"ki" English translation

HU

"ki" in English

EN
EN
volume_up
ki {pron.}
EN
HU

ki {adverb}

volume_up
Egy gigantikus villám telibe kapta az illúzióalakot, és messzire repítette, ki a kertből.
The titanic bolt roared forth, shredding his spell-spun image in an instant.
Vakító kékesfehér lángnyelvek lövelltek ki a tenyeréből.
Blinding flames of blue-white and silver roared forth from his palms.
Fémlapok csusszantak félre az oldalán és fegyvercsövek emelkedtek ki a feltáruló nyílásokból.
Panels slid back along the cylinder's side and gun muzzles snouted forth.

Context sentences for "ki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
With my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
HungarianErre az ajtónálló odarohan, hogy megmentse, és a második golyó őt lyukasztja ki.
The commissionaire came running to save her, and copped it with a second bullet.
HungarianÉvente 1,4 millió, Európában élő polgárnál alakul ki valamilyen típusú demencia.
Every year, 1.4 million citizens living in Europe develop some type of dementia.
HungarianA tavalyi évben már ki tudtuk adni az első webes változatát a Wolfram Alpha-nak.
And last year we were able to release the first website version of Wolfram Alpha.
HungarianAz asszony egy marék diót vett ki a kebléből, feltört egyet és majszolni kezdte.
She drew a handful of walnuts from her bosom, split one neatly, and began to eat.
HungarianA munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
To select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
HungarianHa akad egy kis szabadideje, próbálja ki a KDE érdekes és szórakoztató játékait.
If you need to kill some time, KDE comes with an extensive collection of games.
HungarianAzt hittem, rosszul ejtettem ki a az üdvözlés szót, amikor a kérdést feltettem.
I thought I had mispronounced the Jawa word for greeting the first time I asked.
HungarianTisztában volt azzal, hogy hangjába, ki tudja honnan, hívatlan remegés vegyült.
He was aware that an unwelcome tremor had slipped into his voice from somewhere.
HungarianCsak ki kellene lépnie rákényszerített szerepéből, és máshol új életet kezdeni.
All he had to do was let go of the game he was playing here and learn new rules.
HungarianDe egyvalamit tudnotok kell a daimónokról jelentette ki hevesen és határozottan.
But remember this about daemons, he said, and his voice was intense and emphatic.
HungarianA házat egyetlen mozdulattal ki lehetett nyitni, kifordult egy rejtett zsanéron.
You could open the house simply by pulling it apart--it opened on a hidden hinge.
HungarianEzt is csak azért találtuk ki, hogy még hitelesebb legyen a willawauki történet.
That was just part of the program we designed to support the Willawauk charade.
HungarianHa ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
If we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
HungarianA Parlament egy konszenzuson és együttműködésen alapuló javaslatot dolgozott ki.
Parliament has drafted a proposal that is defined by consensus and collaboration.
HungarianAz Etikai Csoport 2008 januárjában, a Hatóság 2008 júliusában adta ki véleményét.
The Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
HungarianGöbbé csavarodott, amely apró, skarlát cseppekben préselte ki belőle az életet.
He twisted down into a knot that squeezed away his life in small, scarlet drops.
HungarianA 236-os moszkvai járat most szállt le, és az utasok a 7-es kapunál szállnak ki.
Flight 236 from Moscow has now landed, and passengers are disembarking at Gate 7.
HungarianÉppen akkor nézett ki az ablakon, amikor Brett a fészer felé szaladt az udvaron.
She went to the window in time to see Brett run across the yard and into the barn.
HungarianÚgy néz ki, mint egy átlagos középsikolai ebédlő egy átlagos amerikai városban.
It looks like your average high school cafeteria in your average town in America.