"kereskedelem" English translation

HU

"kereskedelem" in English

HU kereskedelem
volume_up
{noun}

1. general

kereskedelem (also: érintkezés, forgalom)
magasabb szintű fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelem terén;
higher degree of consumer protection in electronic commerce;
A felülvizsgálat köréből az elektronikus kereskedelem is kimaradt.
Electronic commerce is also excluded from the scope of the revision.
A mezőgazdasági termékek a kereskedelem létfontosságú területét jelentik.
Agricultural products represent a vital area of commerce.
kereskedelem (also: foglalkozás, forgalom, ipar, mesterség)
volume_up
trade {noun}
A kereskedelem/külkereskedelem területe teljesen ismeretlen, új kihívásokkal szembesül.
The area of trade/external trade is one which faces completely new challenges.
A kereskedelem a fejlődő országokba irányuló technológiatranszfer fontos eszköze.
Trade is an important instrument for transferring technology to developing countries.
Ott van a kereskedelem, a leszerelés, a határokon átívelő kapcsolatok.
There is trade, there is disarmament, there is cross-border relations.

2. business

kereskedelem (also: kereskedés)

Context sentences for "kereskedelem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzenkívül a jegesmedvéket a trófeavadászat és a kereskedelem is veszélyezteti.
In addition, the polar bear is also threatened by trophy hunting and trading.
HungarianA szennyezési joggal kereskednek a széndioxid-kibocsátás kereskedelem piacán.
The right to pollute is exchanged for a price on the carbon dioxide 'stock market'.
HungarianVégül is a cél nem maga a kereskedelem, hanem a kibocsátások csökkentése.
Ultimately the goal is not the trading itself but the reduction in emissions.
HungarianA kábítószer-kereskedelem emberéletek kioltásával járó erőszakos cselekményekhez vezetett.
Drug trafficking has resulted in acts of violence ending in losses of human life.
HungarianA kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás a fiatalokat és a nőket érinti legérzékenyebben.
Young people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
HungarianA határokon átnyúló kereskedelem során felmerülő óriási költségek komoly akadályt jelentenek.
The immense costs incurred in cross-border trading represent a serious barrier.
HungarianLétezik azonban megoldás: az erdőket a kibocsátás-kereskedelem részévé kell tenni.
There is a solution: include forests in the emissions trading.
HungarianEzeket később a tengerészeti klaszterek és a tengeri kereskedelem kapcsán tett lépések követik.
These will later be followed by actions on maritime clusters and on maritime transport.
HungarianEz is ellenkezett az iszlámmal, akárcsak a kábítószer-kereskedelem.
That was an affront to / Islam, but then so was trafficking in drugs.
HungarianReméljük, hogy e döntés hozzájárul a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem felgyorsításához.
We hope that this decision will contribute to stepping up the fight against drug trafficking.
HungarianLegfőbb ideje, hogy a rabszolga-kereskedelem tényleg a múlté legyen.
It is time that it was consigned to the dark recesses of history.
HungarianA kibocsátás kereskedelem nem megfelelő eszköz az előttünk álló éghajlatválság kezelésére.
Emissions trading is not an adequate tool for dealing with the climate crisis that we are facing.
HungarianEz nyilvánvalóan tartós tendencia: ez a típusú kereskedelem nem fog eltűnni, és ez egyértelműen jó hír.
It is evidently a lasting trend and will remain so. We should obviously be delighted.
HungarianUgyanez vonatkozik az egyéb szereplőkre is, pl. a szállítókra vagy a párhuzamos kereskedelem résztvevőire.
The same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
HungarianAz embercsempészek keresete aláássa a munka és a tisztességes kereskedelem értékébe vetett hitet.
The money that traffickers earn undermines the belief in the value of labour and fair business.
HungarianA terrorizmus és a kábítószer-kereskedelem összefonódása már most nagyon sok fejfájást okozott az oroszoknak.
The terrorist-drug connection was something the Soviets were starting to worry about.
HungarianJelenleg az emisszió-kereskedelem témájáról is tárgyalunk.
We are currently also discussing the subject of emissions trading.
HungarianTürkmenisztán döntő szerepet játszik a regionális biztonság és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem terén is.
Turkmenistan is critical to regional security and the fight against drug trafficking.
HungarianA KKV-knak segítségre van szükségük abban, hogy minimalizálni tudják az európai kereskedelem során fellépő nehézségeket.
SMEs need more help to minimise the difficulties they face when trading in Europe.
HungarianAz információ-kereskedelem finoman szólva is kockázatos üzlet.
Brokering information is a chancy occupation, at best.