"kimerítő" English translation

HU

"kimerítő" in English

HU kimerítő
volume_up
{adjective}

kimerítő (also: részletes)
Nagyon köszönöm a kimerítő választ.
I do appreciate the detailed response.
Köszönetet mondanék az előadónak az aktán végzett rendkívül lelkiismeretes és kimerítő munkájáért.
Mr President, can I thank the rapporteur for her very diligent and detailed work on this dossier.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek a kimerítő és részletes munkáért, amelyet a három, ma délután tárgyalt jelentésen végzett.
By way of conclusion, I would like to thank Parliament for the extensive and detailed work which has gone into the three reports before us this afternoon.
kimerítő (also: teljes, részletező, alapos, aprólékos)
Ez reményteli számomra a tekintetben, hogy kimerítő jelentést sikerült készítenünk.
This fills me with the hope that we have managed to achieve an exhaustive report.
Természetesen, ez nem egy kimerítő lista, ezenkívül lesznek még más projektek is.
Of course, this list is non exhaustive and other projects will follow.
Kimerítő megbeszéléseket folytattunk a testületben.
There has been an exhaustive discussion in the college.
kimerítő (also: fárasztó)
kimerítő (also: bőséges, kiadós, vérmes, életerős)
kimerítő (also: fárasztó)
A demonstrációkat gyakorlati foglalkozások, majd kimerítő edzések követték.
Demonstrations were followed by practice sessions and then by grueling exercise.
A teszt neve Gao Kao és 80 millió középiskolás kínai diák már túlesett ezen a kimerítő teszten.
It's called the Gaokao, and 80 million high school Chinese students have already taken this grueling test.
kimerítő (also: fárasztó)
Ámbár a számítógépes munka sem kimerítő; ha vissza akar térni hozzá, nekem nincs ellenvetésem.
But the computer isn't very strenuous; if she wants to go back to it, I've no objection.
A nappali szétdúlásának egész napos kimerítő munkálatai után anya és gyermek elfáradt, s most édesdeden alszanak a díványon.
After a strenuous day of trashing the living room, Baby got tired and Mommy got tired and they fell asleep on the couch together.
Vagy néhányuk még az előadóra is utalt, mint például Nathan Myhrvold beszédstílusára, vagy Tim Ferrissére, ami néha kicsit kimerítő tud lenni.
Or some even included references to the speakers, such as Nathan Myhrvold's speaking style, or the one of Tim Ferriss, which might be considered a bit strenuous at times.
kimerítő (also: kimerült, unalmas, fáradt, fárasztó)
volume_up
weary {adj.}
Hosszan tartó, lassú és kimerítő átkelés volt.
It was a long slow weary passage.
'It will be a weary walk!'

Context sentences for "kimerítő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian). - Elnök asszony, köszönöm a biztos asszony hosszú és kimerítő nyilatkozatát.
Madam President, I thank the Commissioner for her lengthy and full statement.
Hungarian(LT) Még egyszer köszönöm a kimerítő, és mondhatni, reményteljes választ.
(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
HungarianHosszú és kimerítő tárgyalásokat koronázott meg a Hivatalos Lapban megjelent javaslat.
Long and exhausting negotiations culminated in publication in the Official Journal.
HungarianAz Al-Kaida aktivistáiról lehetetlen végleges és kimerítő listát felállítani.
There is no possibility of drawing up a definitive and inclusive list of its operatives.
HungarianSzeretnék gratulálni képviselőtársunknak, Hedh asszonynak, igen kimerítő jelentéséhez.
I would like to congratulate our fellow Member, Mrs Hedh, on her very complete report.
HungarianElismerem, hogy Barnier biztos úr igen kimerítő választ adott.
(EL) Mr President, I agree that Commissioner Barnier has given a very comprehensive reply.
HungarianÖsszetett és kimerítő értekezéseket olvasott az ipari forradalom-ról.
He had read complex and exhilarating discussions of the Industrial Revolution.
HungarianA Bizottság elnöke kimerítő válaszokat adott a WikiLeaks-szel kapcsolatban.
The President of the Commission has given fulsome answers on WikiLeaks.
HungarianElképzelni sem tudja, milyen kimerítő volt abban a sátorban ülni, a fátylaimba bugyolálva.
You've no idea ^ exhausting it was, sitting in that tent muffled up ^ ^ those veils.
HungarianIgen kimerítő választ adott a kérdésem első részére, amit köszönök Önnek.
You have answered the first part of my question very fulsomely, and I thank you for that.
HungarianKimerítő volt az elmúlt néhány hónap, az a rengeteg idegeskedés és feszültség...
The strain of the last few months, his constant gnawing grief...
HungarianNéhányan jártak itt korábban is, ők vezették a többieket, egyenletes, kimerítő tempót diktálva.
A few had been there before, and they led the others at a steady, tiring pace.
Hungarian- Elég kimerítő lehetett együtt élni vele - jegyezte meg Haldane.
'Sounds like it would've been exhausting to be married to him,' Haldane said.
HungarianAz örökös figyelem végtelenül kimerítő lenne, és semmi másnak nem hagyna teret.
Such a constant state of concentration would be exhausting, and would leave room for nothing else.
HungarianKöszönöm mindannyiuknak, és biztos vagyok benne, hogy kimerítő válaszokat fognak kapni írásban.
Thank you all, and I am sure that you will receive full answers in writing.
Hungarian(PT) Hálás vagyok a biztos úrnak a kimerítő válaszért, amit kaptam.
(PT) I am grateful to the Commissioner for the very full answer that I have just received.
HungarianKöszönöm a kimerítő válaszát.
I would like to thank you, Madam President-in-Office, for your comprehensive reply.
HungarianKövetkezésképpen úgy véljük, hogy valamennyi tudományos kérdést kimerítő vizsgálatnak vetettek alá.
Therefore, we believe that all scientific issues have been fully addressed.
HungarianNem mintha nem látnánk szívesen, ámbár nőnek kimerítő út lesz.
Not that she isn't welcome, though it might be a rough trek for a lady.
HungarianElnök úr, szeretném megköszönni ezt a nagyon kimerítő választ.
I would like to thank the President for his very comprehensive reply.