"kereskedés" English translation

HU

"kereskedés" in English

HU kereskedés
volume_up
{noun}

1. general

kereskedés (also: fecsegés, alkudozás, csacsogás)
kereskedés (also: bánásmód)
- Drog kereskedés, zsarolás, pénzmosás...
- Dealing, racketeering, money...
Gader mesélte, hogy Lester Dant számtalan bűnének egyike a kábítószer-kereskedés volt.
Gader had told me that one of Lester Dant's numerous crimes had been drug dealing.
A szót minden bizonnyal az okkult"-ból képezték, és Hawthorne ezzel akarta leírni a hivatását, pontosabban annak felét - hiszen a régi könyvekkel való kereskedés a másik.
It was obviously derived from the word occult and was intended by Hawthorne to describe his profession, or at least half of it, rare book dealing being the other half.
kereskedés (also: üzlet, vásár, piac, piactér)
volume_up
mart {noun}
kereskedés (also: árusítás)
kereskedés (also: iroda, lakás, hivatal, üzlet)
volume_up
shop {noun}
-Is this Lester's 24-hour pawn shop?
Egy gyógyszertár - tette hozzá kegyesen - nem olyan közönséges bolt, mint a többi... mint egy rövidáru-kereskedés... vagy egy fűszerüzlet...
In any case, she added kindly, a pharmacist's is not in the least like an ordinary shop - a draper, for instance, or a grocer.
A legmeglepőbb üzletek bukkantak fel szemem előtt: régiségboltok, egy játékbaba-javító és készítő, balettcipőgyártó és külföldi csemegéket árusító kereskedés.
All sorts of unsuspected shops did business there, antique shops, a dolls' hospital, ballet shoes, foreign delicatessen shops.
A fiatal gyerekekkel való kereskedés, néha Európa egyik részéből a másikba, családjukkal vagy családjuk nélkül, nem eredményezhet kiegyensúlyozott nevelést.
Trafficking young children, sometimes from one side of Europe to the other, either with or without their family, cannot be conducive to a balanced upbringing.

2. business

kereskedés (also: kereskedelem)

Context sentences for "kereskedés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem lenne más, minthogy egy nagy Cadillac kereskedés lenne az országból.
That won't do nothing but make Cadillac number-one dealership in the country.
HungarianTöbbek között a dopping és a fiatalokkal való kereskedés növekszik.
Among other things, doping and trade in youngsters are on the increase.
HungarianMiről is szól a nemteljesítési csereügyletekkel való kereskedés és a hitel-nemteljesítési biztosítás?
What is the trade in credit default swaps and credit default insurance all about?
HungarianMert minden kereskedés ide torkollt, hiába változott az évek során annyi minden.
Mr. Gaunt had gotten down to his real business, and at the end of things, the real business was always the same.
HungarianElindult hát a kisállat-kereskedés felé, abban a reményben, hogy ott emberi társaságra, és egy működő telefonra talál.
He headed along to the pet store, in hope of finding some human company, and a phone.
HungarianA kereskedés fellendült, és hozta magával a virágzást.
Meanwhile, other large circles were being erected in our land.
HungarianVoltak még alacsonyabb rangúak is, az ő feladatuk volt a katonáskodás, a kereskedés vagy a politikai döntés.
Most wealthy, important persons dwelt on their vast estates with a retinue of blueface hirelings.
HungarianRendes körülmények között kielégítően folyik a kereskedés a bolygók között, hogy az elszámolás papíron egyenlegbe jöjjön.
Normally, enough trade goes on between planets so that accounts can be balanced on paper.
HungarianDe legalább biztos lehetek benne, hogy nem bennfentes kereskedés.
Well, at least it isn't insider trading.
HungarianA kereskedés ily mérvű megsemmisülésével vitathatatlanná vált, hogy a gazdasági háború valódi háborúvá fog fajulni.
With trade exchange destroyed it was inevitable that the economic war would degenerate into a shooting war.
HungarianEgyetlen kivétel volt csupán: a kisállat kereskedés.
There was one exception: the pet store.
HungarianA rendelet szigorú előírásai számos kérdésben enyhültek, és így némileg könnyebbé vált az állati melléktermékekkel történő kereskedés.
Many points in the regulation have been made less stringent and thus make trade in animal by-products somewhat easier.
HungarianUgyanakkor nem szükséges azzal emelni a kereskedés költségeit, hogy ragaszkodunk az elszámolóházak alkalmazásához.
At the same time, it is unnecessary to raise the costs of trading by insisting on concentrating the clearing of such trades through single bourses.
HungarianDe minthogy kérdesz, hát tudd meg, hogy Timoklésznek hívnak, és Kósz szigetén születtem, ahol szüleim kereskedés útján nagy vagyonra tettek szert.
But since you question me, know then that I am named Timocles, and that I was born at Cos, of parents made rich by commerce.
HungarianEz az összeg kevesebb, mint amit egyetlen olyan napon vesztenek az európai értéktőzsdéken, amikor jelentős deficittel zár a kereskedés.
This figure amounts to less than the sums lost by Europe's stock markets in a single of those many days when they closed with a sharp deficit.
HungarianA legmeglepőbb üzletek bukkantak fel szemem előtt: régiségboltok, egy játékbaba-javító és készítő, balettcipőgyártó és külföldi csemegéket árusító kereskedés.
All sorts of unsuspected shops did business there, antique shops, a dolls' hospital, ballet shoes, foreign delicatessen shops.
HungarianKereskedés mondta.
HungarianNem csupán a kereskedés mikéntjét, a kibocsátott származékos értékpapírokat is át kell vizsgálni, és az új kibocsátásokat szigorúbban szabályozni.
Not only the nature of trading, but also the derivatives issued need to be investigated, and new issues must be subject to stricter regulation.
HungarianA tájékoztató közzétételére vonatkozó követelmény az ajánlati időszak lezárásával, vagy a kereskedés megkezdésével jár le, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.
The prospectus requirement expires either when the offer period has expired or when the trading has begun, whichever is the later date.
HungarianÚgy vélem, kedvező változás, hogy végre egyértelmű definíciónk van a képesített befektetőről, valamint a harmadik országbeli kereskedés felügyeletének hatályáról.
I think it is a welcome step to be clear about the definition of a qualified investor as is the effect of supervision of third country trading.