"kerék" English translation


Did you mean: kerek
HU

"kerék" in English

HU kerék
volume_up
{noun}

A nyílt űrben a kerék forgott, egyfajta primitív mesterséges gravitációt biztosítva.
In free space the wheel rotated, providing a primitive form of artificial gravity.
A kerék engedett, és ő diadalittas kiáltással forgatni kezdte.
The wheel gave, and with a triumphant scream, the thing spun it wide open.
A négy kerék meghajtás és a hólánc ellenére is előfordulhat, hogy megcsúszunk.
Even with four-wheel drive and chains, there is some danger of sliding.

Context sentences for "kerék" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- A fiatalasszony orsója ismét pörögni kezdett, s a kerék lassan megindult lefelé.
Her own spindle began to twirl again, and the reel sank slowly toward the floor.
Hungarian- Én azonban nem kérek belőle, és ezt jobb lesz, ha Lady Desdea is elfogadja.
I will have none of it, and this is what Lady Desdea must get through her head.
Hungarian- Szép, kerek aranyak, puhák és sárgák, annak ellenére, hogy Shimrodtól származnak.
The gold is good round gold, soft and yellow, even though it derived from Shimrod.
HungarianTudni akarom, hogy él-e még, mert ha igen, kegyelmet kérek számára a királytól.
If he still lives, I want to know, so that I might beg His Majesty for mercy.”
HungarianKöszönöm, nem kérek feleltem, és egy kenyérdarabbal kitöröltem a tányéromat.
No, thank you, I answered, cleaning the sauce in my bowl with a piece of bread.
HungarianIsmét kérek mindenkit, hogy támogassa az adatbázisról szóló bizottsági szöveget.
I would once again urge people to support the committee text concerning the database.
Hungarian- Tiszta csészét kérek - vágott közbe a Kalapos -, és üljünk egy hellyel odább.
`I want a clean cup,' interrupted the Hatter: `let's all move one place on.'
HungarianGint kérek citrommal mondta Mrs. Cardew-Trench közömbösen bólintva Mr.
Gin and lime, said Mrs Cardew Trench, nodding to Dakin in an offhand manner.
HungarianA kerek szobában, a mézszínű fényben, mindegyik szék mellett állt egy kis asztal is.
IN THE ROUND ROOM, IN THE CARAMEL LIGHT, beside each armchair stood a small table.
HungarianA prérifarkas oldalra döntötte a fejét, felnézett a kerek holdra, és felüvöltött.
Tilting its head back, regarding the lambent moon, the coyote whined again.
Hungarian- Azt hiszem, inkább egy sajtburgert kérek, meg egy Iron Cityt, hogy leöblíthessem.
'Think I'll just have a cheeseburger and an Iron City to wash it down with.'
HungarianFlack figyelő kis szeme kerek lyukká vált kifejezéstelenné szürkült arcában.
Flack's small, intent eyes became round holes in a face washed clean of expression.
HungarianÉn bemegyek a városközpontba, megkeresem a rendőrséget, és kérek egy kis segítséget.
Im going back into the town to find the police station and ask for a bit of backup.
HungarianÉn nagyon őszinte voltam magával, és talán nem kérek nagy szívességet cserébe.
I've been very frank with you, and it seems a small favor to ask in return.
Hungarian- Engedélyt kérek, hogy használhassam a farokradart, tábornok -kérte Angelina.
Permission to use the tail radar to pick him up, General, Angelina called.
HungarianA nagy, kerek hőmérő alatt állt, amelyet Curt szerelt föl az egyik gerendára.
It sat under the big round thermometer Tony and Curt had mounted on one of the beams.
HungarianLegyen olyan kedves, mondja meg neki, hogy ünnepélyesen bocsánatot kérek tőle.
He was silent for a minute, then he said: Tell her from me, will you, that I eat dirt?
HungarianRábírhat-e ez a szörnyűség, hogy kimozdulj magányodból, vagy túl sokat kérek?
Could something as dreadful as this draw you from your solitude, or do I ask too much?
HungarianRichard odament a szoba közepén álló kerek asztalhoz, és leült mellé az egyik székre.
Richard came back from the French windows and sat in one of the chairs by the table.
HungarianVannak odaát olyanok, akik a világos hajú és kerek szemű nőket szeretik.
There are people over there who like their women with fair hair and round eyes.