"keresés" English translation

HU

"keresés" in English

HU keresés
volume_up
{noun}

keresés (also: vadászat, űzés, nyomozás, hajtás)
Tudom viszont, hogy maga a keresés volt a titok.
I see now it was the quest that was the passion!
Véget nem érő keresés lehetett-e ez, vagy olyan, amelyik teljes kört ír le, és a kezdetnél ér véget?
Could the quest after all be endless or even come full circle and end in its beginning?
The quest, you understand?
keresés (also: kutatás)
Dalok Azokról, Akiket Õrizni Kell, kriptákról európai városok alatt, a keresés, a szomorúság dalai.
Songs of Those Who Must Be Kept and crypts beneath European cities, songs of questing, sorrow.
volume_up
search {noun}
Keresés a dokumentációbanMegnyitja a Keresés a dokumentációban lapot.
Search in documentationOpens the Search in documentation tab.
A Keresés panellap megnyitása az Oldalsávon, amikor a keresés eredménye rendelkezésre áll
Open the Search tab in the Sidebar when search results are available
Keresés a dokumentációbanMegkeresi a kurzornál levő kifejezést a dokumentációban.
Search in documentationSearches for a term under the cursor in the documentation.

Context sentences for "keresés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA keresés először a helyi gyorstárban történjen, utána az internetes CDDB-kiszolgálón.
Check for locally cached CD information before trying to look up at remote CDDB server.
HungarianTöbb mint hétszáz évnyi keresés ellenére egyetlen kvantum- fekete lyukat sem találtak.
In more than seven hundred years of searching no quantum black hole has ever been found.
HungarianA nagy erejű varázslat azonban nem sikerült, totális sötétségbe fulladt a keresés.
The mighty magic collapsed into darkness, failing utterly.
HungarianItt adhatja meg, hogy a keresés az aktuális dokumentumban minden mezőformátumot figyelembe vegyen.
Specifies that all field formats are considered when searching in the current document.
HungarianNyilván, ha az örökkévalóság áll rendelkezésére a keresés céljából, megtalálná Kicsi Billt.
Surely with eternity for the searching he could find Little Billy.
HungarianKeresés, kijelölés, csereMegnyitja az egész projektre kiterjedő sztringcsere párbeszédablakát.
Find-Select-ReplaceOpens the project wide string replacement dialog.
HungarianA ház, amire hosszas keresés után ráakadt, erőteljes kontrasztot alkotott a nő munkahelyével.
The house, when he finally found it, contrasted forcibly with the woman's workplace on the Hill.
HungarianKeresés a dokumentációindexbenMegnyitja a dokumentációindex lapját.
Look in documentation indexOpens the documentation index tab.
HungarianHolttestét csak huszonnégy órai keresés után találták meg.
He had been missing for twenty-four hours when his body was recovered.
HungarianAz is lehet, hogy a keresés közben ő vagy Elliot meghal.
In the process of locating the boy, she and Elliot might be killed.
HungarianCsak terroristagyanús személy esetében történhet keresés.
There has to be a suspected terrorist that can only be searched.
HungarianA súgóablak navigációs sávja tartalmazza a Tartalom, Tárgymutató, Keresés és Könyvjelzők panellapokat.
The navigation pane of the Help window contains the tab pages Contents, Index, Find and Bookmarks.
HungarianJM: Az első napon több mint egymilliószor használták, és ez a legjobb az összes keresés közül.
JM: Now this was used over a million times on the first day, and this is really the best of all the queries.
HungarianEl szeretné menteni a módosításokat a keresés megkezdése előtt?
Do you want to apply your changes before the scan?
HungarianKétnapi megfeszített keresés se vezetett eredményre.
Two days of intense digging had revealed nothing.
HungarianAutomatikus keresés egy weboldalon gépeléskor:
Find automatically when typing within a web page:
HungarianKeresés Európa nemzeti könyvtárainak gyűjteményeiben ország és tartalom szerint
A grouping of the EU’s institutional libraries that improves the performance of library staff through inter-library contacts and staff exchange
HungarianBeleharaptam, és azt rágcsáltam keresés közben.
I bit into the brick and chewed while I searched.
Hungariankeresés 

Updated 07/2009

There are various ways in which to take over a business:

HungarianA keresés nem tartott sokáig, és eredményes volt.