"kifelé" English translation

HU

"kifelé" in English

EN
HU

kifelé {adverb}

volume_up
kifelé
Egyik lába furcsán feküdt, lábfeje kifelé állt, túlságosan ernyedtnek tűnt.
One leg lay oddly, the foot turned outwards, slack looking.
Az uniós tagság kiszélesítette látókörünket és arra ösztönzött, hogy kifelé tekintsünk.
Membership of the Union has broadened our horizons and encouraged us to look outwards.
Egyre vastagabb lett a füst, ide-oda hullámzott, kifelé tört.
The smoke increased, sifted, rolled outwards.

Context sentences for "kifelé" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianJack Nance az ablakban állt és a belvárosból kifelé tartó autóáradatot bámulta.
Jack Nance stood in the window watching the rush-hour traffic leave downtown.
HungarianMár ha az ott stabil marad intett kifelé, a hajó fölött tornyosuló sziklaszirtre.
She gestured through a port, toward the seacliff that loomed over their hybrid ship.
HungarianBentről gyenge fény szűrődött kifelé, és egy késő éjszakai szóváltás hangfoszlányai.
From within came a narrow line of light, and the sounds of a late-night argument.
HungarianSarkon fordult, és halkan elindult kifelé, az árnyéka beleolvadt a sötétségbe.
Turning, he-walked silently toward the back of the church, his shadow disappearing.
HungarianSzárnyas ablak, kifelé nyílik - jegyezte meg Maxwell testvér, és a kilincsre mutatott.
Casement window, opens outward, Brother Maxwell noted, tapping the crank handle.
HungarianJégcsap az idegennek dőlt, és elködösödött tekintettel botorkált kifelé a templomból.
Icicle leaned against the stranger and, through a haze, stumbled from the temple.
Hungarian- mutatott kifelé Elise.
'There's the market Milly Cousins told us about,' Elise said, and pointed.
HungarianMadouc egy ideig csak nézett kifelé az ablakon, és Dhrun képét látta maga előtt.
For a space Madouc sat looking from her window with the image of Dhrun before her mind.
HungarianRegan hanyatt feküdt Klein vizsgálóasztalán, keze és lába kifelé hajlítva.
Regan lay on her back on Klein's examining table, arms and legs bowed outward.
HungarianA befelé út tovább tartott, mint a kifelé út, de nem volt hova sietniük.
The inward journey had taken longer than the outward, but there'd been no hurry.
HungarianOwen kisebb sebességbe kapcsolta a Hamvit, és kezdett kifelé araszolni az árokból.
Owen dropped the Humvee's transmission into low range and began to creep up the ditch.
HungarianHitetlenkedve bámult kifelé híd alatti kabinjának széles, előőrenézőő ablakain.
He gazed through the wide forward windows of his cabin beneath the bridge in disbelief.
HungarianA másik a saját sarlóját nézegette, mely ekkor már a mellkasából állt kifelé.
The other had his own sickle sticking from his chest and he stood staring down at it.
HungarianA Wamble úton észak felől egy különös teremtmény közeledett nyolc, kifelé hajló lábán.
Down Wamble Way from the north came a creature running on eight splayed legs.
HungarianA francia ablaknál állt és kifelé nézett, széles arcáról sütött az aggodalom.
He was standing at a French window, staring outside, a worried look on his broad face.
HungarianMikor dolga végeztével kifelé indult, egy fényes tárgyat pillantott meg a padlón.
Her eye was suddenly caught by something gleaming on the bathroom floor.
HungarianAzt hiszem, van egy kis időm, hogy szunyókáljak szólt kifelé indulva az ezredes.
Guess I have time for a nap, the Colonel said on his way to the door.
HungarianHa követték kifelé Memphisből, mostanra már valószínűleg gyanakodnak.
If they were tracking you when you left Memphis, they might be suspicious by now.
HungarianOtt van az uszályon mondta Ohls, s kifelé mutatott játékszivarjával.
There she is--on the power barge, Ohls said, pointing with one of his toy cigars.
HungarianDemerzel a régi módi szerint meghajolt, majd megfordult, és kifelé indult.
Demerzel bowed in the old formal way, from the hips, and turned to leave.