"kellene" English translation

HU

"kellene" in English

HU kellene
volume_up

kellene (also: kell, illene)
Biztosítani kellene, hogy az összes érdekelt teljesítse kötelezettségvállalásait.
It ought to be assured that all the concerned stakeholders stand by their commitments.
Ha szükséges, az Európai Uniónak készen kellene állnia a közvetítés folytatására.
If necessary, the European Union ought to be ready to continue this mediation.
Oroszlán és egyszarvú helyett ennek kellene díszelegnie a címerpajzsunkon!
It ought to be on our coat of arms instead of the lion and the unicorn.

Context sentences for "kellene" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMítingre akkor megyünk, ha olyasmiről beszélünk, amit később kellene csinálnunk.
Meetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
HungarianCsak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
All he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
HungarianDe ezzel összefüggésben nem kellene a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni.
However, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
HungarianNem kellene sajnálnunk őket, de a rendszer egészen egyszerűen fenntarthatatlan.
We should not feel sorry for them, but the system is quite simply unsustainable.
HungarianMiért vagy ilyen szívbajos, Ryan bácsi, ha agresszíven kellene növelni a tőkét?
What makes you such a wimp, Uncle Ryan, when it comes to aggressive growth funds?
HungarianValamikor beszélnünk kellene a kölyök fejével morogta Ulath Sparhawkhoz hajolva.
'We're going to have to talk to that boy someday,' Ulath muttered to Sparhawk.
HungarianMég egyszer meg kellene fontolnod, hogy velem gyere próbálkozott utoljára Bremen.
You should reconsider your decision to come with me, Bremen tried a final time.
HungarianAz ő számukra is ugyanúgy stratégiákat kellene kidolgoznunk, mint mások számára.
We should develop strategies for these people in the same way as we do for others.
HungarianMásodszor a szegénység elleni küzdelem terén konkrét célokat kellene kitűznünk.
Secondly, we should ensure that we have specific targets for combating poverty.
HungarianÖnnek vagy a szolgálatainak figyelni kellene arra, hogy ki szeretne szót kérni.
You or your services should keep an eye out for those who wish to take the floor.
HungarianInkább mindent meg kellene tennünk annak érdekében, hogy a folyamat békés legyen.
Instead we should make every effort to ensure that the process is a peaceful one.
HungarianNem kellene-e a helyi rendőrséget, valamint a katonai erők magját is felépítenünk?
Should we not also build the local police, as well as a core of military forces?
Hungarian- Nem tettem mást - mondta méltóságteljesen -, mint amit maguknak kellene tenniük!
'All I've done,' he said majestically, 'is do what you people should be doing.'
HungarianA jóváhagyott támogatást különösen az Európai Uniónak kellene nyomon követnie.
The aid already approved must be followed up, specifically by the European Union.
HungarianAzt hiszem, a Bhelliomot és a gyűrűket egyházi őrizet alá kellene vonni mondta.
I think that Bhelliom - and the rings - should be in Church custody,' he said.
HungarianTalán nem kellene megbolygatnunk a királynőt körülvevő burkot mondta Sephrenia.
I don't think we dare dissolve the encasement that surrounds her,' Sephrenia said.
HungarianBosszút kellene állnom mondta halkan , de úgyis megakadályoznád, ha megpróbálnám.
I should take vengeance, she said quietly, but you will only stop me if I try.
Hungarian- Halló, egy halott férfi van az erdőben, és valakinek el kellene jönnie érte.
Yeah, there's a dead man, in the woods, and, well, someone needs to come get him.
HungarianItt egyértelműen meg kellene határozni, hogy mi számít különleges körülménynek.
Here, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
HungarianA keretrendszer-irányelvet a tagállamokban mindkét oldalnak végre kellene hajtania.
The framework Directive should be implemented in Member Countries by both sides.