HU kiemel
volume_up
{verb}

1. general

to raise sb from the gutter
Az Ön jelentése egy másik alapvető jelentőségű szempontot is kiemel, nevezetesen azt, hogy az új tagállamokban növelni kell a tudatosságot.
Your report highlights another fundamentally important point, namely the need for awareness-raising in the new Member States.
kiemel (also: kiakaszt)

2. "vmit"

3. "kábelt"

4. "roncsot"

kiemel (also: kiment, megment)

Context sentences for "kiemel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA Parlament által ma elfogadott állásfoglalás kiemel néhány ilyen jellemzőt.
The resolution adopted today by Parliament highlights some of these measures.
HungarianTámogatom jelentését, amely számos megoldandó, vitatott pontot is kiemel.
I support his report, which highlights many points of criticism that naturally must be tackled.
HungarianMegpróbáltam érezni valamit, ami kiemel az iszonyú kétségbeesésből.
I tried to feel anything that would lift the awful despair from me.
HungarianMásodszor az indítvány kiemel egy hasonlóan fontos tényezőt, azaz a nemzeti gazdaságok sajátos természetét.
In the second place, the motion highlights another very important factor, which is the specific nature of national economies.
HungarianNagyon aggódom egy másik dolog miatt, amelyet a jelentés kiemel: ez a kedvezményezett országok felé történő pénzáramlás programozása.
I am deeply concerned by another issue underlined in this report: the programming of money flow towards recipient countries.
HungarianAz Ön jelentése egy másik alapvető jelentőségű szempontot is kiemel, nevezetesen azt, hogy az új tagállamokban növelni kell a tudatosságot.
Your report highlights another fundamentally important point, namely the need for awareness-raising in the new Member States.
HungarianEz elfogadhatatlan, és ezért támogatom a szavazásra bocsátott jelentést: minden nehézséget kiemel, amelyekkel a nőknek szembe kell nézniük.
That is unacceptable, and it is why I support the report put to the vote: it highlights all the difficulties that women face.
Hungarianerősen kiemel vmit
Hungarianerősen kiemel vmit
HungarianAz Ön jelentése kiemel számos területet, melyekre az Európai Uniónak és Szerbiának egyaránt jobban kell összpontosítania, amit én teljes mértékben támogatok.
Your report highlights a number of areas where both the European Union and Serbia need to intensify efforts, which I fully support.
HungarianA Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa kiemel bizonyos témákat, amelyek a terv prioritásai között szerepelnek.
Furthermore, the Commission notes that Parliament's motion for a resolution emphasises certain topics which are included in the plan's priorities.
HungarianMindez tükröződik a Scottà-jelentésben is, amely olyan más szempontokat is kiemel, amelyeket a Bizottságnak e politika végrehajtásakor figyelembe kell vennie.
All this is reflected in the Scottà report, in which other considerations are also highlighted which the Commission will need to take into account when implementing this policy.