HU

kilép {verb}

volume_up
1. general
kilép (also: meghal)
Kilép az Adabas adatbázis-kiszolgálóról az %PRODUCTNAME program bezárásakor.
Exits the Adabas database server when you exit %PRODUCTNAME.
Biztos benne, hogy kilép a Postafiók varázslóból?
Are you sure you want to exit the Account Wizard?
Egy ideje az a kósza hír terjed a legmagasabb pénzügyi körökben, hogy Olaszország kilép az euróövezetből.
There have for some time been rumours in the world of high finance about Italy exiting from the euro.
Attól a naptól egy évre vagyis alig öt hét múlva Majen kilép az ajtón, a karddal a kezében.
A year from that day - less than five weeks from now - she would emerge from the doorway with that sword.
Ha valaki vagy valami kilép a palotából, nem fogja azonnal észrevenni.
Anyone - or . anything - emerging from the palace wouldn't immediately see him.
Akkor már nem lesz lehetősége a sors megváltoztatására, de biztosítanunk kell, hogy ne árthasson Seldon professzornak, amikor ő is kilép a jövőben.
By that point, he will not be able to alter destiny, but we must make sure he doesn't harm Professor Seldon when he emerges on the other side.
- Ahol a völgy a homályból kilép, zöld domb emelkedik, a keleti oldalán.
'Where it issues from the shadow of the vale a green hill rises upon the east.
Én leszek az első aki kilép a csatatérre... és én leszek utolsó aki elhagyja.
I will be the first to set foot on the field... and I will be the last to step off.
Ha bármelyikőtök is kilép a randa, kék szőnyegről, kipurcantok.
If any ofyou step outside that ugly blue carpet, you are dead.
Kukuskin őőt is elhallgattatja majd, mikor kilép az oldalbejáraton.
Kukushkin will silence him also, just as he steps out of the doorway.
2. "pártból"
3. "szervezetből"
4. "távolságot"
Én leszek az első aki kilép a csatatérre... és én leszek utolsó aki elhagyja.
I will be the first to set foot on the field... and I will be the last to step off.
5. "lábbal előre"
Én leszek az első aki kilép a csatatérre... és én leszek utolsó aki elhagyja.
I will be the first to set foot on the field... and I will be the last to step off.

Context sentences for "kilép" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMegjegyzés: ha kilép, a fájlok létrejönnek, de nem lesznek hozzáadva a projekthez.
Note: If you abort your files will be created but will not be added to the project.
HungarianKilép a csoportból, így a csoport tagobjektumai külön már nem szerkeszthetők.
Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.
Hungarian- Ahol a völgy a homályból kilép, zöld domb emelkedik, a keleti oldalán.
'Where it issues from the shadow of the vale a green hill rises upon the east.
HungarianHa valaki vagy valami kilép a palotából, nem fogja azonnal észrevenni.
Anyone - or . anything - emerging from the palace wouldn't immediately see him.
HungarianBogár kilép az árnyékból, pisztolyát kinyújtva, mint valami ajándékot.
The Beetle steps out of the shadows, holding his gun aloft, like an offering.
HungarianAmikor kilép a házból, már nem gyűjti az információit, hanem terjeszti.
When she goes out, it is not to gather in information, but to spread it.
HungarianItt alacsonyabb a talajszint, és amikor a patak kilép a medréből, elárasztja az ültetvényt.
The ground's lower here, and when the creek runs over, it heads straight for our fields.
HungarianDaul úrnak azt mondanám, nem az a kérdés, hogy az Egyesült Királyság kilép-e az EU-ból.
To Mr Daul, I would like to say that it is not a question of the United Kingdom leaving the EU.
HungarianNem sikerült eltérítenem a szándékától, így a hó végén kilép tőlem.
I couldn't persuade her to change her mind, so she was to leave the last day of the month.
HungarianKukuskin őőt is elhallgattatja majd, mikor kilép az oldalbejáraton.
Kukushkin will silence him also, just as he steps out of the doorway.
HungarianFrancis kilép a medréből, a házunk is veszélybe kerül.
If the St. Francis River left its banks, our house would be in danger.
HungarianJonesy kilép az irodájából, becsukja az ajtót, ellenőrzi a zárat.
Jonesy steps out of his office, closes the door, and tests the lock.
HungarianDe íme, a szűz Polüxéna felemeli a sátor ponyváját, és kilép.
Then the curtain in front of one of the tents was raised, and the virgin Polyxena appeared.
HungarianHa a csapat holnap rendesen kilép, sötétedésre eljuthatnak akár Roseburgig is.
If the band really flew tomorrow, Calvin Lewis figured they might make Roseburg by a little after nightfall.
HungarianGörögország vagy kilép az euróövezetből, vagy átütemezi adósságát.
I have to tell the House that Greece will either have to leave the euro or restructure its debts.
HungarianA probléma egyetlen megoldása, ha az Egyesült Királyság feltétel nélkül kilép az Európai Unióból.
The only solution to the problem is Britain's unconditional withdrawal from the European Union.
HungarianA Starym, aki addig kilép ebből az épületből, többé nem tartozik közénk.
The Starym who flees this abode is no longer one of us.
HungarianAmint elhalad a kapcsolat mellett, az kilép az ajtón, és elpárolog.
As they move past him, the contact steps out and vanishes.
HungarianEz pedig nagyon egyszerű volt: megláttam, milyen lesz az arca, amikor Louis kilép a fénybe.
It was, very simply, the expression on her face when her eyes fell upon Louis as he stepped into the light.
HungarianMihelyt kilép az utcára, azonnal letartóztatják kaffogta.
You will be arrested at once, if you leave here, he said sharply.