HU kellemetlenség
volume_up
{noun}

Csak egy kellemetlenség ahhoz képest, hogy mindkettő elveszett."
That's an inconvenience compared to having both of them gone."
Anyád soha nem volt számomra több, mint egy apró kellemetlenség.
Your mother has never been more to me than a minor inconvenience.
Hangsúlyozom: a "kellemetlenség” szót használta.
I stress the word 'inconvenience'.
kellemetlenség (also: nyűg, ellenszenves ember, zavarás, kár)
Elias, lenne szíves tenni valamit a kommunikációs szobabeli kellemetlenség ügyében?
Elias, would you kindly take care of the nuisance in the communication room?
Legtöbbjük viszonylag ártalmatlan kellemetlenség marad, de néhány súlyossá fordulhat.
Usually they remain no more than a nuisance, but a few have evolved into something far more serious.
Another nuisance.
kellemetlenség (also: bosszúság, nyűg)
Ez előre bekalkulált kellemetlenség volt.
That was an expected annoyance.
kellemetlenség (also: ügyetlenség)
kellemetlenség (also: hűhó, idegesítés, baj, bosszúság)
volume_up
bother {noun}
kellemetlenség (also: bosszúság, nyűg, alkalmatlanság)
kellemetlenség (also: szenvedés, bosszúság, akadály, csalás)
volume_up
cross {noun}
kellemetlenség (also: bosszúság, kudarc, zavar, legyőzetés)
kellemetlenség (also: javítás, szorultság, bütykölés, gyógyír)
volume_up
fix {noun}
kellemetlenség (also: meleg víz, forró víz, kutyaszorító)
kellemetlenség (also: aljasság, komiszság, trágárság, mocskosság)
kellemetlenség (also: fájdalom, szenvedés, bosszúság, kín)
volume_up
pain {noun}
A kellemetlenség érzésének az örömérzet fölötti túltengése az oka ama fiktív morálnak és vallásnak: egy ilyen túltengés azonban a décadence képletét nyújtja...
. The preponderance of pains over pleasures is the cause of this fictitious morality and religion: but such a preponderance also supplies the formula for decadence...
kellemetlenség (also: karcolás, vakarás, kellemetlen helyzet, kaparás)
volume_up
scrape {noun}
kellemetlenség (also: veszekedés, baj, bosszúság, ellentét)
Volt valami kellemetlenség ön és Graskell, illetve, Jeffersonné között, ebben az ügyben?
Has there been any unpleasantness between you and Mrs. Jefferson and Mr.
Ha nincs végrendelet, abból csak kellemetlenség származik.
It only leads to unpleasantness when they don't.

Context sentences for "kellemetlenség" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÉs maguk ketten, mióta betették ide a lábukat, jónéhány kellemetlenség történt.
And, as for you two, ever since you arrived on this campus, there's been several mishaps.
HungarianHa bármi kellemetlenség történik itt, Saigonban, bennünket fognak hibáztatni.
If anything unpleasant happens here in Saigon, it will be blamed on us.
HungarianVagyis ez lehet kisebb kellemetlenség, de akár komolyabb gikszer is állapította meg Rutledge.
So, this could be a minor embarrassment or a major whoopsie, Rutledge observed.
HungarianPróbáljanak valami szépre gondolni, és máris elmúlik a kellemetlenség.
Sometimes visitors ask what'd happen if this cable we're ridin' ever broke!
HungarianAz embernek az volt az érzése, hogy valami komoly kellemetlenség érte, és nem akarja felidézni.
You got the impression something bad happened back there, and she didn't talk about it.
HungarianNem borzasztó, hogy szegény Caterham lordot ilyen kellemetlenség érte, hogy a házában gyilkosság történt?
Isn't it awful for poor Lord Caterham having a murder done in his house?
HungarianJoan ne keveredjen bele semmiféle kellemetlenségbe, sőt ne is tudja, hogy érheti kellemetlenség.
Joan mustn't be involved in any funny business, mustn't even know that there was any funny business.
HungarianSpanyolországban némileg több kellemetlenség várná őket.
Spain might well have been a little more unpleasant about it.
HungarianMiss Chadwick idejében észrevette, és elintézte a dolgot, különben kellemetlenség lehetett volna belőle.
But for Miss Chadwick spotting it and heading her off, we might have had a most unpleasant incident.
HungarianHa pedig kellemetlenség éri őket, vissza kell kapniuk a kemény munkával megkeresett pénzük legalább egy részét.
If they should experience a problem, then they should at least get back some of their hard earned money.
HungarianEbben az enyémben semmi sincs, csak egy csomó kellemetlenség.
There's nothing in this but a lot of grief.
HungarianAmíg a felesége élt, nem volt vele semmi baj, de mióta özvegységre jutott, egyik kellemetlenség a másikat érte.
When he was married it was all right, but since he has been a widower we have had no end of trouble with him.
HungarianArra számítva, hogy itt valami kellemetlenség merülhet fel, óvatosságból egy tromfot hoztam magammal.
Anticipating that some little unplessantness might arise here, I took the precaution to bring a trump card along with me.
HungarianBantry ezredes, szegény, bezárkózik a dolgozószobájába, vagy lemegy valamelyik tanyájára, ha kellemetlenség éri.
Colonel Bantry, poor man, just shuts himself up in his study or goes down to one of the farms when anything like this happens.
HungarianHa valami kellemetlenség éri, vagy megkérdezik, hogy mit tud és ki vette rá erre a munkára, ne próbáljon meg hős lenni.
If - er - anything unpleasant happens, if you're asked what you know and who put you up to what you're doing - don't try and be heroic.
HungarianKözbe jött valami kellemetlenség?
HungarianMert ámbátor a parasztok csakúgy halnak, mint a városbeliek, ott annyival kevesebb a kellemetlenség, amennyivel kevesebb a ház, meg a lakosság, mint a városban.
For, though the husbandmen die there, even as here the citizens, they are dispersed in scattered homesteads, and 'tis thus less painful to witness.
HungarianA kellemetlenség érzésének az örömérzet fölötti túltengése az oka ama fiktív morálnak és vallásnak: egy ilyen túltengés azonban a décadence képletét nyújtja...
. The preponderance of pains over pleasures is the cause of this fictitious morality and religion: but such a preponderance also supplies the formula for decadence...
Hungarian- Olyan ügyről van szó, amelyet Darcy bizonyára nem szívesen szellőztetne, mert ha az illető hölgy családja tudomást szerezne róla, abból csak kellemetlenség származnék.
It is a circumstance which Darcy could not wish to be generally known, because if it were to get round to the lady's family, it would be an unpleasant thing.
HungarianEricre gondoltam; úgy idéztem magam elé, mint amilyennek akkor láttam, mieltt az a kellemetlenség történt vele, amikor még valóban a sziget része volt, még akkor is, ha messze járt.
I thought of Eric; I remembered him as he was before he had his unpleasant experience, when, although he had been away from the island, he was still really part of it.