HU kellemes
volume_up
{noun}

kellemes (also: megnyerő)
A végleges szöveg kellemes és kiegyensúlyozott kompromisszumnak tekinthető.
The final text can be deemed a pleasing and balanced compromise.
Ha visszagondol a gyerekkorára... kellemes érzések jutnak az eszébe?
When you recollect your childhood... are your recollections pleasing to you?
És Morok Nevath ezzel a kellemes gondolattal eltávozott az élők sorából.
With that pleasing thought, Moroch Nevath died.
A vízről felszálló levegő megbizsergette bőrét, és kellemes borzongás futott végig rajta.
The air rising from the water tingled against her skin, its frisson welcome.
Hariban kellemes érzéseket keltett ez az őszinte érzelem.
For one who dwelled in his head so much, this was a welcome rub of reality.
Kellemes, jóleső érzés volt, nem akart harcolni ellene.
It was a pleasant, welcome sensation and he did not fight it.

Context sentences for "kellemes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Persze megpróbálhatod kitépni - folytatta Amorphia kellemes, társalgó hangnemben.
'If you want to remove it,' Amorphia continued smoothly, 'you may, of course.
HungarianVégtelenül kellemes hely, bár kicsit szomorkodom, mert senkit sem látok lesülve.
It is a lovely place but I am a bit disappointed to see that none of them has a suntan.
HungarianWatson szavai kellemes dörmögéssé halkultak, amint felfelé indultak a lépcsőn.
Watson's words faded away to a comforting drone as they mounted the stairs.
HungarianKellemes, kényelmes, és rendelkezik minden szükséges útvonal-engedéllyel.
Private, and fully licensed for travel anywhere the Empire might care to trade.
HungarianRégi tengerészhagyomány magyarázta a kellemes semmittevést élvező Clark.
Old seaman's tradition, Clark explained, also enjoying the pleas- ant inactivity.
HungarianTudatának egy részén kellemes érzés áradt szét: jó dolog, amikor figyelnek az emberre.
Part of him recognized a Pan-deep sensation: the thrill of being paid attention to.
HungarianVégtére is kellemes, meleg, napos idő volt, miért ne sétálna egyet a kertben.
Somewhat unwillingly, Hastings allowed himself to be bundled out of doors.
HungarianA bor kellemes, és napok óta ez az első alkalom, hogy majdnem elengedem magam.
The wine is soothing, and for the first time in many days I almost relax.
Hungarian- Tulajdonképpen a velünk való beszélgetés üdítő hatását és társaságunk kellemes voltát.
In the main, the vivacity of our conversation and the pleasure of our company.
HungarianA nyári hőségtől fülledt kis szobák soha nem ébresztenek többé kellemes emlékeket benne.
Summer heat in small rooms would never have benign associations for him again.
HungarianKellemes nap volt ez a lovaglásra, és Faran láthatóan nagyon jól érezte magát.
It was a good day for a ride, and Faran was obviously enjoying himself.
HungarianKözönséges, meglehetősen buta, elég kellemes, de elszánt kis aranyásó.
Common and rather silly and quite good-natured, but a decided little gold digger.
HungarianElise egyórányi kellemes szunnyadásból arra riadt, hogy a tetőn valami puffan.
Elise was startled out of a satisfying drowse an hour or so later by a thump on the roof.
HungarianMásfelől viszont Róma kellemes környezetnek és ragyogó állomáshelynek ígérkezett.
On the other hand, Rome was considered an attractive place to live and a prime assignment.
HungarianA bizsergés elmúlt a nyakából, kellemes megnyugvás áradt szét a tagjaiban.
The fluttering at his neck had stopped; a warm reassurance was creeping over his head.
HungarianEzt hallgassátok: Az átlagos cím ellenére, Bibe és Dongó kellemes bizsergést kelt.
Listen to this: Despite its generic title, Honey and the Beaze should generate solid buzz.
Hungarian- harsant fel egy ismerős, kellemes hang.
He hasn't taken very good care of the place, a familiar voice floated out of the distance.
HungarianEnnek ellenére abból az időszakból kellemes emlékeket őrzök az Önnel való együttműködésről.
Nonetheless, I have many happy memories of working with you during that period.
HungarianCale gyomra megkordult, amikor megérezte a konyhából kiszivárgó kellemes illatokat.
Cale could smell the aroma of cooking sausage coming from the kitchen.
HungarianAfféle Holdfénynek Hölgye" vagyok, ahogyan elneveztél; ez kellemes a fülnek.
I like that Lady of Moonlight you entitle me; it is fair upon the ears.