"kezelhetetlen" English translation

HU

"kezelhetetlen" in English

HU kezelhetetlen
volume_up
{adjective}

kezelhetetlen (also: nehezen kezelhető, zabolátlan)
Tudom,hogy azt gondoltad,ez egy kezelhető helyzet... de néhány helyzet kezelhetetlen.
I know you thought this was a manageable situation... but some situations are unmanageable.
A választék kolosszális és kezelhetetlen.
The range is colossal and unmanageable.
Az Európában lévő összes külföldi illetőségű személy minden adatának automatikus megosztása kezelhetetlen adatáramláshoz fog vezetni.
The automatic exchange of all data on every non-resident in Europe will lead to an unmanageable flood of data.
kezelhetetlen

Context sentences for "kezelhetetlen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz, kedves barátaim, nem más, mint a kezelhetetlen erdőtűz ventilátorral való oltása.
That, my friends, is a recipe for fanning an uncontrollable forest fire.
HungarianMost pedig beszéljünk a humanitárius helyzetről, amely kezd kezelhetetlen méreteket ölteni.
Let us now move on to the humanitarian situation, which is clearly getting out of control.
HungarianA bátyám soha nem értette meg, mitől lettem ilyen kezelhetetlen és pár barátomat is elveszítettem.
My brother never knew why I was such a bitch, and I lost a couple of my few friends.
HungarianHa nem kapott legalább egy kis kávét, nemsokára kezelhetetlen lett.
If he didn't haw some coffee he'd soon be incoherent.
HungarianNéha eléggé kezelhetetlen, de sok bennünk a közös vonás.
He can be pretty flaky sometimes, but we have a lot in common.
HungarianHa nem teszi meg, a halászok kezelhetetlen helyzetbe kerülnek
If not, fishermen will face an unworkable situation
HungarianDavis, amikor a fia kezelhetetlen volt... érezte úgy, hogy nagy hibát fog elkövetni... vagy már el is követte azt?
Ms. Davis, when your son O.D.'d... did you feel that you might have made mistakes... mistakes that were huge?
HungarianSzegény, latinó, kezelhetetlen fegyveres erőszak és drogkereskedelem veszi körül: a híre elég hasonló Dél-Bronxéhoz.
Poor, Latino, surrounded by runaway gun violence and drug trafficking: a reputation not unlike that of the South Bronx.
HungarianHa kihoznak a sodromból, kezelhetetlen vagyok.
Hungarian- Maga kezelhetetlen, tudta?
You are out of control, you know that?
HungarianGondoskodjunk arról, hogy az új gazdasági stratégia - az Európa 2020 - nem válik egy újabb kezelhetetlen szörnnyé.
Let us be careful to ensure that the new economic strategy, dubbed 'European Union 2020', does not become yet another complicated beast.
HungarianAz EU-nak is erőfeszítéseket kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy költségvetése ne legyen kezelhetetlen, valamint hogy elvégezze a szükséges csökkentéseket.
The EU, too, must make efforts to ensure that its budget does not continue to run out of control and that it carries out the necessary cuts.
Hungarian. - (PL) A dél-kaukázusi konfliktusok egy nagyon veszélyes szintre jutottak, ahol hozzászoktunk ahhoz a gondolathoz, hogy ezek kezelhetetlen konfliktusok.
The conflicts in the South Caucasus have reached a very dangerous ceiling, where we have got used to the idea that they are intractable conflicts.
HungarianÉs jöttek hozzá az asszonyok a történeteikkel: férfiakról, akik nem tudják elviselni az átmenetet, és mérges, makacs, kezelhetetlen gyerekekről, akik hányódnak a két világ között.
And the women came with their stories about men who could not make the transition, angry and inflexible, and troubled children caught between two worlds.
HungarianIlyen biztosítékokat kaptunk minden évben, mégis a helyzet folytatódik, mert a teljes támogatási rendszer olyan bonyolult, olyan ésszerűtlen és olyan kezelhetetlen.
We have received such assurances every year and yet the situation continues because the entire support system is so complicated, so unreasonable and so impossible to manage.