"kiemelkedik" English translation

HU

"kiemelkedik" in English

HU

kiemelkedik {verb}

volume_up
A jelentésből kiemelkedik a csalárd szabálytalanságoknak az OLAF tevékenységére is kiterjedő áttekintése.
Fraudulent irregularities within the EU emerge from the work, including an overview of OLAF.
Becsukta szemét, megrázta fejét egy kutya mozdulatával, mely a fülét rázza, amint kiemelkedik a vízből.
He shut his eyes, he shook his head with the gesture of a dog shaking its ears as it emerges from the water.
kiemelkedik (also: túltesz, kitűnik)
00:10:54.48,00:10:58.20 "Az örök tengerből kiemelkedik, hadakat állít a tengernek partjain."
From the eternal sea he rises, creating armies on either shore.
Abban a pillanatban már láttam, hogy a laza kötél teljes hosszában kiemelkedik a vízből, és megfeszül, akár az íjhúr.
In that same instant I saw the whole length of the slack hawser rise out of the water and whip tight like a bowstring.
00:38:07.44,00:38:11.60 "A tengerből kiemelkedik, hadakat állít a tenger partjain, 00:38:11.68,00:38:17.24 testvért testvér ellen fordít, míg minden ember el nem pusztul."
From the eternal sea he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother, till man exists no more.

Context sentences for "kiemelkedik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEz a szavazás kiemelkedik az európai anyák és apák alapvető jogainak történetében.
This vote will stand out in the history of the fundamental rights of European mothers and fathers.
HungarianMásodszor: a térségbeli problémák képezte háttérben is, pozitív módon kiemelkedik Kazahsztán.
Secondly, against a background of regional shortcomings, Kazakhstan stands out favourably.
Hungarian00:10:54.48,00:10:58.20 "Az örök tengerből kiemelkedik, hadakat állít a tengernek partjain."
From the eternal sea he rises, creating armies on either shore.
HungarianBecsukta szemét, megrázta fejét egy kutya mozdulatával, mely a fülét rázza, amint kiemelkedik a vízből.
He shut his eyes, he shook his head with the gesture of a dog shaking its ears as it emerges from the water.
HungarianMichael előre félt, mit fog látni, ha majd olyan közel ér hozzá, ahol az arc kiemelkedik a félhomályból.
He was terrified of what he'd see when he finally drew close enough to make out the features of her face in the airy dark.
HungarianMaga meggyőzte a feletteseit, hogy megfelelő díjazás esetén mindenfajta biztonsági intézkedésben kiemelkedik.
You convinced the Far East Defense Force that for a price you could handle any security vroblems at the base during the winter.
HungarianAz új energiakorszak megnyitásával kapcsolatos potenciális tervek közül kiemelkedik egy: ez a szuperhálózat, vagy más néven a DESERTEC.
Of all the potential plans to open up a new energy era, one stands out: it is called the supergrid, or DESERTEC.
Hungarian00:38:07.44,00:38:11.60 "A tengerből kiemelkedik, hadakat állít a tenger partjain, 00:38:11.68,00:38:17.24 testvért testvér ellen fordít, míg minden ember el nem pusztul."
From the eternal sea he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother, till man exists no more.
HungarianEz a város egyeden pontja, ahonnan nem látszik messziről a profilja, amint nyájasan kiemelkedik a tetőóceánból, ledéren, akár egy Dufy-képen.
I was at the one place in the city where you don't see it in the distance, in profile, benevolent above the ocean of roofs, light-hearted as a Dufy painting.
HungarianUgyanígy van ez az általa adott konkrét példákkal kapcsolatban, és az afrikai államok listájával kapcsolatban, Mugabe Zimbabwéja bizonyosan kiemelkedik ezekben a napokban.
The same goes for the concrete examples that she gives, and in the list of African states, Mugabe's Zimbabwe most certainly stands out these days.
HungarianIsmét visszatért az a furcsa érzés, hogy a lelke lassan kiemelkedik a testéből, s vonszolja magával valami végig a telefonkábelen valamerre félúton kettőjük közé.
That feeling was back, that weird feeling of being sucked out of his body and pulled down the telephone line to someplace precisely between the two of them.