, leading to climate change.
Hungarian. - Üdvözlöm azt a jelentést, amely a munkavállalók számára a fizikai tényezők negatív hatásából keletkező kockázatokkal foglalkozik.
in writing. - I welcome the report on exposure of workers to the risks arising from physical agents.