"kifejezéstelen" English translation

HU

"kifejezéstelen" in English

HU kifejezéstelen
volume_up
{adjective}

kifejezéstelen (also: üres)
Észrevette, hogy Battle főfelügyelő kifejezéstelen szeme mosolyogva fordult feléje.
He caught Superintendent Battle's expressionless glance bent upon him, and smiled.
A férfi meglehetősen alacsony, meglehetősen sötét bőrű, meglehetősen kifejezéstelen.
The man was rather small, rather dark, rather expressionless.
Egy-egy fehér sarló látszott a petyhüdt, kifejezéstelen szemhéjak alatt.
A seam of white showed beneath each limp and expressionless eyelid.
kifejezéstelen (also: élettelen, sima, átlátszó, üveges)
volume_up
glassy {adj.}
Henry ugyanazzal a kifejezéstelen, üveges tekintettel meredt rá, mint mindenki másra az asztalnál.
Henry stared at him with the same expressionless glassy eyes with which he regarded everything else.
volume_up
null {adj.}
kifejezéstelen (also: színtelen, lélektelen, hangtalan)
Her voice was toneless, flat.
kifejezéstelen (also: üres, tunya, szabad, gondolat nélküli)
volume_up
vacant {adj.}
A királynő tágra nyitott, szürke szeme kifejezéstelen volt, arca eltorzult a fájdalomtól.
The queen's grey eyes were wide and vacant, and her face was twisted grotesquely.
A szolga felnézett ura kifejezéstelen arcáról úrnőjére.
The servants looked from his vacant face to that of their lady.
A nő tekintete kifejezéstelen volt, mozgása pedig furcsán akadozó.
Her eyes seemed vacant and her movements jerky.
kifejezéstelen (also: ostoba, üres, hülye, léha)
Az ajkát csipkedte, és Harira meresztette óriási, furcsa módon kifejezéstelen tekintetű szemét.
His pinched lips and wide, yet somehow vacuous eyes disturbed Hari.

Context sentences for "kifejezéstelen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBear ott állt mellette, kifejezéstelen arckifejezéssel palástolva kárörömét.
Bear was next to him, still wearing her bland expression over a certain gloating.
HungarianJárőrtársa arca kifejezéstelen volt, Gordon mégis tudta, mi játszódik le benne.
The scout’s expression was blank, but Gordon knew what he was feeling.
HungarianÓriási volt a szeme, de kifejezéstelen; gyorsan, kapkodva szedte a levegőt.
Her eyes were large but blank; she was breathing in rapid, snatching gulps of air.
HungarianA szeme palaszürke, s ahogy rám pillantott, szinte teljesen kifejezéstelen.
Her eyes were slategray, and had almost no expression when they looked at me.
HungarianTöbbé már nem volt kifejezéstelen az arca; leplezetlen rémület tükröződött rajta.
He was no longer merely blank-faced; he was in a visible state of shock.
HungarianFink és Ord már vagy tízszer hallották, és most kifejezéstelen arccal üldögéltek.
Fink and Ord had heard it ten times already, so they were noncommittal.
HungarianA testőrök arca ugyanolyan merev és kifejezéstelen volt, mint helybeli kollégáiké.
Their stoic-looking New Republic escorts remained as stony-faced as the sailbarge guards.
HungarianKifejezéstelen kék szempár nézett az öregemberre, szívélyesség és ellenségesség nélkül.
Blank blue eyes stared at the old man with neither friendship nor hostility.
HungarianA troll arca még ilyen közelről is elképesztően kifejezéstelen volt.
The features of the Troll were indescribably bland even from this close distance.
HungarianPetrovszkij összefont karral, kifejezéstelen arccal nézte a tömeget.
Petrofsky stood by his car, arms crossed, his face bland, watching them amble by.
HungarianPercekbe telt, míg Rodin rájött, hogy ez a szem teljesen kifejezéstelen.
It took Rodin a few seconds to realise that they had no expression at all.
HungarianA küldönc a székre roskadt, és kifejezéstelen tekintettel bámult hol rám, hol a barátomra.
The commissionaire plumped down into a chair and stared from one to the other of us.
HungarianAlaposabban a körmére fogok nézni fogadkozott Randall kifejezéstelen tekintettel.
I'll look him up more thoroughly, Randall said with the blank look.
HungarianAz asztal körül ülő tizennégy férfi kifejezéstelen arccal nézett rá.
The fourteen men round the table were looking back at him without expression.
HungarianKifejezéstelen, merev arccal figyelte a magyarázatait soroló belgát.
The face remained impassive, studying the Belgian as he completed his explanations.
HungarianRekedt, kellemetlen nevetés volt, nemcsak örömtelen, de kifejezéstelen is.
It was a grating unpleasant laugh, not only mirthless, but meaningless.
HungarianBoaz kifejezéstelen arccal nézte, Unk fejében pedig életre kelt a tüzes pokol.
While Boaz watched expressionlessly, the pain in Unk's head became a whanging, flashing thing.
HungarianRiven rezzenéstelen arccal, kifejezéstelen szemmel állta Cale tekintetét.
Riven stared at him, his good eye unreadable, his other an empty hole.
HungarianHaja kiszabadult a hajtűkből, és lazán csüngött kifejezéstelen arca körül.
Her hair had fallen free of its pins and hung around her blank face.
HungarianLátta bárki, ahogy a zsebébe csúsztatja, majd arrébb sétál, kifejezéstelen arccal, merev ajakkal?
Did anyone see him slip it into his pocket and walk away, face blank, mouth rigid?