"kifürkészhetetlen" English translation

HU

"kifürkészhetetlen" in English

HU

kifürkészhetetlen {adjective}

volume_up
kifürkészhetetlen (also: rejtélyes)
Annyira kifürkészhetetlen, hogy nem tudok eligazodni rajta.
He is such an inscrutable fellow that I never quite know what to make of him.
Claudia tiszta és kifürkészhetetlen pillantással nézte a látványt.
And Claudia gazed on this with inscrutable liquid eyes.
Az is ránézett - félszemű volt, pillantása kifürkészhetetlen.
It stared back at her, one-eyed and inscrutable.
kifürkészhetetlen (also: feneketlen, megmérhetetlen)
kifürkészhetetlen (also: mérhetetlenül mély)
Ys közelében álló palotájában Melancthe rejtélyes, kifürkészhetetlen gondolatokkal küzdött.
In her villa on the beach near Ys, Melancthe thought unfathomable thoughts.
És hozzá a legelbűvölőbb szempár, két sötétkék ablak egy kifürkészhetetlen és csodálatosnak tűnő lélekbe.
And the deepest most exquisite blue eyes, mirrors to some unfathomable and seemingly wondrous soul.
De azt mondták nekik, hogy Isten bonyolult és kifürkészhetetlen, és ezért úgy érzik, hogy az összefüggéstelenség hasonlít a leginkább Isten természetéhez.
But they've been told that God is mysterious, unfathomable, so to them incoherence is the closest thing to God.

Context sentences for "kifürkészhetetlen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianElhízott, sárga arca volt, és olyan kifürkészhetetlen szeme, mint a kobrának.
He had a fat yellow face, and black eyes, as impenetrable as those of a cobra.
HungarianMarius nem szólt, csak nézte őket, mint én, kifürkészhetetlen, talán szomorú arccal.
He was merely gazing at them as I was, his expression unreadable, perhaps sad.
HungarianAzzal fordulok hozzád, hogy lépj túl a társad kifürkészhetetlen titokzatosságán.
I turn to you to sidestep the inscrutability of your companion.
HungarianAz arca ugyanolyan kifürkészhetetlen volt, mint mikor először csaptunk össze a titkos szigeten.
Yes, there were moments of extreme temptation in New York with Ash Templeton.
HungarianMegszentelt szövegek kifürkészhetetlen misztériumai mentek füstbe.
So many sacred texts with all their imponderable mysteries went up in smoke.
Hungarianmindent tud Soapes, ez a sok életű, kifürkészhetetlen templomos...)?
(Soapes knows all sorts of things, this obscure Templar of many lives...)
HungarianTekintete találkozott Mamoulian kifürkészhetetlen pillantásával.
Breer nursed his cup in hands that still trembled, and met Mamoulian's gaze.
Hungarian- Kifürkészhetetlen - helyesbített Hal - kifürkészhetetlen keleti férfiú vagyok.
Anyway, if you didn't eat so much sushi and didn't have raw breath, you'd get screwed as often as anyone.
HungarianThomas Orley arcán azonban a szokásos, kifürkészhetetlen kifejezés uralkodott.
But Thomas Orley had on his usual enigmatic expression.
HungarianCronjager egy percre sem vette le a tekintetét az arcomról, s az ő arca kifürkészhetetlen maradt.
Cronjager never took his eyes off my face and no expression of any kind crossed his as I talked.
HungarianA kicsinyek, egy-egy óriási nyaláb gyümölccsel a karjukon, kifürkészhetetlen tekintettel visszanéztek rá.
The littluns watched him inscrutably over double handfuls of ripe fruit.
HungarianElhallgatott, és egy darabig pásztázta Rowant kifürkészhetetlen üres tekintetével.
She paused, considering Rowan again, her face unreadable for a moment, perhaps devoid of any specific judgment.
HungarianAttól eltekintve, hogy egy pillanatra fény villant meg a szemében, Battle arca kifürkészhetetlen maradt.
Except for that involuntary twitch of the eyelid, Superintendent Battle's impassivity was unimpaired.
HungarianMorgaine tán sosem fél semmitől, sosem érinti meg érzés e mögött a hűvös, kifürkészhetetlen arca mögött?
Was Morgaine never afraid of anything, never touched by any emotion behind that cool, unreadable face?
HungarianLekuporodtak, bagóztak, és keveset beszélve, türelmesen, kifürkészhetetlen arccal nézték a lovat.
Nor always awake, because Lycurgus was standing over me and time had passed; the very light looked postmeridian.
HungarianA tandu arca kifürkészhetetlen maradt a holoernyőn.
The Tandu's expression was unreadable on the display screen.
HungarianRowan sötéten, Yuri megbabonázva, Ash kifürkészhetetlen arccal
There was something grim in Rowan's expression.
HungarianArcára kiült az a bizonyos kifürkészhetetlen prófétakifejezés.
Her face had that remote prophetess look on it.
HungarianA nődührohamaiban már eligazodott, de ez az új arca nemcsak gyerekes volt, hanem kifürkészhetetlen is.
He could calculate her rage, but there was something in this new expression which was as opaque as it was childish.
HungarianA nő Lodovikra meredt, a tekintete kifürkészhetetlen volt.
Staring at him, her expression was enigmatic.