"keresztül" English translation

HU

"keresztül" in English

EN
EN
EN
HU

keresztül {adverb}

volume_up
keresztül (also: át, túl, keresztben, odaát)
Nem foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik a tengeren keresztül menekülnek.
What we are lacking is concern for those people who are fleeing across the sea.
Feldman és Keen a szerkesztőségi termen keresztül a tárgyalóhoz ment.
Feldman and Keen walked across the newsroom to the conference door.
Az utazás az Arciai-szoroson keresztül ezúttal eseménytelenül zajlott le.
The voyage across the mouth of the Arcian Strait passed without incident.
Láttam ezt újra meg újra, számtalan generáción keresztül.
Look, Ive seen all this again and again, over countless generations.
Mikor egy árokhoz érnek, ússzanak keresztül rajta, ne felette.
When you come to this trench, swim through it, not over it.
Távcsövén keresztül látta a tábortűz tűhegynyi fényét, túl a lapos homokdűnéken.
Through his binoculars he saw the tiny light of the camp far out over the low, hard-packed dunes.

Context sentences for "keresztül" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianCsöndben ültek és a sötétbe borult futballpályát bámulták a szélvédőn keresztül.
They sat in silence and stared through the windshield at the dark soccer field.
HungarianHomer elnémult; a száján és felhasított torkán keresztül ömleni kezdett a vére.
Homer gagged, and blood came out of his mouth, and from the wound in his throat.
Hungarian- Morton felügyelőt... éppen most lépett ki a teraszra, az oldalajtón keresztül.
Inspector Morton - who has just come out on the terrace through the side door.
HungarianAz elrabolt nők talán nem ugyanezt tették az elrablóikkal évszázadokon keresztül?
Is this not what captive women have done to men who seized them, for centuries?
HungarianAz étteremből kijőve, amikor elindultam a parkolón keresztül, egy zaj megállított.
As I left the restaurant, about to cross the parking lot, a noise made me pause.
HungarianAz utóbbi ötven évben keresztül-kasul bejártam az emberi űrt, és mégis mi vagyok?
For the last fifty years I've been running about in human space, and what am I?
HungarianÍgy hát északra utaztam, ahogy terveztük, keresztül a síkságon, át a hegyeken.
So I traveled north as we had planned, across the plains and into the mountains.
HungarianHeteken keresztül megpróbáltuk a kiindító esetet az egyik fél oldalára helyezni.
For weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
HungarianA többségi szavazási rendszeren keresztül ítélték azonban halálra Szókratészt.
Through this system of majority voting, though, Socrates was condemned to death.
HungarianAz EKB az Európai Parlamenten keresztül számoltatható el Európa polgárai felé.
The ECB is accountable to the citizens of Europe through the European Parliament.
HungarianVékony, recsegő hang volt, mint mikor valaki egy rakás tojáshéjon tipeg keresztül.
It was a tight crackling voice, like someone tiptoeing across a lot of eggshells.
HungarianMarjorie elsőrangú szakácsnő volt, és szívéhez a főztjén keresztül vezetett az út.
Marjorie was a first-class cook and the way to her heart lay through her cooking.
HungarianAz Európai Unióban leginkább a szexuális kapcsolatokon keresztül terjed az AIDS.
In the European Union, sexual relations are the main channel of transmission.
Hungarian- Látod a térképen keresztül? - kérdezte izgatottan Cormyr Udvari Varázslója.
You can see that, through the map? the Royal Magician of Cormyr asked curiously.
HungarianBJ: De a kutatásainkon keresztül, meg kell találnunk a legvadabb helyeket Afrikában.
BJ: But through our investigation, we have to seek the wildest places in Africa.
HungarianAztán tizennyolc órán keresztül a hűtőben volt, és csak ezután balzsamozták be.
And then it was eighteen hours in cold storage before the embalming was done.
HungarianTalán összevesztek, ami feldühítette Tayt és rajta keresztül a druidákat is?
Had there been an argument that angered Tay that thereby angered all the Druids?
HungarianTegnap három órán keresztül őgyelegtem a bíróságon, hátha összeakadok Garciával.
I spent three hours yesterday hanging around courthouses looking for Garcia.
HungarianAfféle hűséges teremtés, aki tüzön- vízen keresztül képes ragaszkodni valakihez.
She's just one of those loyal people who'll stick to a thing through thick and thin.
HungarianA hídon túl az út egy kis erdőn vezet keresztül gondolkodott hangosan Simon.
Beyond the bridge the road takes a cut through small woods, Simon thought aloud.