"kiadás" English translation

HU

"kiadás" in English

HU kiadás
volume_up
{noun}

1. general

kiadás (also: ráfordítás, költség)
A Számvevőszék minden más kiadás terén lényeges hibaszinteket tárt fel.
In all other areas of expenditure, the Court found material levels of error.
Európa az összes európai költségvetési kiadás 2,5%-át, azaz egynegyvened részét kezeli.
Europe manages 2.5% or one-fortieth of total budgetary expenditure in Europe.
A határokon átnyúló kezelések ma az összes egészségügyi kiadás 1%-át teszik ki Európában.
Cross-border treatment now represents 1% of total health expenditure in Europe.
Ez a terület az illetékes testület által kiadott igazolás adatai (jelmagyarázat, bélyegző, aláírások, kiadás helye és ideje stb.) számára van fenn tartva.
This area is reserved for the details of the certification by the competent body (certification legend, stamps, signatures, date and place of issue, etc.).
A tanulmányt még nem véglegesítették, de folyamatban van, azonban a végleges kiadás előtt még számos technikai kérdést kell tisztázni.
The study has not yet been finalised, but is under way, and there are still a number of technical issues to be cleared up before it is totally ready for publication.
kiadás (also: költség, kiadások, költségek)
volume_up
outlay {noun}

2. "könyvé"

kiadás
Az új kiadás logikusan a török külügyminiszter stratégiáját követi.
Logically, this new edition follows the strategy of the Turkish Minister for Foreign Affairs.
Garantáltan első kiadás, az Annie Wilkes Kiadó őspéldánya, hogy ízlik?
It's a genuine first, it's the Annie Wilkes Edition, how do you like it?
- Éveken át - folytatta Wirtanen - csak orosz nyelvű kiadás létezett.
'For years,' said Wirtanen, 'there was only a Russian edition.

3. "pénzé"

kiadás

4. finance

kiadás (also: költség, kár, teher)
Azóta persze van szárnyasautó, így lehet, hogy csak felesleges kiadás lett volna.
Of course, now they have aircars, so perhaps we saved them some expense.
Morog a kiadás miatt, amit okozunk - és morogna, ha nem mennénk le, hogy sohasem látogatjuk meg.
He grumbles at the expense of having us — and would grumble that we never came near him if we didn't come.
Az általános költségek közé tartozik minden olyan kiadás, amelyet nem vettek közvetlenül figyelembe a számlaforma egyéb rovataiban.
General expenses also cover all other expenditure which has not been taken into account directly under any other heading in the forms of accounts.

Context sentences for "kiadás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz pont ugyanaz a kiadás... mint amit te és mami olvastatok nekem, amikor beteg voltam.
This is the very same copy... that you and mom used to read to me when I was sick.
HungarianA tagállamok számára ugyanakkor előnyös lesz az alacsonyabb adminisztrációs kiadás.
At the same time, the Member States will benefit from reduced spending on administration.
HungarianA szerző Heinz Höhne volt, a könyv német nyelvű, a kiadás időpontja 1966.
The author was Heinz Hohne, the text in German, its publication date 1966.
HungarianEz vaskos kiadás volt, amilyen csak a Smith cégnél vagy nagy papírkereskedésben kapható.
This was a big onekind of thing only Smiths or a big stationer would keep.
HungarianSzeretnénk-e vagy sem szigorúbb környezetvédelmi szabványokat nagyobb kiadás fejében?
Do we want higher environmental standards but at greater cost, or not?
HungarianA neheze az odajutás, és világos, hogy a kulcsfontosságú kiadás az űrpályára jutásé lenne.
The difficulty is getting there, and clearly, the cost to orbit is key.
HungarianKépzelj el egy üzletet, ahol csak bevétel van, és nincs semmi kiadás.
Imagine a business where people hand you money, and you hand them back absolutely nothing.
HungarianIrodabérlés, telefon, fénymásolók és még egy halom kisebb kiadás.
Rent, phone, utilities, supplies, copies, a hundred other smaller items.
HungarianA Különleges kiadás" felirat szinte egyazon pillanatban jelent meg az összes tévéhálózaton.
The 'Special Report' graphics appeared on all the TV networks within seconds of one another.
HungarianA deszkákat karbantartottuk és rendszeresen tisztítottuk, a festék csak fölösleges kiadás lett volna.
The boards were kept clean and in good repair, and besides paint cost money.
HungarianA kutatásra és fejlesztésre fordított állami kiadás a GDP százalékában kifejezve, 2008
Total spending on R&D as a percentage of GDP (2008)
HungarianMost képzeljük el, hogy egy új kiadás nem két év alatt jelenne meg hanem minden 25. másodpercben.
Instead of editions coming out every two years, of a book, imagine it coming out every 25 seconds.
HungarianA gazdasági kormányzásra vonatkozó javaslatok próbálkozások a kiadás- a bércsökkentések bebetonozására.
The proposals for economic governance represent an attempt to entrench cutbacks and wage cuts.
HungarianNem tudjuk biztosan, de egy része hadászati kiadás lehet.
Not entirely sure, but a lot of it has to be military-related.
HungarianHatékonyság és megőrzés: ez nem kiadás, hanem bevétel.
Efficiency and conservation: it's not a cost; it's a profit.
HungarianA fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
The Man of Light blazed before him, glowing bulk filling the tunnel.
HungarianA fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
A lot of Cuckoos have some sight, it doesn't mean they understand.
HungarianEnnyit a regény első kiadás előtti, nehéz vajúdásáról.
He laid his coffee cup down on the occasional table.
HungarianMég lesz időő a történet végkifejletét is beletenni, mielőőtt az elsőő kiadás este tízkor nyomdába kerül.
There would be time before the first editions went to press at ten P.M. to include most of the end of the story.
HungarianAz ilyen típusú képzés támogatása egyszerűen felmenti a vállalatot egy olyan kiadás alól, amit normális esetben viselne.
Subsidising this type of training simply relieves the company from a cost it would normally bear.