"kielégítő" English translation

HU

"kielégítő" in English

HU kielégítő
volume_up
{noun}

kielégítő (also: érdemes, jutalmazó, kifizetődő)
kielégítő
A kielégítő válasz hallatán elapadt a kíváncsiságuk.
This explanation was so satisfying that it stopped their curiosity at once.
A jelentésemhez csatolt szöveg, remélhetőleg, minden parlamenti képviselő számára kielégítő.
This text attached to my report should be satisfying for all Members of this Parliament.
Végül szeretném üdvözölni a svéd elnökségnek a kielégítő megállapodás elérésére irányuló erőfeszítéseit.
Finally, I also welcome the efforts of the Swedish Presidency to reach a satisfying conclusion.

Context sentences for "kielégítő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAmi alulfinanszírozással és nem kielégítő szolgáltatásnyújtással volt egyenértékű.
The implication has been that they have been underfunded and not provided well.
HungarianAz Európai Tanács által elfogadott gazdasági fellendülési terv nem kielégítő.
The economic recovery plan adopted by the European Council is unsatisfactory.
HungarianKeresztezzünk lengyelt négerrel, és minden bizonnyal kielégítő napszámost kapunk.
Cross a Pole with a Negro, you were certain to get an amusing labourer.
HungarianA nem kielégítő vagy hamis információkat szolgáltató lobbistákat szankcionálni kell.
Lobbyists providing inadequate or untrue information should be sanctioned.
HungarianA szabványokat nem kielégítő projekteket pedig ki kell zárni a támogatásból.
Projects that do not meet these standards should be excluded from support.
HungarianA mi megfontolásunk szerint a 301. cikknek úgymond reformja, nem kielégítő.
The so-called reform of Article 301 is unsatisfactory from our perspective.
HungarianJelen esetben a nem kielégítő nyereségességi szintek kerültek megállapításra.
In the present case, insufficient profitability levels were established.
HungarianUgyanakkor világos, hogy ez a művelet nem kielégítő és meg kell erősítenünk.
That operation is clearly inadequate, however, and must be strengthened.
HungarianEz az átdolgozás azért született, mert az eredeti irányelv végrehajtása nem volt kielégítő.
This recast was born because the original directive was being poorly implemented.
HungarianÁrván maradt vagy elhagyott gyermekek ezrei élnek nem kielégítő körülmények között.
There are thousands of orphaned or abandoned children who live in substandard conditions.
HungarianRemélem, hogy a Tanács képes lesz kielégítő módon javítani az eredményen.
I hope that the Council will be able to improve the outcome satisfactorily.
HungarianAz eredmény: hatékony, biztonságos, az utasok igényeit kielégítő, színvonalas szolgáltatás.
The result: an efficient, safe, quality service in response to passengers' needs.
HungarianNem hisszük, hogy a vezető felügyelő gondolata kielégítő lenne valamennyi tagállam számára.
We do not believe the idea of a lead supervisor would satisfy all the Member States.
HungarianA vetés kielégítő fajtaazonossággal és fajtatisztasággal rendelkezik.
3. The crop shall have sufficient varietal identity and varietal purity.
HungarianA vetőmag kielégítő fajtaazonossággal és fajtatisztasággal rendelkezik.
CONDITIONS TO BE SATISFIED BY THE SEED I. BASIC AND CERTIFIED SEED 1.
HungarianTúl sokat továbbá nem kielégítő vagy helytelen módon hajtottak végre.
Far too many have also been implemented unsatisfactorily or incorrectly.
HungarianKöszönöm Önöknek is, Juncker úr és Trichet úr, a kielégítő válaszokat.
I also want to thank you, Mr Juncker and Mr Trichet, for the good answers you have given.
HungarianHogy mindezt miért tette, arra elismerem, nincs kielégítő magyarázat.
The reasons why he did all this are profoundly unsatisfactory, I agree.
HungarianA Bizottság javaslatában említett betűméret és vonalvastagság nem kielégítő.
The size and thickness of the lettering mentioned in the Commission's proposal are insufficient.
HungarianTalán hiba csúszott a tervezésbe, vagy nem volt kielégítő az ellenőrzés ..
Perhaps there was a mistake in planning or not enough control ...