"keret" English translation


Did you mean: kéret
HU

"keret" in English

HU keret
volume_up
{noun}

1. general

keret (also: szerkezet, test, váz, állványzat)
volume_up
frame {noun}
Automatikusan a keret tartalmához igazítja a keret magasságát.
Automatically adjusts the height of a frame to match the contents of the frame.
Megadja a kiválasztott objektum vagy keret méretét és helyét az oldalon.
Specifies the size and the position of the selected object or frame on the page.
Az aktuális keret átalakítása közvetlen (inline) keretté.
Convert current frame to an inline frame.
volume_up
mount {noun}
volume_up
rack {noun}
Ezt nagyon figyelembe kell venni a következő költségvetési keret megállapításakor.
This should be very much taken into account when it comes to setting the next budgetary framework.
Ezért olyan fontos egy közösségi mobilitási keret felállítása a művészeti és kreatív tevékenységeket űző európaiak számára.
That is why setting up a community mobility framework for Europeans engaged in artistic and creative activity is so important.

2. military

- Owen rövid képet küldött Henrynek: Freddy Johnson (és az úgynevezett Imperial Valley-keret más tagjai) fél szemét állandóan rajta tartja Kurtz Winnebagóján.
Owen sent Henry a brief image: Freddy Johnson (and other members of the so-called Imperial Valley cadre) keeping an eye on Kurtz's Winnebago.

3. "szemüvegé"

keret
volume_up
bow {noun} (of glasses)

Context sentences for "keret" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz erre szánt pénzügyi keret kb. 78 milliárd EUR lesz, három éves időszakra.
The financial envelope will be around EUR 78 billion covering a three-year period.
HungarianMeg tudja a Tanács pontosan mondani, hogy mekkora a teljes pénzügyi keret?
Can the Council give us any specific details of the overall financial framework?
HungarianEz a költségvetési eljárás megerősíti a többéves finanszírozási keret szűkösségét.
This budget procedure confirms the narrowness of the multiannual financial framework.
HungarianUgyanez vonatkozik a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatára is.
The same applies to the mid-term review of the multiannual financial framework.
HungarianA Szolidaritási Alap rendelkezésére álló éves teljes keret 1 milliárd euró.
The overall annual budget available for the Solidarity Fund is EUR 1 billion.
HungarianA 2011. évi költségvetés a többéves pénzügyi keret ötödik költségvetése.
The budget for 2011 is the fifth budget in the Multiannual Financial Framework.
HungarianA jogi keret módosításai is nyilvánvalóan elkezdik kifejteni a hatásukat.
Obviously, amendments to the legal framework are also beginning to have an impact.
HungarianKözvetlen következménye ez a pénzügyi keret tárgyalása során elkövetett hibáknak.
This is a direct consequence of the mistakes made in negotiating the financial framework.
HungarianVan-e bármilyen más javaslatuk azon jogi keret ismeretében, amelyet be kell tartanunk?
Do you have any other proposal based on the legal framework that we have to respect?
HungarianMost először pedig egy európai jogalkotási keret is vonatkozik majd a népszámlálásokra.
For the first time there will be a European legislative framework for the censuses.
HungarianA Bizottság biztosítani fogja a két keret közötti hatékony kapcsolatot.
The Commission will ensure the efficient articulation between the two frameworks.
HungarianE keret alapján irányelveket dolgoztak ki, de azokat jelenleg ritkán alkalmazzák.
Based on this framework, Directives were drawn up but they are seldom applied at present.
HungarianItt meg kell említenem a többéves pénzügyi keret kapcsán folytatott tárgyalásokat.
I should refer here to the multiannual financial framework negotiations.
HungarianEz a megállapodás egy átfogó együttműködési keret kialakítását fogja elősegíteni.
This agreement will help foster a comprehensive cooperation framework.
HungarianHelyben van a szakértelem és a jogi szabályozási keret céljait is meghatásoztuk.
We have the expertise in situ and we have the legal target framework.
HungarianEz a hiteles és átlátható felügyeleti keret szükséges előfeltételét képezi.
This is a necessary precondition of a credible and transparent surveillance framework.
HungarianMérföldkövet jelenthet egy egységes európai szabályozási keret kialakításában.
It may be a milestone in the formulation of a standardised European regulatory framework.
HungarianLétfontosságú, hogy továbbra is kihasználjuk a Lámfalussy-keret lehetőségeit.
It is of crucial importance to further exploit the potential of the Lamfalussy framework.
HungarianA jog a keret, a kultúra, valamennyi kultúra masszív és állandóan fejlődő teste.
Law is the framework, the stable but growing anatomy of any culture.
HungarianMint tudják, a többéves pénzügyi keret a 2007-2013-as éveket öleli fel.
As you know, the Multiannual Financial Framework covers the years 2007-2013.