"kimegy" English translation

HU

"kimegy" in English

HU kimegy
volume_up
{verb}

Nem vesztegeti az erejét azzal, hogy kimegy az erkélyére, és behajítja a tengerbe.
You do not take the trouble to go out on your balcony and hurl it into the sea!
Elhatározta, hogy kimegy és sétál egyet Heliopolisban.
She decided to go out and walk about Heliopolis.
A termetes, szalmaszín férfi figyelte, amint kimegy a szobából.
The big sandy man watched her go out of the room.
kimegy (also: kioszt, meghal, elájul, kiad)
A zene is bemegy az egyik fülön, és kimegy a másikon, mint a régi mondás tartja?
The music, does it pass out of one ear and into another, as the old expression goes?
kimegy (also: kirándul)

Context sentences for "kimegy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAztán közli a felnőttel, hogy ideje dönteni és rövid időre kimegy a szobából.
Then you tell the adult it's time for a decision and you leave the room for a bit.
HungarianTalán látta, hogy valaki kimegy a házból Miss Springer halálának éjszakáján.
She may have seen someone leaving the house on the night of Miss Springer's murder.
HungarianKimegy a konyhából, én meg ott maradok a meleg vízzel és a Buddyra nyíló kilátással.
She eases from the kitchen, leaving me with my warm water and view of Buddy.
HungarianMawhrin-Skel nézte, ahogy kimegy a szobából, de meg sem próbált utána menni.
Mawhrin-Skel watched him leave the room, but did not try to follow.
HungarianLehet, hogy kimegy a világítás és a telefon is, noha ez még eltart egy darabig.
We might lose the lights and the phone, too, although it had been awhile since that had happened.
Hungarian- Ha valami tényleg balul üt ki, akkor az lesz a legjobb, ha az alsó ajtón keresztül kimegy a stégre.
So if somethin goes wrong, best to skedaddle out the lower door onto the deck.
HungarianEgy új hang... a főkapitány most közölte, hogy kimegy a helyszínre.
New voice... the captain at the station, just said he's coming down.
HungarianHa kimégy a Boltos sorra, az árusok már messziről hajbókolnak: "Tessék parancsolni, nagyságos úr!"
If you go to the Schukin bazaar, the shopkeepers cry, Gentlemen, at you.
HungarianRáhajtottak a Belstead Roadra, amely dél felé kimegy Ipswichből.
They were entering Belstead Road, which leaves Ipswich heading south.
HungarianMikor egy kicsit feloldódik a vacsora felszolgálásának feszültsége, Molly gyakran kimegy sétálni.
After the stress of dinner being served, she often does go for a turn.
HungarianBiztos kimegy az országútra, és megpróbál stoppolni, gondoltam.
My guess was that he would walk to the highway and start hitchhiking.
HungarianKrendler... mikor kimegy az utcára... tudja, hogy bármikor golyót kaphat a fejébe.
Mr. Krendler... when you're out on the street... you know you might take a bullet in the line of duty.
HungarianHa a kutya egy ilyenben kimegy a megengedett területről olyan áramütést kap hogy beszarik.
Dog walks out of the yard, gets the shit shocked out of him.
HungarianValamelyikük majd kimegy az állomásra, hogy meggyőződjön róla, a Nyúl és családja elment a vonattal.
One of them would cover the train station to make sure the Rabbit family got going on time.
HungarianKimegy, jövőbeli énje - novemberi énje potyautasként ül márciusi fejében.
He goes out, his future self — his November self — riding in his March head like a stowaway.
HungarianOkosabb, ha most az elején egy kicsit kimegy a szélbe mondta a lány.
He had better go into the wind a little first, the girl said.
HungarianBirdie beszélni akar magával mondja, miközben kimegy a lakásomból.
Birdie wants to see you, she says as she leaves my apartment.
HungarianBeav hallotta, ahogy Jonesy végigkuncog a szobán, még akkor is mulat, amikor kimegy az ajtón.
Beav could hear Jonesy giggling all the way across the room, still giggling when he went out the door.
Hungarian- A bankár megvárta, míg kimegy, aztán gyorsan áttelefonált a feleségének.
The banker watched him leave and placed a rapid phone call to his wife, who worked in the real-estate office.
HungarianKerít egy készséges riportert, és kimegy vele sztorit csinálni mondjuk a turizmusról.
He'd get a tame reporter to accompany him and make it look like a news story-something about tourism, perhaps.