"kezdődő" English translation

HU

"kezdődő" in English

HU kezdődő
volume_up
{adjective}

Context sentences for "kezdődő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA decemberben Balin kezdődő tárgyalások egyértelműen be fogják ezt bizonyítani.
The negotiations that will begin in Bali in December will clearly demonstrate this.
HungarianMegadja, hogy a feladó "" karakterrel kezdődő sorai megjelenjenek a címzett mezőben.
Specifies that the sender rows starting with > appears in the recipient field.
HungarianSajnálatos módon C betűvel kezdődő nevű oktatónk nincs ebben az évben a tanszéken.
'We don't happen to have any faculty member whose last name begins with C this year.
HungarianA stratégia próbája az Európai Unió 2014-ben kezdődő hétéves költségvetése lesz.
We are going to verify the strategy in the European Union's seven-year budget from 2014.
HungarianAz IFRS 2 a 2005. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra lép hatályba.
2. IFRS 2 is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2005.
HungarianHalvány, füstszínű derengés jelezte a kezdődő napot, mikor Spade felült az ágyban.
Beginning day had reduced night to a thin smokiness when Spade sat up.
HungarianEz a kezdődő barátság azonban egyelőre nem vezetett bizalmas közlésekhez.
This friendship had, however, scarcely reached the stage at which confidences are made.
HungarianA most kezdődő tárgyalásokat még ebben a parlamenti ciklusban le kell zárni.
The negotiations now beginning must reach their conclusion within this parliamentary term.
HungarianÚgy látom, hogy a február nyolcadikával kezdődő hétre semmi sincs betervezve.
I notice here you have nothing scheduled for the week of February 8.
HungarianA nyolckor kezdődő háttérbeszámolók némileg lecsillapították őket.
Back- ground briefings that had begun at eight helped to assuage them somewhat.
HungarianA Parlament a mai naptól, 2007. november 14-től kezdődő hatállyal tudomásul veszi ezt a döntést.
Parliament takes note of this decision with effect from today, 14 November 2007.
HungarianKaltenék ugyanakkor leeresztették a fegyvereiket, és komoran figyelték a kezdődő párbajt.
Kalten and the others grounded their weapons and stood watching grimly.
HungarianAutomatikus javítás (a két nagybetűvel kezdődő szavaknál a második betű kisbetűvé alakítása)
Autocorrect (Convert two upper case letters to one upper case and one lower case letter.)
HungarianA munkába állás első napjától kezdődő egyenlő bánásmód elve a fizetést illetően is érvényes lesz.
The principle of equal treatment from day one will also apply regarding pay.
HungarianDwayne kezdődő tébolya természetesen főként a vegyszerektől eredt.
Dwayne's incipient insanity was mainly a matter of chemicals, of course.
HungarianA nap épp hogy lenyugodott a kezdődő hóvihar szürke fátyola mögött.
The sun had only just set behind the dark gray veil of the descending
HungarianA kvótánál kevesebbet halászó államok esetében 2008-tól kezdődő hatállyal kompenzációra kerül sor.
Compensation with regard to states underfishing will take place with effect from 2008.
HungarianMint mindig, én a prevenció mellett állok, méghozzá a gyermekkortól kezdődő prevenció mellett.
As always, I am in favour of prevention and prevention from childhood.
HungarianFáradt kavargást érzett a fejében, a kezdődő fejfájás hasítását.
Her head began to feel tired and fuzzy, and it throbbed with the beginning of a headache.
HungarianVegyenek részt a tavasszal kezdődő nagyszabású meggyőző kampányban!
Help with the mass persuasion campaign that will start this spring.