"keresztülmegy" English translation

HU

"keresztülmegy" in English

HU keresztülmegy
volume_up
{verb}

keresztülmegy (also: teljesít, áthatol, befejez, átmegy)
Meg kell mondanom, hogy képviselőcsoportom mérlegelni fogja, hogy támogassuk-e ezt az egész jelentést, amennyiben az említett módosítás keresztülmegy.
I must say that my group will be considering whether we would support this whole report were that amendment to go through.
Ez az egyetlen módja, hogy kedvet csináljunk ezeknek az embereknek az értékeinkhez, és elősegítsük az átmenet folyamatát, amelyen az ország keresztülmegy.
This is the only way in which we will whet the appetite of these people for our values and facilitate the transition process which the country will go through.
keresztülmegy (also: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
Külkereskedelmünk 90%-a és belkereskedelmünk 40%-a keresztülmegy az Európai kikötőkön.
90% of our external trade and 40% of our internal trade passes through our European ports.
A TRA képtelen volt kereskedelmi reformtörvénynek hívni, ezen a helyen semmiképpen sem két hétnél rövidebb idő alatt keresztülmegy, és az elnök alá fogja írni.
TRA-he couldn't call it the Trade Reform Act, not here-is going to pass in less ihun two weeks, and the President's going to sign it.
keresztülmegy (also: elutasít, gátol, akadályoz, átkel)
keresztülmegy
Azt hiszem, hogy a Tanácsnak küldendő szöveg is bizonyára keresztülmegy majd módosításokon, mert a Tanácson belül sem értenek egyet az emberek vele kapcsolatban.
I believe that the text that will be sent to the Council will certainly undergo amendments because people do not see eye to eye within the Council either.

Context sentences for "keresztülmegy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHa a javaslat keresztülmegy, a REACH-nek nem lett volna kiegészítése a GHS-ben.
If the proposal had gone through, REACH would not have had a complement in the GHS.
HungarianKülkereskedelmünk 90%-a és belkereskedelmünk 40%-a keresztülmegy az Európai kikötőkön.
90% of our external trade and 40% of our internal trade passes through our European ports.
Hungarian(LT) Ukrajna jelenleg nemcsak gazdasági, de bizonyos értelemben politikai válságon is keresztülmegy.
(LT) Today, Ukraine is experiencing not just an economic, but in some senses a political crisis.
HungarianHa ez keresztülmegy a bizottságon meg a szenátuson, a bíróságon már legfeljebb a magas ég lesz irgalmas Kealtyhez.
If he goes through impeachment and then a Senate trial, God help him in front of a jury.''
HungarianMindhárom tényezőt a pék határozza meg, és a kenyér keresztülmegy néhány lépésen és karaktere fejlődik.
So all these things are determined by the baker, and the bread goes through some stages, and characters develop.
HungarianEgyszerű mondatokat használok, a szöveget pedig előre leadom írásban, hogy biztos lehessek abban, hogy az üzenetem keresztülmegy.
I use simple sentences and give the written text in advance, so that I can be sure my message gets through.
HungarianRossz látnom, ahogy keresztülmegy ezen.
Hungariannagy robajjal keresztülmegy vmin
Hungariannagy zajjal keresztülmegy vmin
HungarianRemélem, erre vonatkozó módosításom keresztülmegy, és hogy e kérdéssel a questorok foglalkoznak majd, mert ennek ez a helyes módja.
I hope that my amendment concerning this gets through and that this matter gets dealt with via the quaestors, because that is the right way to go about this.
HungarianSzámunkra saját történelmünkből nagyon is ismerős az a folyamat, amin az Európai Unió jelenleg keresztülmegy, ahogyan próbálja megtalálni saját formáját és létezésének célját.
What the European Union is going through now, a search for its form and the purpose of its existence, is something we know very well from our own history.
HungarianKeresztülmegy a hídon, és noha a szél egy kicsit hideg, mégis élvezi a napot az arcán és azt, ahogy fénye millió ragyogó szilánkra törik a Charles hullámain.
He walks across the bridge, and although the wind is a little cold, he still enjoys the sun on his face and the way it breaks into a million bright splinters on the Charles.