HU kezel
volume_up
{verb}

1. general

Minden Wikipediával kapcsolatos dolgot egy teljes egészében önkéntes csapat kezel.
And everything about Wikipedia is managed by virtually an all-volunteer staff.
Stílusokat készít, szerkeszt, alkalmaz és kezel.
Create, edit, apply and manage styles.
Ma elegendő, ha valaki a legjobb mezőgazdasági és környezetvédelmi gyakorlat szerint kezel egy adott földterületet.
It is sufficient today to manage an area of land in accordance with good agricultural and environmental practice.
kezel (also: feldolgoz, megold, túllép)
Azonban létezik két szempont, amelyek meghatározóak abból a szempontból, hogy a bíróság hogyan kezel egy ügyet.
But there are two aspects which turn on the way in which a case is handled by a court.
Az első, hogy hogyan foglalkozzunk a túlzott antibiotikum receptfelírásokkal, amelyeket a jelentés nagyon jól kezel.
The first is how we must deal with excessive antibiotics prescription, which is handled very well in the report.
A Bizottság körülbelül 5000 hozzáférési kérést kezel egy évben, amelyek közül csupán 15-20 esetben nyújtanak be panaszt az ombudsmanhoz.
The Commission handles around 5 000 access requests per year, of which only 15 to 20 lead to complaints to the Ombudsman.
kezel (also: gondoz, tart, megtart, eltart)
kezel (also: fog, működik, indít, irányít)
...and you'll treat me like a jerk again.
He won't treat us like cops.
He doesn't treat animals.
kezel (also: működik, művel, hat, feldolgoz)
A Netscape Communicator 4.x egy levélcímet kezel egy névjegykártyán, brandShortName; pedig kettőt (otthoni és munkahelyi).
Netscape Communicator 4.x has one mailing address for each card, while brandShortName; has two (Home and Work).

2. "beteget"

kezel (also: ellát, gondoz, kiszolgál, figyel)
volume_up
to attend {vb} (to sb)

3. "valahogyan valakit"

4. "jegyet"

kezel (also: bevág, üt, megüt, behúz)

Context sentences for "kezel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMinden Wikipediával kapcsolatos dolgot egy teljes egészében önkéntes csapat kezel.
And everything about Wikipedia is managed by virtually an all-volunteer staff.
HungarianÖn mindent prioritásként kezel, ezért valójában semmit sem kezel prioritásként.
You made everything a priority and so, in fact, nothing took priority.
HungarianA Tanács emellett bizalmas számlákat, úgynevezett comptes hors költségvetést is kezel.
The Council also has confidential accounts, so-called comptes hors budget.
HungarianEz a kompromisszum e létező egyenlőtlenségek közül néhányat kezel.
The present compromise addresses some of the existing inequalities.
HungarianMiért van az, hogy maga az egyetlen, aki normális emberként kezel?
Why is it you're the only person who can talk to me like that?
HungarianAzonban létezik két szempont, amelyek meghatározóak abból a szempontból, hogy a bíróság hogyan kezel egy ügyet.
But there are two aspects which turn on the way in which a case is handled by a court.
HungarianAz egyik ilyen terület a hosszú távú ellátás, amit a Parlament javaslata igen összetett módon kezel.
One of those is long-term care, an issue that is resolved in a very complex way under Parliament's proposal.
HungarianA Parlament úgy határozott, hogy magasabb szintre emeli a tárgyalásokat, és minden eszközt egy csomagban kezel.
Parliament has decided to raise the bargaining level by treating all instruments in a package approach.
HungarianSzámára most is elsőrendű fontosságú a hajó megjavítása, s úgy vélem, ő mindannyiunkat egyetlen közösségként kezel.
The priority is still on repairing the ship, and I think he regards all of us as a single community.
HungarianTudod, ki kezel úgy engem, mint egy türoszi prostituáltat?
Who treats me like a prostitute from Tyre?
HungarianÚgy kezel minket, mint valami hülyegyereket.
It's like we're a bunch of little kids or something.
HungarianAz első, hogy hogyan foglalkozzunk a túlzott antibiotikum receptfelírásokkal, amelyeket a jelentés nagyon jól kezel.
The first is how we must deal with excessive antibiotics prescription, which is handled very well in the report.
HungarianA legjobb kibaszott barátom, aki úgy kezel engem, mint egy kibaszott hercegnő, aki a legjobb ember az egész világon.
The best fucking boyfriend who treats me like a fucking princess, and who is the best person in the whole world.
HungarianBárki, aki pénzt kezel egy cégnél.
Anyone in a position of trust in a commercial firm.
HungarianÖrömmel tölt el, hogy az Önök által kiemelt témák nagy része egybeesik azon kérdésekkel, amelyeket a Bizottság is prioritásként kezel.
It is heartening to see that so many of the issues you highlight are those that the Commission is also prioritising.
HungarianA Bizottság körülbelül 5000 hozzáférési kérést kezel egy évben, amelyek közül csupán 15-20 esetben nyújtanak be panaszt az ombudsmanhoz.
The Commission handles around 5 000 access requests per year, of which only 15 to 20 lead to complaints to the Ombudsman.
HungarianAz Olasz Nemzeti Bank, az olasz képviselőház és az olasz szenátus is ügyfele, emellett részt vesz a schengeni projektben is, tehát igen bizalmas adatokat kezel.
Furthermore, it is involved with the Schengen project, so it manages some very confidential data.
Hungarian1998: Henry heverős embert kezel
HungarianÚgy kezel téged, mint a szart.
HungarianArca elé kapta kezét, hogy elzárja szeme elől a zűrzavar útját, de még ők is - a saját kezel - az ellenséggel tartottak.
He put his hands up to his face in the hope of blotting the confusion out, but they—his own hands—were conspiring with the enemy.